Nils-Ole Lund, f. 1930

Modtager af hædersydelse, tildelt i 2011 / Arkitektur

Begrundelse for tildeling

Nils-Ole Lund er uddannet ved Kunstakademiets Arkitektskole. Han har interesseret sig særligt for den moderne arkitekturs historie med hovedvægt på nordiske forhold, og kendskabet til nordisk arkitektur er langt mere end teoretisk, idet han både har arbejdet i Norge og Sverige.

Nils-Ole Lund havde en docentstilling på Norges Tekniske Høgskole i Trondheim, hvor han efter at have arbejdet for Arne Korsmo og Knut Knutsen også havde egen tegnestue. I 1965 blev han kaldt hjem for at blive professor på Arkitektskolen Aarhus, og her har han været siden (i perioden 1972-85 som rektor). Ingen er som Nils-Ole Lund blevet synonym med Arkitektskolen Aarhus, og skolens særegne identitet er i høj grad hans fortjeneste.

Nils-Ole Lund er en stor formidler og har bl.a. skrevet bøgerne ”Arkitekt Henning Larsen” (1996), ”Bygmesteren C.F. Møller” (1998) og Arkitekturteorier siden 1945 (2001, 4.udgave af ”Teoridannelser i arkitekturen”). Fremhæves skal også grundbogen ”Nordisk arkitektur”, som udkom første gang i 1991 og senest er udgivet i en fuldstændig omarbejdet 3. udgave i 2008. Bogen er kommet i to engelske udgaver.

Som udøvende arkitekt har Nils-Ole Lund vundet en del konkurrencer, bl.a. til universitetet i Oslo (Blindern), som blev realiseret. Hans hovedværk er den store boligbebyggelse Skjetten øst for Oslo, som blev opført i begyndelsen af 1970’erne. Denne bebyggelse havde helt andre og internationale tilgange end tilsvarende danske bebyggelser, med tanker om fleksibilitet, brugerinddragelse og åben form samtidig med en industriel tilvirkning, der kunne understøtte beboernes egen indsats. Bebyggelsen er nu erklæret bevaringsværdig.

Nils-Ole Lund har en omfattende kunstnerisk virksomhed med collagen som virkemiddel, men altid kredsende omkring arkitektur. Han er internationalt anerkendt og har udstillet på arkitekturmuseer verden over. Collagerne er dokumenteret i bogen ”Collage Architecture” (1990).

Nils-Ole Lund er en evigt debatterende personlighed, som sætter spørgsmålstegn ved det vedtagne. Han er humanisten, der reagerer på borgernes vegne.

Nils-Ole Lund er æresdoktor ved Lunds Universitet og modtog N.L. Høyen Medaljen i 2001.

Nils-Ole Lund indstilles til Statens Kunstfonds livsvarige ydelse på grund af sit utrættelige engagement og sin evige diskussionslyst, der af nogen kan opfattes som grænsende til respektløshed, men i virkeligheden er en dyb respekt for arkitekturen som fag.

Mere