Annemarie Lund, f. 1948

Modtager af hædersydelse, tildelt i 2018 / Arkitektur

Begrundelse for tildeling

Annemarie Lund indstilles til Statens Kunstfonds livsvarige Hædersydelse for sin omfattende og indsigtsfulde formidling af dansk havekunst og landskabsarkitektur.

Som redaktør af fagtidsskriftet Landskab gennem 35 år, og som forfatter til såvel store oversigtsværker som bibliografiske fremstillinger af centrale skikkelser i efterkrigstidens guldalder i dansk landskabsarkitektur, har Annemarie Lund ydet store og væsentlige bidrag til at sætte området på landkortet ikke alene blandt danske fagfæller, men i lige så høj grad internationalt.

Dernæst har hun qua sin dybe forståelse af og uforlignelige evne til at formidle centrale, dog komplekse aspekter af faget gennem skrift og tale bidraget til at skabe både kontinuitet og fornyelse inden for fagområdet såvel som at skabe forståelse og respekt for landskabsarkitekturen som kunstnerisk domæne uden for faget.

Væsentlige projekter er sikkert udvalgt og nuanceret gengivet i Landskab, Dansk Havekunst II, Guide til Dansk Landskabsarkitektur 1000-2000 og i de senere års to oversigtsværker, Ny Agenda I og II. Herigennem har Annemarie Lund omhyggeligt og præcist spejlet og bevidnet en lang periodes faglige udvikling til glæde for såvel samtiden som eftertiden.

Mere