Scenekunst

Internationale muligheder for scenekunstaktører.

Internationale aktiviteter

Er du professionel aktør inden for scenekunst, så kan du søge om tilskud til aktiviteter i udlandet eller i Danmark med internationale partnere.

Se listen over puljer på scenekunstområdet

Promovering af dansk scenekunst i udlandet

Danske scenekunstnere og kompagnier kan her finde information om mulighederne for at deltage i Kunstfondens internationale aktiviteter.

Formålet med Kunstfondens tiltag til promovering af dansk scenekunst i udlandet er:

 • Eksponering og promovering af dansk scenekunst med et internationalt potentiale
 • Øge kendskabet til dansk scenekunst internationalt, bl.a. med henblik på fremtidige samarbejder og co-produktioner
 • Styrke international erfaring og udsyn for de danske scenekunstnere, producenter og managere
 • Etablering og videreudvikling af netværk mellem danske scenekunstnere, producenter og managere og internationale venues, samarbejdspartnere, institutioner og andre relevante aktører inden for det internationale scenekunstmiljø

Edinburgh Festival Fringe 2022

Edinburgh Festival Fringe er verdens største kunst- og kulturfestival, som afvikles årligt i august. Festivalen tiltrækker internationale aktører inden for kunst og kultur.

Kunstfonden har besluttet at yde tilskud til en samlet dansk deltagelse på Edinburgh Festival Fringe 2022.

På grund af Covid-19 blev Kunstfondens planlagte indsats på Edinburgh Festival Fringe 2020 udskudt til 2022 og desuden suppleret med online-aktiviteter i 2020 og 2021.

#DANISH: Udvalgte kompagnier

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har udvalgt fem kompagnier, som skal præsentere signaturforestillinger i satsningen #DANISH, og fem, som har fået rejsemidler til deltagelse på Edinburgh Festival Fringe.

De udvalgte signaturforestillinger er:

Modtagere af rejsetilskud er:

Præsentationsmateriale og fællesaktiviteter

Danske scenekunstaktører, som planlægger at deltage på Edinburgh Festival Fringe 2022 uden at deltage som en af signaturforestillingerne eller at søge om rejsetilskud, inviteres til at deltage i danske og nordiske fællesaktiviteter.

Der vil i forbindelse med den danske tilstedeværelse på Edinburgh Festival Fringe 2022 blive udarbejdet samlet præsentationsmateriale for de deltagende scenekunstaktører, inklusiv producenter, spillesteder med mere. 

Du kan tilmelde dig fællesaktiviteterne og præsentationsmaterialet ved at kontakte producent Karen Toftegaard / Wildtopia på karen@karentoftegaard.dk.

Kontakt

Du kan få mere info ved at skrive til:

Læs mere om festivalen her. 

CINARS 2022

CINARS (Conférence Internationale des arts de la Scène) er en international konference, der afholdes hvert andet år i Montreal, Canada, med over 1.500 internationale deltagere fra alle scenekunstgenrer.

Kunstfonden har været til stede på CINARS siden 2008 og er en del af den fællesnordiske stand ’Nordic Square’. Den nordiske stand er med til at skabe et stærkt samlet brand for de nordiske scenekunstaktører på CINARS, og de danske deltagere har mulighed for at deltage i fællesnordiske netværksaktiviteter.

Kunstfonden planlægger i samarbejde med Art and About, som er projektleder, et strategisk forløb frem mod 2022, der skal skærpe og styrke de udvalgte danske scenekunstaktørers deltagelse på konferencen. Det omfatter blandt andet strategisk vejledning, netværksaktiviteter, møder og site visits i Montreal.

Deltagere i det strategiske forløb 2022

Tilmelding og præsentationskatalog

Hvis du planlægger at deltage på CINARS 2022 uden at deltage i det strategiske forløb, kan du alligevel deltage på den nordiske stand og i de danske og nordiske fællesaktiviteter under CINARS.

I forbindelse med den danske tilstedeværelse på CINARS 2022 udarbejder vi et samlet præsentationskatalog over de deltagende danske scenekunstaktører, inklusiv producenter, spillesteder med mere.

Frist for tilmelding til fællesaktiviteter er 15. august 2022. Link til tilmelding vil kunne findes her i foråret 2022. 

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du skrive til:

Tanzmesse 2022

International Tanzmesse NRW er en markedsplads og festivalplatform for aktører inden for dans, koreografisk arbejde og performance fra hele verden. Messen afholdes hvert andet år, næste gang i august 2022.

Messen omfatter en udstilling med stande, hvor blandt andet dansekompagnier, agenturer og nationale repræsentationer fortæller om deres arbejde. Standene besøges af festivalarrangører, scener, dansekompagnier, koregrafer og dansere. Disse møder skaber grobund for nye netværk og samarbejder og salg af forestillinger.

JC Copenhagen afvikler de danske aktiviteter på vegne af Kunstfondens Projektstøtteudvalg for Scenekunst, herunder koordinering af danske deltagere, standen og øvrige aktiviteter i forbindelse med Tanzmesse.

Du kan læse mere på JC Copenhagen’s hjemmeside.

Forestilling på Tanzmesse 2022

Tanzmesse har også et festivalprogram med danseforestillinger og tematiske foredrag og debatter. Der var frist for tilmelding til det officielle program 15. november 2021.

Du kan læse mere her.

