Artist in Residence

I et 'Artist in Residence'-forløb kan kommuner få en kunstner eller kunstnergruppe tilknyttet i op til 24 måneder. I perioden er der et tæt samarbejde om at nytænke børn og unges møde med kunst.

Tværfagligt samarbejde mellem kunst og kommune 

Opskriften på et nærværende og lokalberigende samarbejde går på en kombination af fagpersoner, der kender sit lokalområde, rørt op med kunstnere der kan sit præg. Netop den blanding er udgangspunktet for et 'Artist in Residence'-forløb, hvor en kunstner eller kunstnergruppe tilknyttes en kommune og samarbejder om at fremme børn og unges møde med kunst.

"Det gav os som kulturaktører en mulighed for et kig længere ind i kunstnerens maskinrum og en mulighed for at sparre og udvikle os i samarbejde med kunstnerne."

Louise Kastrup Lindgaard, Spotlightkoordinator, Kultur og Sundhed, Vejle Kommune

Hvordan starter et 'Artist in Residence'-forløb?

Ordningen kan søges af kommuner der indgår i et partnerskab med en eller flere kunstnere. For at søge støtte til et 'Arts in Residence'-forløb er det derfor vigtigt, at kommunen på forhånd har etableret et kunstnerisk samarbejdsprojekt. Samarbejdet kan se ud på mange måder - det vigtigste er, at projektet har fokus på børn og unges møde med kunsten. 

Er man en kommune som mangler en kunstnerisk samarbejdspartner, kan man tage kontakt til en kunstner eller en kunstnergruppe. Det kan være en fordel at overveje, hvilke projekter, der passer til ens lokalområde i forhold til at igangsætte nye initiativer.

Er man kunstner og har en god idé, men mangler en kommunal samarbejdspartner, er det bare om at få kontakt til kommunernes kulturforvaltninger. 

Læs midtvejsevalueringen for Artist in Residence under huskunstnerordningen

Hvad får man ud af forløbet?  

Et 'Artist in Residence'-forløb kan udvikle sig i mange retninger. Overordnet giver forløbet mulighed for, at kunstnere og kommuner skaber en fælles arbejdsplads, der åbner for nye samtaler, igangsætter initiativer og sammentænker kommunens indsatser i arbejdet med kunst for børn og unge. 

Det er intentionen, at de færdige projekter sætter blivende spor i lokalområderne, og sikrer at børn og unges møde med kunsten udvikles i hele landet. 

 

"Artist in Residence er et super individuelt forløb, som er skræddersyet kunstneren og kommunen. Derfor har man også store muligheder for som kunstner at udfolde det unikke i sit projekt."

- Tina Tarpgaard, udvalgsleder i Huskunstnerudvalget

Nyheder