Brønderslev, Lemvig og Helsingør er de tre kommuner, der skal undersøge hvordan kan kunst blive en mere aktiv medspiller i udviklingen af lokalsamfundet. Foto: Anders Sune Berg.

Tre kommuner spiller kunst på banen i samarbejde med Statens Kunstfond

Brønderslev, Lemvig og Helsingør. Det er kommunerne, der er udvalgt til at undersøge, hvordan kunst gøres vedkommende og tilgængelig for borgere i lokal- og bysamfund. Partnerskaberne i ’Kunst På Banen’ vil have fokus på natur, bæredygtighed og fællesskaber.

19. April 2023

Hvordan kan kunst blive en mere aktiv medspiller i udviklingen af lokalsamfund – og i danskernes liv? Det spørgsmål har Kunstfonden stillet landets kommuner med en opfordring til at søge partnerskab og indgå i det ambitiøse projekt ’Kunst På Banen’. Efter en større ansøgningsproces er der nu valgt tre kommuner, som over de næste tre år skal samarbejde med Kunstfonden.

Bestyrelsesleder Gitta Malling fortæller om projektet og interessen for at deltage:

”Vi har oplevet en overvældende interesse for at blive en del af ’Kunst På Banen’. Vi har været i kontakt med flere end 60 kommuner fordelt på alle fem regioner. Hos alle kommuner er der et ønske om at gøre kunst til katalysator, der kan tilføre værdi til andre velfærdsområder.

I Kunstfonden glæder vi os til at være med til at skabe nye kunstoplevelser og kunstneriske aktiviteter i tæt samarbejde med kommuner, borgere, institutioner og kunstnere. Hele ideen er, at projekterne skal udvikle og eksperimentere med udgangspunkt i de lokale udfordringer og muligheder. I dette eksplorative rum er der læring at hente for os alle.”

Natur, naboskab og nye forbindelser på tværs af byen

I Brønderslev ønsker kommunen at skabe kunstprojekter, der kan tage udgangspunkt i de lokale naturressourcer og i landsbyerne omkring Jyske Ås. Meget af kulturlivet i området er båret af et rigt og levende foreningsliv, og ambitionen er at udvikle projekter sammen med disse drivkræfter.

”Jeg er glad og taknemmelig for, at vi skal indgå i et langt partnerskab med Statens Kunstfond og få sat fokus på, hvor vigtig kunst og kultur er. I Brønderslev skal vi arbejde med et af landets største og fineste naturområder; Jyske Ås og de mindre byer, der ligger omkring den. Vi skal se, om vi gennem brug af kunst og kultur kan løfte både Ås og byer. Det er spændende og eksperimenterende at bruge kunst og kultur på denne måde. Jeg ser rigtig meget frem til at indgå i arbejdet”, fortæller Steen Søgaard Petersen, Formand for Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget i Brønderslev Kommune.

I Lemvig vil man tænke kunst med i udviklingen af lokalområder med fokus på nabo- og fællesskab – både i boligområder i Lemvig by og i landområderne. Her vil bæredygtighed og grøn omstilling blive et naturligt omdrejningspunkt for kommunens initiativer.

"I Lemvig Kommune arbejder vi med kunst ud fra tre fokuspunkter. Det sikrer, at kunsten er stedsspecifik med fokus på natur, kyst & klima. At den er forankret i det lokale med fokus på dialog, fællesskab og involvering. Sidst, men ikke mindst, at kunsten er tilgængelig for alle og således spredes i hele kommunen. Vi ser meget frem til samarbejdet omkring Kunst På Banen og glæder os til at komme i gang”, fortæller Steen Madsen, Formand for Familie- Kulturudvalget i Lemvig Kommune.

I Helsingør Kommune er det et alment boligområde i udkanten af byen, der er i fokus. Her handler det om at styrke forbindelser på tværs af en større by. Samtidig er der spændende potentialer i at inddrage de mange stærke kulturinstitutioner i kommunen, når der skal udvikles nye typer af kulturtilbud.

”Jeg er glad og stolt over, at Helsingør Kommune nu bliver en del af Kunst på Banen. Dermed får vi mulighed for at arbejde med kunst og kultur som brobygger til de vigtige fællesskaber, som mange sårbare og ensomme borgere kan have svært ved at finde vej til.

Vi er gode til kultur i Helsingør, og vi har allerede nogle erfaringer på det her område, men vi kan sagtens blive endnu bedre til at bruge kunst og kultur aktivt til at øge livskvaliteten for endnu flere borgere. Det glæder mig også, at Boliggården, som har mange almene boliger i Nordvest, har meldt sig på banen som en vigtig samarbejdspartner. Det bliver en fornøjelse at komme i gang, og jeg håber, at vi med projektet kan inspirere andre til, hvordan man kan arbejde med kunst og kultur som katalysator for sammenhængskraften i et område”, fortæller Benedikte Kiær, Borgmester i Helsingør Kommune.

Et partnerskab med læring, der går begge veje

Essensen af ’Kunst på Banen’ er at tænke kunst ind i kommunale udviklingsstrategier og dagsordener – og til at inddrage de lokale kulturinstitutioner som aktive medspillere. Målet er, at borgerne oplever kunst og deltager i kunstneriske aktiviteter lige dér, hvor den kan engagere og bidrage til positiv forandring i hverdagen.

Kunstfonden ønsker med indsatsen at skabe kunst, der gør en reel forskel rundt om i landet. Kunst, der tager udgangspunkt i de ønsker og drømme, som kommuner og dens borgere har. Hele ideen er, at projekterne skal udvikles med udgangspunkt i de lokale udfordringer og potentialer.

Mangler du mere info?

Statens Kunstfonds pressetelefon: 41 39 38 53.

Information om de enkelte partnerskaber:

Rasmus Krogh, Fritids- og Kulturchef i Brønderslev Kommune E-mail: rask@99454545.dk, telefon: +45 5040 2564

Lars Borst Hansen, Direktør for Familie og Kultur i Lemvig Kommune E-mail: Lars.borst.hansen@lemvig.dk, telefon: +45 9663 1361

Tine Møller Pedersen, kommunikationskonsulent i Helsingør Kommune E-mail: tmp12@helsingor.dk, telefon: +45 2531 2135

Fakta

Gang med gule vægge, pink paneler og to malerier
Foto: Anders Sune Berg.

Fakta

Om initiativet ’Kunst på Banen’

I alt 22 kommuner – eller næsten hver fjerde kommune i Danmark – har søgt om at blive en del af partnerskabet. Heraf har seks været inviteret til dialog om samarbejdsmuligheder med Kunstfonden. Og på den baggrund er der nu udvalgt tre kommuner.

De kommende år vil der blive samarbejdet om at udvikle kunstprojekter og kunstneriske aktiviteter. Der er også en ambition om samspil mellem flere forvaltninger i kommunen, lokale institutioner, foreninger mv., så kunst og kultur kan tilføre værdi til andre velfærdsområder.

Statens Kunstfond indgår et treårigt partnerskab med Brønderslev Kommune, Lemvig Kommune og Helsingør Kommune. Der er afsat i alt 11,2 mio. kr. til indsatsen, som strækker sig over perioden 2023-2025.

Læs mere om indsatsen på vores hjemmeside

 

Mere