Leif Kath, f. 1945

Modtager af hædersydelse, tildelt i 2012 / Billedkunst

Begrundelse for tildeling

Leif Kath er på mange måder udtryk for sin egen tid. Han har i sin kunstneriske karriere gennemgået en udvikling der altid har forholdt sig til sin samtid, men er dog aldrig blevet tidstypisk, som jo er en kunstnerisk fælde der altid leder til glemsel. Leif Kath glemmer man ikke, når man først har stiftet bekendtskab med hans stramme kunstneriske praksis.

Leif Kath startede sin kunstneriske karriere i slutningen af 60´erne med grafiske arbejder. Præget af tiden tog mange af de grafiske blade udgangspunkt i mediebilleder der blev bearbejdet til kunstneriske udtryk. Det grafiske medie var dels et anerkendt selvstændigt kunstnerisk medie, men også det medie som meget politisk aktive brugte (Røde Mor). På denne måde tager Leif Kath farve af tiden uden dog at underlægge sig den. De tidlige grafiske arbejder kan i nogle tilfælde godt tolkes med et politisk kritisk indhold, men der bliver aldrig solgt ud af den kunstneriske integritet.

Arbejderne fra de tidlige 70´ere står stadig tilbage som måske farvet af tiden, men retrospektivt er de ”bare” rigtig gode og interessante grafiske billeder, som man ikke glemmer. Denne interesse for billeddannelse, altså interessen for ”hvordan” mere end ”hvad” der skaber et billede, bliver mere og mere påtrængende i Leif Kaths kunstneriske udvikling. Igennem 70´erne forsvinder det figurative ud af Kaths kunstneriske optik, interessant nok bl.a. ved at opløse det fotografiske forlæg. Fotografiet der altid bliver opfattet som et af de medier der er tættest på ”virkeligheden” tættest på et ”hvad”, bliver i sin opløsning vendt til et ”hvordan”. Hvordan er virkeligheden og hvordan bliver den konstrueret af billedet. Det er dette forhold, der har optaget Leif Kath i de sidste 35 år og som han med stramhed og stor konsekvens har undersøgt. Med enkle og oftest minimale greb, gennemspilles fundamentale betydnings-par for billeddannelse, positiv/negativ, lys/mørke amorft/geometrisk.

Kaths kunstneriske praksis har løsnet ham fra det rene grafiske til nu at arbejde i flere medie (skulptur/objekt, maleri, foto, grafik), hvor det dog stadig er de samme kunstneriske refleksioner der er på spil. Denne løsnen sig fra et medie (det grafiske) til at arbejde i flere medier samtidigt er også noget Leif Kath har taget med fra ”tiden”.

Opløsningen af den kunstneriske refleksion, således at den ikke længere er bundet til et specifikt medie, er en udvikling der kendetegner samtidskunsten fra 60´erne til i dag. Erfaringen af, at det enkelte medie har en begrænset betydnings horisont, er også en erfaring Leif Kath gør. Men denne erfaring gør også at den kunstneriske refleksion bliver så mange gange mere facetteret. Leif Kaths kunstneriske produktion vidne om en sådan facetteret refleksion, der gang på gang kommer til udtryk i de efterhånden talrige udstillinger han har haft i både ind og udland. Senest i den omfattende retrospektive udstilling på Kunstmuseet Brundlund Slot, men også på separatudstillinger DCA New York, Trapholt Kunstmuseum og Sønderjyllands Kunstmuseum.

Leif Kath fremstår i dag som en af vores mest markante billedkunstnere der med, man fristes til at kalde det en protestantisk konsekvens, reflekterer over hvordan billeder konstrueres. Det er med baggrund i dette lange og vedholdende arbejde, at det billedkunstneriske udvalg indstiller Leif Kath til det livsvarige legat.

Mere