Hvad er 'professionel scenekunst'?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har defineret, hvad de forstår ved professionel scenekunst.

Projektstøtteudvalget for Scenekunst anvender definitionen, når de godkender forestillinger til Formidlingsordningen og til Refusionsordningen.

Udvalget vurderer hver enkelt forestilling ud fra en definition af,

  • hvad det vil sige at være professionel og
  • hvad der menes med begrebet scenekunst

Hvornår er man professionel?

Det er forestillingens hovedmedvirkende (fx instruktør/scenograf/koreograf samt en væsentlig del af de medvirkende, fx skuespillere, dansere mv.), der skal være professionelle i kraft af

  • en scenekunstfaglig uddannelse fra en af staten anerkendt uddannelsesinstitution eller
  • præstation eller karriere på basis af færdigheder gennem aktiviteter inden for scenekunst

Amatører kan medvirke i en forestilling. Det afgørende er

  • at det kunstneriske ansvar ligger hos en professionel kunstnerisk ledelse
  • at det forekommer kunstnerisk velbegrundet at anvende amatører

HVAD ER SCENEKUNST?

En forestilling er scenekunst,

  • når den er baseret på et samlende scenekunstnerisk koncept (fx et dramaturgisk forløb, visuelt univers, performativ idé, koreografisk udtryk eller lignende)

De øvrige kriterier på Formidlingsordningen og Refusionsordningen er beskrevet i ansøgningsvejledningerne:

Formidlingsordningen 

Godkendelse af forestillinger: Refusionsordningen

Godkendelse af udenlandske gæstespil: Refusionsordningen

Læs om Formidlingsordningen og Refusionsordningen i bekendtgørelserne:

Formidlingsordningen:

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Refusion:

Bekendtgørelse om statsrefusion af kommuners udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst

Bekendtgørelse om refusion af ikke-kommunale institutioners udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og scenekunst for unge

Mere