Rejselegater for skabende filmkunstnere

Frist: 29.01.2020

Kunstområde :

Rejselegater for skabende filmkunstnere tildelt af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Film.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Ansøgningsfristen er kl. 23.59 den 29. januar

Ansøg

Hvem kan søge?

Skabende filmkunstnere kan søge udvalget.

Legatudvalget for Film giver ikke støtte til produktion af film, og de giver heller ikke støtte til lønninger til skabende kunstnere i forbindelse med film. Det er Det Danske Filminstituts opgave at støtte produktion af film.

Du kan ikke søge om rejselegat fra Statens Kunstfond, hvis du er studieaktiv på en SU-berettiget uddannelse eller på en ph.d.-uddannelse.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk.

Hvad er formålet med ordningen?

Rejselegater har det overordnede formål at fremme og udvikle dansk film ved at give danske filmskabere mulighed for at søge inspiration og at foretage research i udlandet til kommende filmprojekter.

Rejselegater gives til kunstneren som tilskud til transport og ophold i forbindelse med rejser i ind- og udland.

Eksempler på mål/aktiviteter: Antal nye relevante kontakter, antal møder med kunstnere og/eller institutioner

Bemærk at rejsen ikke må være påbegyndt før ansøgningsfristen.

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent.

I sin vurdering lægger det siddende udvalg bl.a. vægt på at støtte filmkunstnere:

  • der arbejder med et personligt udtryk
  • der udviser nysgerrighed og dristighed

Da udvalgets midler er begrænsede, kan udvalget ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger.

Udvalget kan også vælge at tage hensyn til, hvor meget du i øvrigt modtager eller har modtaget i statslig kunststøtte i de senere år i form af direkte kunstnerstøtte fra Statens Kunstfond og Det Danske Filminstitut. Skønnet bliver foretaget for at sikre en rimelig fordeling af kunststøttemidlerne. I skønnet indgår dog ikke den livsvarige hædersydelse fra Statens Kunstfond.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Det tager ca. 10 min. at udfylde det elektroniske ansøgningsskema, når du har alle oplysninger klar på forhånd.

For eksempel skal du oplyse start- og slutdato for rejsen, kort projektbeskrivelse på maks. 500 tegn og det ansøgte beløb. Priser for transport og ophold m.m. skrives ind i budgetskabelonen. Det er desuden en god idé at have alle bilag klar til vedhæftning, når du går i gang med at udfylde det elektroniske skema.

Du skal vedhæfte følgende bilag til ansøgningen:

  • En ansøgningstekst på max 1 side med beskrivelse af rejsens formål samt 2 film-links på Vimeo.
  • CV på max 1 side, inkl. foto af dig selv.
  • Budget og angivelse af mål/aktiviteter (brug denne skabelon)
  • Evt. kunstnerisk dokumentation for dit skabende kunstneriske arbejde, fx max 10 manuskriptsider af et værk.

De vedhæftede bilag må max. fylde 15 MB i alt.
Du kan kun vedhæfte 4 filer i alt (en for hvert bilag). Så hvis et af bilagene udgøres af flere filer, skal du samle dem først evt. i en pdf-fil eller word-dokument.

Det er dit ansvar at sikre, at dokumentationen fx på nettet er tilgængelig for udvalget og at links kan åbnes.

Vælg omhyggeligt det, du ønsker, udvalget skal se, da det er umuligt for udvalget at se alt. Dokumentationen kan ske i form af mediefiler eller link til hjemmeside, oplæg, treatments, digitalt videomateriale med tidligere eller kommende arbejde. Undlad gerne at indsende trailers for film.

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil ikke blive behandlet.

Økonomi

Ved ansøgning om rejselegat er det ansøgte beløb afhængigt af rejsens destination og varighed. Du kan danne dig et indtryk af typiske beløbsstørrelser i listen over tidligere tildelinger. Se listen over tidligere tildelinger her.

I budgetskemaet, som du skal udfylde og vedhæfte din ansøgning (se nedenfor), kan du se hvilke udgifter du kan søge om tilskud til. De angivne beløb i budgetskemaet er SKAT’s vejledende satser for skattefrie tilskud til dækning af udgifter til logi (205 kr. pr. dag) samt kost og småfornødenheder (477 kr. pr. dag).

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse senest 12 uger efter ansøgningsfristen. I løbet af de 12 uger bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet.

Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet udmeldt samlet på kunst.dk.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en liste over modtagne bilag. Denne kvitteringsmail er din dokumentation for at ansøgning og bilag er modtaget.

I løbet af behandlingstiden bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet og herefter skal afgørelserne bekræftes.

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Film kan yde støtte til professionel filmvirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud. Læs mere om kravene til afrapportering her.

Hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskud, skal dette afspejles i afrapporteringen.

Ansøg
Mere