Ansøgning

Koreografer og kompagnier, der producerer professionel samtidsdans, koreografisk arbejde og performance, og som er interesserede i og har mulighed for at arbejde internationalt, kan søge om tilskud til at deltage på den danske stand og komme med i Kunstfondens præsentationskatalog.

Der var frist den 15. februar 2022.

Der er afsat midler til dækning af rejser og ophold til hvert kompagni/koreograf, og der vil være mulighed for at tilmelde 1-2 personer pr. kompagni/koreograf (fx koreograf og producent/agent).

Præsentationskataloget

Kunstfonden producerer et præsentationskatalog med koreografer og kompagnier i Danmark for at promovere professionel dansk samtidsdans, koreografisk arbejde og performance internationalt.

Alle danske koreografer/kompagnier, som har modtaget produktionsstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst inden for de seneste 3 år, har mulighed for at indgå i det danske præsentationskatalog. Hver koreograf/kompagni får et opslag med billede og tekst med en kort præsentation. Det er ikke et krav, at koreografen eller kompagniet selv er til stede på messen.

Se kataloget fra Tanzmesse 2020 (pdf)

Kontakt

 • Jens Christian Jensen, JC Copenhagen, jc@jc-copenhagen.dk, 30 53 10 35
 • Konsulent Peter Koch Gehlshøj, Slots- og Kulturstyrelsen, pge@slks.dk

Læs mere om Tanzmesse

PAMS 2022

PAMS (Performing Arts Market Seoul), som afholdes årligt i oktober i Seoul, Korea, er en international markedsplads og konference, som tiltrækker deltagere fra hele verden inden for alle scenekunstgenrer.

Statens Kunstfond deltager på PAMS som del af en fællesnordisk delegation. Den nordiske delegation er med til at skabe et stærkt samlet brand for de nordiske scenekunstaktører, og de danske deltagere har mulighed for at deltage i fælles nordiske netværksaktiviteter.

Korea Nordic Connection 

I forbindelse med PAMS 2019-2022 deltager Projektstøtteudvalget for Scenekunst i Korea-Nordic-Connection-programmet, som støtter international udveksling og samarbejde mellem nordiske og koreanske professionelle scenekunstnere.

Programmet giver scenekunstnere fra Korea og Norden mulighed for at udvikle deres kunstneriske udtryk og arbejdsformer gennem international erfaringsudveksling, fremme mulighederne for langsigtede kreative samarbejder og udvide deres internationale netværk.

Korea-Nordic Connection har et årligt fokus

 • 2019: Inklusion og mangfoldighed
 • 2020: Kunst og teknologi (udsat til 2021 grundet Covid-19)
 • 2022: Aldring i samfund

Formålet med dansk deltagelse i programmet er, at danske scenekunstnere får mulighed for at udvikle deres kunstneriske udtryk og arbejdsformer gennem international erfaringsudveksling samt at udvide deres internationale netværk.

Udvalgte deltagere

Læs mere om PAMS

Kontakt

Scenekunstaktører, som planlægger at deltage i PAMS 2022, kan få information om fællesnordiske arrangementer ved at kontakte:

 • Konsulent Peter Koch Gehlshøj, Slots- og Kulturstyrelsen, pge@slks.dk 

Scenekunstudveksling mellem England og Danmark med fokus på bæredygtighed

Kunstfonden samarbejder med Arts Council England, Julie's Bicycle, Danmarks Ambassade i Storbritannien og Udviklingsplatformen for Scenekunst om et udviklingsprogram, som har til formål at hjælpe scenekunstaktører i England og Danmark med sammen at udvikle bæredygtige og innovative tilgange til international turné, samarbejde og co-produktion.

Dette udviklingsprogram bygger på Arts Council England og Julie's Bicycle’s ’Accelerator Program’; et uddannelses-, ledelses-, udvekslings- og mentorprogram, der hjælper kulturelle organisationer med at fremme deres bæredygtige praksis.

Her kan du læse mere om Julie’s Bicycle, Arts Council England og Udviklingsplatformen for Scenekunst.

De udvalgte deltagere

Programmets opbygning 

Programmet falder i to dele:

 1. Et online udviklingsprogram i starten af 2022 interaktivt, der udforsker udfordringer for og praktiske tilgange til at reducere internationalt scenekunstarbejdes klimapåvirkninger.
 2. Efterfølgende kan dem, som blev udvalgt til onlineprogrammet, søge om tilskud til samarbejdsprojekter som fx kan være fokuseret på nyt kunstnerisk indhold, udforskning af nye metoder og modeller, forskning eller udvikling af et større projekt.

Onlineprogrammet omfatter 12 sessions i starten af 2022, hver af tre timers varighed:

13., 17., 20. og 27. januar, 3., 10., 17. og 24. februar og 3., 7., 15. og 17. marts.

De udvalgte deltagere får vejledning fra Julie’s Bicycle og Udviklingsplatformen til at udvikle og siden afvikle projekterne.

Deltagerne kan ansøge om tilskud til samarbejdsprojekter på op til £20.000 pr. projekt. Der vil blive udvalgt op til tre projekter.

Fristen er 8. april 2022, og de udvalgte samarbejdsprojekter vil få svar i april 2022. Projekterne forventes påbegyndt i efteråret 2022.

Samarbejdspartnerskaberne kan være i digitale, fysiske eller hybridformater afhængigt af rejserestriktioner med videre. Fysiske partnerskaber vil blive prioriteret, hvis omstændighederne tillader det, men disse kan om nødvendigt omdannes til digitale projekter.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte

Mere