Scenekunst

Internationale muligheder for scenekunstaktører.

Internationale aktiviteter

Er du professionel scenekunstaktør, kan du søge om tilskud til aktiviteter i udlandet eller i Danmark med internationale partnere.

Se listen over puljer på scenekunstområdet

CINARS 2022

CINARS (Conférence Internationale des arts de la Scène) er en international konference, der afholdes hvert andet år i Montreal, Canada, med over 1.500 internationale deltagere fra alle scenekunstgenrer.

Kunstfonden har været til stede på CINARS siden 2008 og er en del af den fællesnordiske stand ’Nordic Square’. Den nordiske stand er med til at skabe et stærkt samlet brand for de nordiske scenekunstaktører på CINARS, og de danske deltagere har mulighed for at deltage i fællesnordiske netværksaktiviteter.

Kunstfonden planlægger i samarbejde med Art and About, som er projektleder, et strategisk forløb frem mod 2022, der skal skærpe og styrke de udvalgte danske scenekunstaktørers deltagelse på konferencen. Det omfatter blandt andet strategisk vejledning, netværksaktiviteter, møder og site visits i Montreal.

Deltagere i det strategiske forløb 2022

Tilmelding og præsentationskatalog

Hvis du planlægger at deltage på CINARS 2022 uden at deltage i det strategiske forløb, kan du alligevel deltage på den nordiske stand og i de danske og nordiske fællesaktiviteter under CINARS.

I forbindelse med den danske tilstedeværelse på CINARS 2022 udarbejder vi et samlet præsentationskatalog over de deltagende danske scenekunstaktører, inklusiv producenter, spillesteder med mere.

Frist for tilmelding til fællesaktiviteter, stand og præsentationskatalog er 1. september 2022. Du tilmelder dig ved at sende en mail med emnefeltet "CINARS" til musc@slks.dk.

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du skrive til:

Tanzmesse 2022

International Tanzmesse NRW er en markedsplads og festivalplatform for aktører inden for dans, koreografisk arbejde og performance fra hele verden. Messen afholdes hvert andet år, næste gang 31. august til 3. september 2022.

Messen omfatter en udstilling med stande, hvor blandt andet dansekompagnier, agenturer og nationale repræsentationer fortæller om deres arbejde. Standene besøges af festivalarrangører, scener, dansekompagnier, koregrafer og dansere. Disse møder skaber grobund for nye netværk og samarbejder og salg af forestillinger.

JC Copenhagen afvikler de danske aktiviteter på vegne af Kunstfondens Projektstøtteudvalg for Scenekunst, herunder koordinering af danske deltagere, standen og øvrige aktiviteter i forbindelse med Tanzmesse.

Du kan læse mere på JC Copenhagen’s hjemmeside.

Der arrangeres en række nordiske fællesaktiviteter på Tanzmesse, som omfatter:

 • 31. august kl. 16-18: Nordisk netværksmøde
 • 2. september kl. 18-20: Canadisk-nordisk netværksmøde (TBC)
 • 2. september, aften: Nordisk fest for alle Tanzmesse-deltagere

Præsentationskataloget

Kunstfonden producerer et præsentationskatalog med koreografer og kompagnier i Danmark for at promovere professionel dansk samtidsdans, koreografisk arbejde og performance internationalt.

Alle danske koreografer/kompagnier, som har modtaget produktionsstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst inden for de seneste 3 år, har mulighed for at indgå i det danske præsentationskatalog. Hver koreograf/kompagni får et opslag med billede og tekst med en kort præsentation. Det er ikke et krav, at koreografen eller kompagniet selv er til stede på messen.

Se kataloget fra Tanzmesse 2020 (pdf)

Kontakt

Læs mere om Tanzmesse

Edinburgh Festival Fringe 2022

Edinburgh Festival Fringe er verdens største kunst- og kulturfestival, som afvikles årligt i august. Festivalen tiltrækker internationale scenekunstaktører.

Kunstfonden har besluttet at yde tilskud til en samlet dansk deltagelse på Edinburgh Festival Fringe 2022.

På grund af Covid-19 blev Kunstfondens planlagte indsats på Edinburgh Festival Fringe 2020 udskudt til 2022 og desuden suppleret med online-aktiviteter i 2020 og 2021.

#DANISH: Udvalgte kompagnier

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har udvalgt fire kompagnier, som skal præsentere signaturforestillinger i satsningen #DANISH, og fem, som har fået rejsemidler til deltagelse på Edinburgh Festival Fringe.

