Tidsskriftsstøtte

Frist: 15.09.2020

Tilskud til produktion af danske almenkulturelle tidsskrifter.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Ansøg

Hvem kan søge?

Allerede eksisterende almenkulturelle tidsskrifter. Både trykte tidsskrifter og webtidsskrifter kan søge.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med ordningen er at støtte produktion af eksisterende, danske trykte tidsskrifter og nettidsskrifter, som har et klart almenkulturelt sigte, og som er alment tilgængelige. Med almenkulturelt sigte menes tidsskrifter, som behandler emner almenfagligt for en bred kreds af læsere eller tidsskrifter, der har væsentlig betydning for de kunstneriske miljøer inden for litteratur, billedkunst, arkitektur, musik, scenekunst og design og kunsthåndværk.

Der ydes derfor ikke støtte til opstart, professionalisering og udvikling af eksisterende tidsskrifter eller markedsføringsprojekter.

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfond tildeler støtten på baggrund af en konkret og skønsmæssig vurdering af det enkelte tidsskrift. Tidsskriftet vurderes således efter målgruppe, støttebehov og dets betydning for dansk kulturliv. Derudover vurderes det også, i hvilken grad tidsskriftet lever op til et eller flere af følgende kriterier.

 • Tidsskriftet er kritisk reflekterende i forhold til sit stof
 • Tidsskriftet har et gennemført æstetisk formsprog og grafisk udtryk af høj kvalitet
 • Tidsskriftet gør et snævert emne tilgængeligt for udenforstående
 • Tidsskriftet er fagligt overbevisende
 • Tidsskriftet er væsentligt i forhold til et specifikt kunstnerisk miljø
 • Tidsskriftet reflekterer over mediet

Hvad ydes der ikke tilskud til?

 • Tidsskrifter, der uddeles gratis, heller ikke i markedsføringsøjemed, bortset fra internettidsskrifter. 
 • Medlemsblade for foreninger eller blade, hvis indhold overvejende har karakter af medlemsinformation.
 • Engangsudgivelser, som ikke indgår i den planlagte udgivelsesrække (temanumre, enkeltstående projekter).
 • Tidsskrifter, der alene påtænkes udgivet og dermed ikke allerede har været udgivet (opstartsstøtte).
 • Tidsskrifter, der udgives af politiske partier eller har overvejende politisk indhold.
 • Lokale anliggender.
 • Hobby- og amatørvirksomhed.
 • Nettidsskrifter, der blot er netudgaver (typisk pdf-filer) af det trykte tidsskrift.
 • Webportaler, der blot fungerer som indgang til en række andre ressourcer.
 • Tidsskrifter hvis indhold er af overvejende refererende karakter
 • Tidsskrifter der udkommer på podcast

Med tidsskrifter som anført ovenfor sidestilles nettidsskrifter.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar, før du går i gang.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

 • Motiveret ansøgning, maks. to A4-sider
 • Budgetskema - hent budgetskema her
 • Seks indscannede sider (dvs. tre opslag) af tidsskriftet. Nettidsskrifter skal indsende seks screendumps.
 • Én repræsentativ artikel fra tidsskriftet.
 • Hvis tidsskriftet udkommer i fysisk form, sendes yderligere seneste eksemplar af tidsskriftet pr. post (anfør tydeligt navn og ansøgningsnummer på konvolutten)

Eksemplaret sendes til:

Statens Kunstfond - Tidsskriftsstøtte
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V

Vedhæftet materiale kan kun modtages i formaterne: pdf, Word, Excel og mp3.

Du skal være opmærksom på, at ansøgningerne vil blive behandlet på det foreliggende grundlag, og at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet.
OBS: Fysisk materiale returneres ikke.

Økonomi

Tilskud bevilliges til et års drift. Udvalget vurderer støttebehov ud fra budget og væsentlighed.

Tidligere tildelinger kan ses på kunst.dk/for-ansoegere/tildelinger

 

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden for 12 uger efter ansøgningsfristen.

I løbet af de 12 uger bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet og herefter skal afgørelserne bekræftes. Såfremt der er inhabilitetssager skal de igennem yderligere en behandlingsproces.

Når alle sager fra samme frist er klar bliver resultatet udmeldt samlet på hjemmesiden.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail (med ansøgningsnummer).

Hvem vurderer ansøgningen

Statens Kunstfond vurderer ansøgningerne. I udvalget sidder følgende repræsentanter:

 • Jane Jin Kaisen,  Projektstøtteudvalget for Billedkunst
 • Mai Misfeldt, Projektstøtteudvalget for Litteratur
 • Signe Høirup Wille-Jørgensen, Projektstøtteudvalget for Musik
 • Andreas Garfield, Projektstøtteudvalget for Scenekunst
 • Mads Quistgaard, Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design
 • Boris Brorman Jensen, Legat- og projektstøtteudvalget for Arkitektur 

 

Ansøg
Mere