Kunst på banen

Statens Kunstfond indgår partnerskab med Brønderslev Kommune, Lemvig Kommune og Helsingør Kommune i 2023-25.

Hvordan kan kunst tænkes ind i kommuners udviklingsstrategier og dagsordener? Og hvordan kan flere borgere opleve, at kunst og kreative udfoldelser gør en forskel? For den enkelte, for fællesskabet og for lokalsamfundet.

I tæt partnerskab med Brønderslev, Lemvig og Helsingør Kommune ønsker Kunstfonden at få konkrete erfaringer med, hvordan kunst og kultur kan tilføre værdi til borgernes hverdag og til samfundet generelt. Hele ideen er derfor at udvikle kunstprojekter, der tager udgangspunkt i lokale udfordringer og potentialer - ønsker og drømme.

Natur, naboskab og nye forbindelser

Brønderslev ønsker at skabe kunstprojekter, der tager udgangspunkt i de lokale naturressourcer og i landsbyerne omkring Jyske Ås. Meget af kulturlivet i området er båret af et rigt og levende foreningsliv, og ambitionen er at udvikle projekter sammen med disse drivkræfter.

I Lemvig bliver kunst tænkt med i udviklingen af lokalområder med fokus på nabo- og fællesskab – både i boligområder i Lemvig by og i landområderne. Her vil bæredygtighed og grøn omstilling blive et naturligt omdrejningspunkt for de enkelte initiativer.

I Helsingør Kommune er det et alment boligområde i udkanten af byen, der er i fokus. Her handler det om at styrke forbindelser på tværs af en større by. Samtidig er der spændende potentialer i at inddrage de mange stærke kulturinstitutioner i kommunen, når der skal udvikles nye typer af kulturtilbud.

Fakta

Børn bevæger sig over farvet gulv
Foto: Torben Meier

Fakta

Kunst på banen

Kunstfonden har afsat 11,2 mio. kr. til indsatsen, som strækker sig over perioden 2023-2025.  Alle kommuner blev i et open call inviteret til at sende en ansøgning inden d. 23 februar 2023.

I alt 22 kommuner – næsten hver fjerde kommune i Danmark – søgte om at blive en del af partnerskabet. På baggrund af en interviewrunde blev der udvalgt tre kommuner.

Alle kunstarter er repræsenteret

Den samlede satsning involverer alle kunstarter i Kunstfonden: musik, kunsthåndværk og design, scenekunst, arkitektur, billedkunst, litteratur og film.

Kunstfondens visioner

Satsningen følger Kunstfondens visioner for kunst i hele landet

Desuden følges visionerne for børn og unges møde med kunst

 

Mere