Scenekunst

Internationale muligheder for scenekunstaktører.

Internationale aktiviteter

Er du professionel scenekunstaktør, kan du søge om tilskud til aktiviteter i udlandet eller i Danmark med internationale partnere.

Se listen over puljer på scenekunstområdet

MUSIK- OG SCENEKUNSTUDVEKSLING MELLEM ENGLAND OG DANMARK MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED

Kunstfonden samarbejder med Arts Council England, Julie's Bicycle og Danmarks Ambassade i Storbritannien om et udviklingsprogram, som har til formål at hjælpe musik- og scenekunstaktører i England og Danmark med at udvikle bæredygtige og innovative tilgange til international turné, samarbejde og co-produktion.

Udviklingsprogrammet bygger på Arts Council England og Julie's Bicycle’s ’Accelerator Program’; et uddannelses-, ledelses- og udvekslingsprogram, der hjælper kulturelle organisationer med at fremme deres bæredygtige praksis, og på et pilotprogram i 2021-2022.

Her kan du læse mere om Julie’s Bicycle og Arts Council England.

Programmets opbygning

Programmet falder i to dele:

 1. Først kan du ansøge om at deltage i et online udviklingsprogram, som ledes af Julie’s Bicycle. Udviklingsprogrammet består af 11 sessioner med fokus på udfordringer for og praktiske tilgange til at reducere internationalt samarbejdes klimapåvirkninger samt networking og projektudvikling.
 2. Efterfølgende kan de, som blev udvalgt til seminarrækken, søge om tilskud til samarbejdsprojekter. Fokus kan fx ligge på nyt kunstnerisk indhold, udforskning af nye arbejdsmetoder og -modeller eller forskning.

Du kan se ansøgningsvejledning og søge om at blive en del af programmet her. Fristen for indsendelse af ansøgning er den 20. januar 2023.

DELTAGERE I UDVEKSLINGSPROGRAMMET I 2022:

I 2022 blev udvekslingsprogrammet skudt i gang med et pilotprojekt for engelske og danske scenekunstaktører. Her kan du se, hvem der deltog i programmets første og anden del:

Deltagere i Udviklingsprogrammet (1. del):

De udvalgte projekter (2. del):

 • CPH Stage og London International Festival of Theatre igangsætter et forskningsprojekt, der udforsker bæredygtige metoder til festivaldrift. De vil blandt andet undersøge, hvilken infrastruktur der skal udvikles, og hvilke etiske og økonomiske dilemmaer der opstår, når arbejdsformen omlægges.
 • Helsingør Teater og In Between Time fra Bristol sætter kunstneren i centrum. De inviterer Sisters Hope og Mechanimal ind, så de gennem deres kunstneriske praksisser og bæredygtighedsprincipper, kan bidrage til de organisatoriske forandringer, der skal drive den bæredygtige omstilling.
 • Danske Wildtopia, Mind the Gap fra Bradford og Fast Familiar fra Reading vil i regi af festivalen RE:LOCATIONS, som sætter fokus på digital kunst, eksperimentere med metoder for at arbejde med inklusion og klimamæssig ansvarlighed i ​​hybride (live og digital) formater.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte:

 • Slots- og Kulturstyrelsen pr. mail med emnefeltet "England" til musc@slks.dk ’

Edinburgh Festival Fringe 2023

Edinburgh Festival Fringe er verdens største kunst- og kulturfestival, som afvikles årligt i august. Festivalen tiltrækker internationale scenekunstaktører.

Kunstfonden har besluttet at yde tilskud til en samlet dansk deltagelse på Edinburgh Festival Fringe 2023.

#DANISH: Udvalgte kompagnier

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har udvalgt fire kompagnier, som skal præsentere signaturforestillinger i satsningen #DANISH, og to, som har fået rejsemidler til deltagelse på Edinburgh Festival Fringe 2023.

De udvalgte signaturforestillinger er:

Modtagere af rejsetilskud er:

Præsentationsmateriale og fællesaktiviteter

Danske scenekunstaktører, som planlægger at deltage på Edinburgh Festival Fringe 2023 uden at deltage som en af signaturforestillingerne eller at søge om rejsetilskud, inviteres til at deltage i danske og nordiske fællesaktiviteter. Derudover vil der i forbindelse med den danske tilstedeværelse blive udarbejdet et samlet præsentationsmateriale for de deltagende scenekunstaktører, inklusiv producenter, spillesteder med mere.

Fristen for tilmelding til aktiviteterne og til at indgå i præsentationsmaterialet er i april 2023.

Kontakt

Du kan få mere info ved at skrive til:

 • Slots- og Kulturstyrelsen pr. mail med emnefeltet "Edinburgh Festival Fringe" til musc@slks.dk 

Læs mere om festivalen her. 

