Boliglaboratorium

Hvordan kan boligbyggeriet svare på samtidens klimaudfordringer, nye familiemønstre og boformer? Statens Kunstfond og Realdania samarbejder om et nyt boliglaboratorium, som skal komme med nye bud på fremtidens boliger.

Nye udfordringer, kræver nye svar

I Danmark er der nu registeret 37 forskellige familieformer. Det kalder i sig selv på nye boformer og måder at skabe plads til fællesskabet. Mellem 30 til 40 % af det samlede drivhusgasudslip i Danmark stammer fra byggeriet. Det kalder også på radikalt nye måder at bygge og bo på, som svarer på de specifikke udfordringer og tager hensyn til såvel geografi, identitet, demografi som lokale fællesskaber.

SYV REELLE EKSPERIMENTER

Statens Kunstfond og Realdanias Boliglaboratorium skal skabe et rum for boligeksperimenter og en nytænkning af dansk boligarkitektur. Eksperimenter, der udgør reelle eksempler på, hvordan vi kan gentænke boligen i Danmark. 

Boliglaboratorium har udvalgt syv boligprojekter, som modtager faglig og økonomisk støtte til eksperimenterne fra Boliglaboratorium. 

Læs om de udvalgte projekter

Projekterne skal realiseres på markedsvilkår for at vise, at det er muligt at gøre tingene anderledes inden for de eksisterende økonomiske rammer. Resultaterne fra de syv eksperimenter vil blive dokumenteret og formidlet.

NY VIDEN OG ÅBNE VÆRKSTEDER

Nye svar kræver også ny viden. Under BoligViden vil Boliglaboratorium derfor løbende samle og dele ny viden fra arbejdet i Boliglaboratorium, erfaringer og resultater fra de syv eksperimentprojekter, viden fra de værksteder som afholdes af Boliglaboratorium eller helt nye videnssamlinger. 

Læs og hent mere BoligViden 

Boliglaboratorium arrangerer under BoligVærksted en række åbne og offentlige værksteder, hvor alle interesserede kan få indblik i laboratoriets arbejde, høre inspirerende faglige oplæg fra danske og internationale oplægsholdere og drøfte nye løsninger. 

Se kommende og tidligere BoligVærksteder 
Luftfoto af by

Om Boliglaboratorium eksperimenter 

Eksperimenter

Vores nye boliglaboratorium ønsker byggebranchens hjælp til at udvikle tidssvarende boliger. Lad os sammen svare på boligbyggeriets udfordringer med nye eksperimenter:

Lad os få mere ud af færre ressourcer! 
Hvordan kan det byggede drage omsorg for klimaet? 

Lad os tilbyde nye boformer!
Hvordan kan boligen imødekomme vores ændrede livsmønstre og demografi?

Lad os bruge naturens potentialer!
Hvordan kan naturens iboende kvaliteter udnyttes til gavn for både bolig og klima?

Lad os redefinere den attraktive bolig
Hvad er nutidens svar på en god bolig, hvor det nøjsomme gøres attraktivt?

Lad os dele!
Hvordan kan nye rumlige organiseringer give grobund for nye fællesskaber, nye ejer- og organisationsformer?

Lad os styrke den gode byggeskik!
Hvordan kan vi bygge med forenklede byggetekniske løsninger, der bidrager til helheden?

Lad os udnytte de lokale potentialer!
Hvordan kan det der bygges afspejle stedets lokale betingelser?

 

Nyheder

Mere