De udvalgte signaturforestillinger er:

Modtagere af rejsetilskud er:

Præsentationsmateriale og fællesaktiviteter

Danske scenekunstaktører, som planlægger at deltage på Edinburgh Festival Fringe 2022 uden at deltage som en af signaturforestillingerne eller at søge om rejsetilskud, inviteres til at deltage i danske og nordiske fællesaktiviteter, som omfatter:

 • 14. august kl. 10-12: Nordic Breakfast
 • 23. august kl. 10-17: Newcomers Day

Der vil i forbindelse med den danske tilstedeværelse på Edinburgh Festival Fringe 2022 blive udarbejdet samlet præsentationsmateriale for de deltagende scenekunstaktører, inklusiv producenter, spillesteder med mere. Der har allerede været frist for bidrag til det trykte præsentationsmateriale.

Du kan tilmelde dig fællesaktiviteterne ved at kontakte producent Karen Toftegaard, Wildtopia på karen@karentoftegaard.dk.

Kontakt

Du kan få mere info ved at skrive til:

Læs mere om festivalen her. 

PAMS 2022

PAMS (Performing Arts Market Seoul), som afholdes årligt i oktober i Seoul, Korea, er en international markedsplads og konference, som tiltrækker deltagere fra hele verden inden for alle scenekunstgenrer.

Statens Kunstfond deltager på PAMS som del af en fællesnordisk delegation. Den nordiske delegation er med til at skabe et stærkt samlet brand for de nordiske scenekunstaktører, og de danske deltagere har mulighed for at deltage i fælles nordiske netværksaktiviteter.

Korea Nordic Connection 

I forbindelse med PAMS 2019-2022 deltager Projektstøtteudvalget for Scenekunst i Korea-Nordic-Connection-programmet, som støtter international udveksling og samarbejde mellem nordiske og koreanske professionelle scenekunstnere.

Programmet giver scenekunstnere fra Korea og Norden mulighed for at udvikle deres kunstneriske udtryk og arbejdsformer gennem international erfaringsudveksling, fremme mulighederne for langsigtede kreative samarbejder og udvide deres internationale netværk.

Korea-Nordic Connection har et årligt fokus

 • 2019: Inklusion og mangfoldighed
 • 2020: Kunst og teknologi (udsat til 2021 grundet Covid-19)
 • 2022: Aldring i samfund

Formålet med dansk deltagelse i programmet er, at danske scenekunstnere får mulighed for at udvikle deres kunstneriske udtryk og arbejdsformer gennem international erfaringsudveksling samt at udvide deres internationale netværk.

Udvalgte deltagere

Læs mere om PAMS

Kontakt

Scenekunstaktører, som planlægger at deltage i PAMS 2022, kan få information om fællesnordiske arrangementer ved at kontakte:

 • Slots- og Kulturstyrelsen pr. mail med emnefeltet "PAMS" til musc@slks.dk 

Scenekunstudveksling mellem England og Danmark med fokus på bæredygtighed

Kunstfonden samarbejder med Arts Council England, Julie's Bicycle, Danmarks Ambassade i Storbritannien og Udviklingsplatformen for Scenekunst om et udviklingsprogram, som har til formål at hjælpe scenekunstaktører i England og Danmark med sammen at udvikle bæredygtige og innovative tilgange til international turné, samarbejde og co-produktion.

Dette udviklingsprogram bygger på Arts Council England og Julie's Bicycle’s ’Accelerator Program’; et uddannelses-, ledelses-, udvekslings- og mentorprogram, der hjælper kulturelle organisationer med at fremme deres bæredygtige praksis.

Her kan du læse mere om Julie’s Bicycle, Arts Council England og Udviklingsplatformen for Scenekunst.

De udvalgte projekter

 • CPH Stage og London International Festival of Theatre igangsætter et forskningsprojekt, der udforsker bæredygtige metoder til festivaldrift. De vil blandt andet undersøge, hvilken infrastruktur der skal udvikles, og hvilke etiske og økonomiske dilemmaer der opstår, når arbejdsformen omlægges.
 • Helsingør Teater og In Between Time fra Bristol sætter kunstneren i centrum. De inviterer Sisters Hope, Mechanimal og Rita Marcalo ind, så de gennem deres kunstneriske praksisser, forankret i bæredygtighedsprincipper, kan bidrage til de organisatoriske forandringer, der skal drive den bæredygtige omstilling.
 • Danske Wildtopia, Mind the Gap fra Bradford og Fast Familiar fra Reading vil i regi af festivalen RE:LOCATIONS, som sætter fokus på digital kunst, eksperimentere med metoder for at arbejde med inklusion og klimamæssig ansvarlighed i ​​hybride (live og digital) formater.

De udvalgte seminardeltagere

Programmets opbygning 

Programmet falder i to dele:

 1. Et online udviklingsprogram i starten af 2022 interaktivt, der udforsker udfordringer for og praktiske tilgange til at reducere internationalt scenekunstarbejdes klimapåvirkninger.
 2. Efterfølgende kan dem, som blev udvalgt til onlineprogrammet, søge om tilskud til samarbejdsprojekter som fx kan være fokuseret på nyt kunstnerisk indhold, udforskning af nye metoder og modeller, forskning eller udvikling af et større projekt.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte:

Mere