CINARS

Den internationale konference CINARS (Conférence Internationale des arts de la Scène) afholdes hvert andet år i Montreal, Canada, med over 1.500 internationale deltagere fra alle scenekunstgenrer.

Kunstfonden har været til stede på CINARS siden 2008 og er en del af den fællesnordiske stand ’Nordic Square’. Den nordiske stand er med til at skabe et stærkt samlet brand for de nordiske scenekunstaktører på CINARS, og de danske deltagere har mulighed for at deltage i fællesnordiske netværksaktiviteter.

I samarbejde med ART & ABOUT afviklede Kunstfonden et strategisk forløb, der skulle skærpe og styrke de udvalgte danske scenekunstaktørers deltagelse på konferencen i november 2022. Det omfattede blandt andet strategisk vejledning, netværksaktiviteter, møder og site visits i Montreal.

Deltagere i det strategiske forløb 2022

Tilmelding og præsentationskatalog

I forbindelse med den danske tilstedeværelse på CINARS 2022 udarbejdede Kunstfonden et samlet præsentationskatalog over de deltagende danske scenekunstaktører, inklusiv producenter, spillesteder med mere. Du kan se kataloget her.

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du skrive til:

 • Slots- og Kulturstyrelsen pr. mail med emnefeltet "CINARS" til musc@slks.dk 

Læs mere om CINARS her.

Tanzmesse

Internationale Tanzmesse NRW er en markedsplads og festivalplatform for aktører inden for dans, koreografisk arbejde og performance fra hele verden. Messen afholdes hvert andet år og blev sidst afholdt den 31. august til 3. september 2022.

Messen omfatter en udstilling med stande, hvor blandt andet dansekompagnier, agenturer og nationale repræsentationer fortæller om deres arbejde. Standene besøges af festivalarrangører, scener, koregrafer og dansere. Disse møder skaber grobund for nye netværk og samarbejder og salg af forestillinger.

JC Copenhagen afviklede de danske aktiviteter på vegne af Kunstfondens Projektstøtteudvalg for Scenekunst, herunder koordinering af danske deltagere, standen og øvrige aktiviteter i forbindelse med Tanzmesse 2022. Du kan læse mere på JC Copenhagen’s hjemmeside.

 

Præsentationskataloget

I forbindelse med indsatsen på Tanzmesse producerer Kunstfonden et præsentationskatalog med koreografer og kompagnier i Danmark for at promovere professionel dansk samtidsdans, koreografisk arbejde og performance internationalt.

Alle danske koreografer/kompagnier, som har modtaget produktionsstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst inden for de seneste 3 år, fik mulighed for at indgå i det danske præsentationskatalog.

Se kataloget fra Tanzmesse 2020 (pdf)

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til:

 • Slots- og Kulturstyrelsen med emnefeltet "Tanzmesse" til musc@slks.dk 

Læs mere om Tanzmesse.

PAMS 2022

PAMS (Performing Arts Market Seoul), som afholdes årligt i oktober i Seoul, Korea, er en international markedsplads og konference, som tiltrækker deltagere fra hele verden inden for alle scenekunstgenrer.

Statens Kunstfond deltager på PAMS som del af en fællesnordisk delegation. Den nordiske delegation er med til at skabe et stærkt samlet brand for de nordiske scenekunstaktører, og de danske deltagere har mulighed for at deltage i fælles nordiske netværksaktiviteter.

Korea Nordic Connection 

I forbindelse med PAMS 2019-2022 deltager Projektstøtteudvalget for Scenekunst i Korea-Nordic-Connection-programmet, som støtter international udveksling og samarbejde mellem nordiske og koreanske professionelle scenekunstnere.

Programmet giver scenekunstnere fra Korea og Norden mulighed for at udvikle deres kunstneriske udtryk og arbejdsformer gennem international erfaringsudveksling, fremme mulighederne for langsigtede kreative samarbejder og udvide deres internationale netværk.

Korea-Nordic Connection har et årligt fokus

 • 2019: Inklusion og mangfoldighed
 • 2020: Kunst og teknologi (udsat til 2021 grundet Covid-19)
 • 2022: Aldring i samfund

Formålet med dansk deltagelse i programmet er, at danske scenekunstnere får mulighed for at udvikle deres kunstneriske udtryk og arbejdsformer gennem international erfaringsudveksling samt at udvide deres internationale netværk.

Udvalgte deltagere

Læs mere om PAMS

Kontakt

Scenekunstaktører, som planlægger at deltage i PAMS 2022, kan få information om fællesnordiske arrangementer ved at kontakte:

 • Slots- og Kulturstyrelsen pr. mail med emnefeltet "PAMS" til musc@slks.dk 
Mere