Kuratoriske researchrejser (Billedkunst)

Frist: Løbende

Kunstområde :

Kuratorer, institutionsledere og andre kunstformidlere kan søge om støtte til kuratoriske researchrejser.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.
Ansøg

Hvem kan søge?

Danske og udenlandske kuratorer, institutionsledere og andre kunstformidlere som arbejder professionelt med samtidskunst.

Researchprogrammet er rettet mod kunstfaglige ansøgere, hvis primære beskæftigelse er professionel kuratering, kunstkritik eller kunstformidling, eller som kan påvise væsentlig erfaring med et af de nævnte områder. 

 • Danske kuratorer, institutionsledere og andre kunstformidlere kan søge om støtte til rejser og ophold i udlandet.
 • Udenlandske kuratorer, institutionsledere og andre kunstformidlere kan søge om støtte til rejser og ophold i Danmark.

Rejser med henblik på deltagelse i internationale kunstmesser, biennaler o. lign. er ikke dækket af programmet.

Ansøgere er selv ansvarlige for at tilrettelægge møder og besøg hos kunstnere, institutioner og øvrige relevante aktører. Researchprogrammet retter sig derfor primært mod ansøgere, der allerede har kontakter på den kunstscene de ønsker at besøge eller ansøgere, som ønsker at videreudvikle et konkret projekt.

 • Rejser med henblik på deltagelse i internationale kunstmesser, biennaler o. lign. er ikke dækket af programmet.
 • Kunstnere kan kun søge, hvis der er tale om kuratorisk research og kunstneren i øvrigt har dokumenteret kuratorisk virke.

Find engelsk vejledning og elektronisk ansøgningsskema på danisharts.dk

Hvad er formålet med ordningen?

  Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme samtidskunsten i Danmark og dansk samtidskunst i udlandet ved at give udenlandske kuratorer mulighed for at møde danske kunstnere og få indsigt i den danske samtidskunstscene med henblik på fremtidige samarbejder. 

   Hertil ønsker udvalget at fremme samtidskunsten i Danmark ved at give danske kuratorer mulighed for at møde udenlandske samtidskunstnere og få indsigt i udlandets samtidskunstscener med henblik på fremtidige samarbejder. 

    Eksempel på mål/aktivitet: En kuratorisk researchrejse, der indbefatter møder med navngivne kunstnere, kuratorer, institutionsledere eller andre som arbejder professionelt med samtidskunst. 

    Sådan vurderes din ansøgning

     Din ansøgning vurderes ud fra nedenstående kriterier:

    • Researchrejsen skal så vidt muligt være rettet mod konkrete fremtidige projekter i form af professionel kuratering, kunstkritik eller kunstformidling.
    • Besøget skal fremme og styrke danske kunstnere og/eller danske kunstinstitutioners internationale netværk.
    • Besøget skal på afgørende vis fremme udlandets kendskab til danske kunstnere og/eller danske kunstinstitutioner.
    • Besøget skal fremme konkrete internationale samarbejder mellem parter på den danske kunstscene og parter på kunstscener i udlandet.

    Hvad skal ansøgningen indeholde?

    Følgende dokumenter skal vedhæftes når du sender din ansøgning ind:

    • Projektbeskrivelse, der redegør for researchrejsens formål, program og budget (maks.2 sider).
     I projektbeskrivelsen skal du beskrive hvorfor du ønsker at foretage den givne researchrejse og hvordan du mener rejsen bidrager til at fremme samtidskunsten i Danmark og/eller dansk samtidskunst i udlandet.
     I projektbeskrivelsen skal du også skitsere et dagsprogram for rejsen, der tydeliggør hvilke konkrete møder og aktiviteter du har planlagt.
     Endelig skal projektbeskrivelsen indeholde dit budget for rejsen ved at angive de priser du har indhentet på hhv. rejse og ophold.
    • CV
    • Navne og kontaktdetaljer på de personer og/eller institutioner med hvem der er planlagt besøg (udfyldes i det elektroniske ansøgningsmodul)

    Økonomi

    Researchprogrammet yder maksimalt tilskud på DKK 15.000 til udgifter til rejse og ophold.

    Udvalget forbeholder sig dog retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb, ud fra en overordnet vurdering om at kunststøtten skal komme flest muligt til gode.

    Både rejse og ophold skal afholdes på "Economy Class". Der kan kun bevilges støtte til disse to udgiftsposter, dvs. ikke til diæter, lokal transport mv.

    Den typiske researchrejse har en varighed på 3-7 dage, men der kan også søges støtte til længerevarende ophold forudsat, at ansøgeren selv har arrangeret indkvartering.

    Hvornår får du svar?

    Der kan forventes svar på ansøgning inden for 14 dage (med undtagelse af juli måned, hvor der ikke kan forventes svar).

    Bemærk, at Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere på kunst.dk

    Når du har indsendt ansøgningen

    Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en kopi af din ansøgning vedhæftet.

    Udbetaling

    Vær opmærksom på, at vi altid udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer du oplyser når du indsender ansøgningen. 

    Du kan kun få udbetalt dit tilskud til udenlandsk konto hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark (se definitionen her). Ønskes et evt. tilskud udbetalt til en udenlandsk bankkonto bedes du kontakte Billedkunstsekretariatet på anb@slks.dk for nærmere vejledning.

    Lovgrundlag

    Afgørelsen træffes efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

    Hvem vurderer ansøgningen

    Slots- og Kulturstyrelsens kontor for Billedkunst behandler ansøgningerne i følge ovenstående kriterier, som er fastlagt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst.

    Ansøgningsskema som PDF?

    Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

    Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

    Ansøg
    Mere