Formidlingsordningen – Godkendelse af forestilling

Frist: 11.04.2024, kl. 14:00

Kunstområde :

Godkendelse af en teaterforestilling som professionel scenekunst med henblik på at ansøge om formidlingstilskud fra Formidlingsordningen. Ansøgninger modtaget den 10. februar, 11. april, 10. oktober behandles inden for en måned.

 

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.
Ansøg

Hvem kan søge?

Teaterkompagnier og producenter, der på professionel basis udbyder eller præsenterer turnerende teaterforestillinger, kan søge om at få godkendt en forestilling, herunder udenlandske gæstespil.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit kunstneriske arbejde går på tværs af kunstarterne.

Hvem er automatisk godkendt?

For teatre, der modtager støtte i henhold til Lov om scenekunst, gælder, at deres produktioner automatisk er godkendt til formidlingstilskud. Det drejer sig om:

  • Det Kongelige Teater
  • Landsdelsscenerne, teatrene i Det Københavnske Teatersamarbejde, herunder Folketeatret, Dansk Danseteater, Dansehallerne, Fredericia Teater, Randers Egnsteater og Vendsyssel Teater
  • Egnsteatre
  • Små Storbyteatre

Produktioner, der har modtaget projektstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, er også godkendt. Det samme gælder forestillinger, der er godkendt under refusionsordningen og forestillinger optaget i garantiordningen i den periode godkendelsen/optagelsen løber.

Du kan læse om, hvad Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst lægger vægt på i vurderingen af professionel scenekunst her.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond har til opgave at fremme scenekunsten i Danmark og dansk scenekunst i udlandet.

Enkeltforestillinger, som ikke er produceret med støtte i henhold til Lov om scenekunst, skal godkendes som professionel scenekunst af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst for at kunne udløse formidlingstilskud.

Når en forestilling er godkendt, kan der søges tilskud til forestillingen under Formidlingsordningen. 

Når en forestilling er godkendt til ordningen skal den registreres af ansøger på scenekunstportalen www.scenen.dk via tilmelding til www.tereba.dk. Det er på scenen.dk, teaterforeninger og andre, der søger om formidlingstilskud, finder information om godkendte forestillinger.

Godkendelse af enkeltforestilling gælder så længe, forestillingen udbydes af samme producent/udbyder under samme titel og uden ændringer af væsentlig kunstnerisk karakter.

Sådan vurderes din ansøgning

Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af forestillingens form og indhold (maksimalt svarende til 1 A4-side). Det er væsentligt, at du her gør rede for forestillingens scenekunstneriske idé/intention og det dramaturgiske forløb.

Du skal oplyse dette vedrørende forestillingens instruktør/koreograf, scenograf, dramatiker og samtlige medvirkende:

  • navn og funktion i forestillingen
  • uddannelse, uddannelsessted og -år
  • relevant teatererfaring

Er der medvirkende, der ikke er uddannet på en statsanerkendt scenekunstnerisk uddannelsesinstitution, så skal deres professionelle, scenekunstneriske baggrund dokumenteres.

Oplysningerne skrives ind i den obligatoriske bilagsskabelon, som skal vedhæftes den elektroniske ansøgningsformular. Du må gerne vedhæfte relevante, supplerende bilag, fx en beskrivelse af forestillingen eller CV’er på de medvirkende.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst kan udbede sig yderligere oplysninger, herunder om forestillingens budget.

Her kan se, hvordan udvalget definerer professionel scenekunst.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Begynd med at downloade den obligatoriske bilagsskabelon (i word-format). Her skriver du oplysninger om forestillingen.

Download skabelonen her

Når du har udfyldt skabelonen og gjort eventuelle andre bilag klar, kan du gå videre med den elektroniske ansøgningsformular – benyt ”Ansøg”-knappen. 

Økonomi

Ordningen vedrører godkendelse af forestillinger.

Hvornår får du svar?

Du får besked om udvalgets afgørelse indenfor 4 uger efter fristens udløb. I løbet af de 4 uger bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter se en kvittering skærmen. 

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Projekstøtteudvalg for Scenekunst behandler ansøgninger i henhold til Bekendtgørelse af lov om scenekunst og bekendtgørelse nr. 1098 af 26. oktober 2019 om Formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når en forestilling er godkendt, kan du søge tilskud til forestillingen under Formidlingsordningen. Desuden skal du registrere forestillingen på scenekunstportalen www.scenen.dk via tilmelding til www.tereba.dk. Det er på scenen.dk, teaterforeninger og andre, der søger om formidlingstilskud, finder information om godkendte forestillinger.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer ansøgningerne.

Ansøg
Mere