Hvad er 'professionel scenekunst'?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst yder tilskud til professionel scenekunst.

I vurderingen af, hvad der kan betragtes som professionel scenekunst, lægger Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst dels vægt på de medvirkendes uddannelsesmæssige baggrund og scenekunstneriske erfaring og dels på forestillingens scenekunstneriske koncept og form.

Ud fra en samlet vurdering skal forestillingen holde et kunstnerisk professionelt niveau.

Professionelle medvirkende

For at en forestilling (produktion) kan betegnes som ”professionel” kræves det, at forestillingens instruktør/scenograf/koreograf samt en væsentlig del af de medvirkende er professionelle i kraft af

  • en scenekunstfaglig uddannelse på en af staten anerkendt uddannelsesinstitution eller
  • en professionel karriere inden for scenekunst 

At amatører medvirker i en forestilling udelukker ikke, at forestillingen kan betegnes som professionel. Det afgørende er

  • at det kunstneriske ansvar ligger hos en professionel kunstnerisk ledelse
  • at det forekommer kunstnerisk velbegrundet at anvende amatører
  • at den professionelle medvirken i en samlet vurdering har tilstrækkelig vægt

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst anser fx ikke forestillinger som lokal- eller egnsspil, hvor de medvirkende og/eller de kunstneriske ophavsmænd ikke er professionelle, for at være professionel scenekunst. 

Hvad er scenekunst?

For at en forestilling skal kunne betragtes som ”scenekunst”, skal den være baseret på et samlende scenekunstnerisk koncept og form (fx et manuskript, en koreografi, et dramatisk forløb eller lign.).

Udvalget lægger i sin vurdering tillige vægt på forestillingens idé og kunstneriske intention samt på dramaturgi, scenisk løsning og iscenesættelse.

Mere