Jens Haaning, f. 1965

Modtager af hædersydelse, tildelt i 2016 / Billedkunst

Begrundelse for tildeling

Kom man i efteråret 2010 kørende ned mod Den Frie, kunne man hele vejen rundt om udstillingsbygningen se biler af mærket Audi og BMW stå linet up. Måske var man fristet til at tænke: ”Nå, det var så, hvad det endte med”. Altså debatten om de Københavnske kunsthaller og kontroverserne vedrørende vores 100 år gamle tradition for kunstnersammenslutninger. Men det var det som bekendt ikke. For det første fordi, der var tale om udstillingen Jens Haaning: ALD Carmarket, hvor det lille kolon vidnede om, at vi fortsat var på den rigtige side af kunst og virkelighed. Og for det andet fordi, skiftende ledelse af Charlottenborg, de berygtede 2 % besparelser, eksempelvis Den Frie Udstillingsbygnings fortsat prekære situation, samt den langvarige kamp for at bygge en privatfinansieret kunsthal i København viser, at Jens Haaning har en fuldstændig enestående evne til at sætte fingeren dér, hvor det på et tidspunkt kommer til at gøre allermest ondt.

Noget lignende vidner hans værk Danmark fra 2005 om. Det består i al sin enkelthed af navnet på det land, hvor det udstilles – skrevet på væggen med kapitaler og på nationalsproget. Tænk engang hvad, der er sket med det udsagn i løbet af de godt 10 år. Med højrepopulismens markante fremgang overalt i Europa, flygtningestrømmen fra Syrien, Ruslands annektering af Krim, Brexit og senest Donald Trumps ditto excessive protektionisme betyder ”national identitet” ganske enkelt ikke længere det samme. Det er Jens Haanings store fortjeneste, at vi måske lidt bedre forstår hvorfor.

Selv synes kunstneren at betragte de realiteter, han har så godt greb om, med udpræget pessimisme. Men som en forunderlig blanding af effektfuld illusionisme og rent faktuelle udsagn tager hans værker aldrig stilling – for eller imod. De er et både intelligent og følelsesladet rum for refleksion over, hvad samfundet er og kan, og hvad kunsten i den forbindelse er og kan. Tænk, at vi i Danmark har en kunstner, der i en sådan grad er vendt mod verden, og at han kan tage den diskussion.

Jens Haaning tog afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1994 og bor og arbejder i København. Han har udstillet på bl.a. Liverpool Biennalen, MoMA PS1, Berlin Biennalen, Documenta XI samt Hamburger Bahnhof og hans værker er inkluderet i adskillige offentlige samlinger, heriblandt: Statens Museum for Kunst, ARoS og Malmö Kunstmuseum.

Jens Haaning er repræsenteret af D + T project i Bruxelles, og samarbejder derudover med David Pestorius Projects, Brisbane, Australien, Western Art, Karachi, Pakistan samt Galleri Franco Soffiantino Contemporary Art Productions, Milano, Italien.

Mere