Arbejdslegater for musik

Frist: 15.02.2023, kl. 14:00

Kunstområde :

Arbejdslegater for skabende kunstnere inden for musik

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 14:00 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid. Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned før fristen.

 

Hvem kan søge?

 • Skabende kunstnere inden for musik med en væsentlig tilknytning til det danske musikliv. 

Skabende kunstnere inden for musik kan fx være komponister, sangskrivere, lydkunstnere eller producere inden for alle genrer.

Hvis I er flere personer, der arbejder samskabende som en del af et band/gruppe, skal alle medlemmer af bandet/gruppen indsende en ansøgning hver. 

Læs mere her hvis du arbejder på tværs af kunstarter, og ønsker at søge om arbejdslegat.

Hvem kan ikke søge?

Du kan ikke søge om arbejdslegat fra Statens Kunstfond, hvis du er indskrevet på en uddannelse, der er godkendt til SU, eller hvis du er studerende på MGK.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med arbejdslegater er at give højt kvalificerede og talentfulde kunstnere mulighed for at videreudvikle deres kunstneriske arbejde. Et arbejdslegat gives alene til udvikling af dit kunstneriske arbejde og dermed ikke til andre former for projekter eller arbejdsopgaver.

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds overordnede kriterium for tildeling af arbejdslegater er det kunstneriske talent og den kunstneriske produktion.

Udvalget arbejder med et kunstnerisk kvalitetsbegreb i konstant bevægelse, hvor kvalitet også defineres i forhold til den sammenhæng, den indgår i.

Legatudvalget for Musik lægger i sin vurdering af kunstnerisk kvalitet særligt vægt på musik, der udviser en klar kunstnerisk intention og besidder et godt håndværk.

 • Ved kunstnerisk intention forstår udvalget, at der er en tydelig kunstnerisk idé, og at musikken besidder en egenart
 • Ved håndværk forstår udvalget evnen til at realisere sin kunstneriske idé samt beherskelsen af sine musikalske virkemidler.

Udvalget lægger desuden vægt på musik, der vækker interesse, fordi den kan være:

 • udfordrende
 • tankevækkende
 • bevægende
 • kunstnerisk eller samfundsmæssig relevant

Statens Kunstfond kan ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger, men må prioritere i det samlede felt af ansøgninger.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Særligt for treårigt arbejdslegat: Hvis du ønsker at komme i betragtning til et treårigt arbejdslegat, skal du motivere dette i din ansøgning. Der er ikke praksis for at man kan modtage et treårigt legat mere en én gang.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det digitale ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det digitale ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.  

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Bilag 1: Obligatorisk ansøgningsskabelon (hent obligatorisk skabelon til udfyldelse her).
  Den udfyldte skabelon skal vedhæftes det digitale ansøgningsskema som pdf.
 • Bilag 2: Obligatorisk audio af nyere dato i MP3-format.
  Fremsend op til tre musikeksempler i MP3-format i ansøgningen, men mindst én. Den første MP3-fil skal være 1. prioritet etc.
 • Bilag 3: Supplerende dokumentation i PDF-format (ikke obligatorisk).
  Kan indeholde øvrig dokumentation: partitur (udsnit), nodeeksempler, skitser, tekst med videre af nyere dato. Disse må gerne være relateret til eksemplerne i bilag 2, men må også gerne præsentere andre værker. Vedhæftningen skal være i PDF-format og må ikke overstige mere end 15 sider i alt.

Hvis I angiver, at I ansøger som samskabende band/gruppe, vil udvalget vurdere jeres ansøgninger samlet. Det er dog vigtigt, at alle band/gruppemedlemmer indsender en ansøgning hver, da det skal være tydeligt for udvalget, hvem der indgår i den samskabende konstellation og hvad hvert medlem bidrager med til den skabende proces. 

For treårige arbejdslegater:
Hvis du ønsker at komme i betragtning til et treårigt arbejdslegat, skal du skrive dette særligt i din ansøgning. Det vil sige, du skal beskrive, hvilken særlig betydning et treårigt arbejdslegat vil kunne få for din kunstneriske udvikling. Hvis du ikke har en sådan motivering med, kommer du ikke i betragtning til et treårigt arbejdslegat.

Hvis du søger arbejdslegater hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 20 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og MP3. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at ansøgninger uden MP3-filer ikke behandles
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Du skal ikke søge om et bestemt beløb. Legatudvalget for Musik beslutter beløbsstørrelsen på arbejdslegatet, eller om der skal gives et treårigt arbejdslegat.   

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på arbejdslegater ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får et legat, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. CPR/CVR-nummeret skal derfor have en NemKonto tilknyttet, inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er flyttet fra Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt tilskuddet til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du:

 • et arbejdslegat, bliver det udbetalt senest tre uger efter, du har modtaget svarbrevet.
 • et treårigt arbejdslegat, bliver det udbetalt i tre rater. Den første rate bliver udbetalt i løbet af tre uger efter, du har modtaget svarbrevet. Anden og tredje rate bliver udbetalt de følgende to år. Du vil få oplyst datoer for udbetaling af anden og tredje rate i dit tilsagnsbrev.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Vær opmærksom på, at der ikke er trukket skat af det udbetalte beløb. Modtager du tilskuddet i dit CPR-nummer, indberettes tilskuddet som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Derfor skal du, hvis du modtager et treårigt arbejdslegat i 2022, senest den 1. april 2025 indsende en beretning om, hvad legatet har betydet for dig med hensyn til dine muligheder for at arbejde fokuseret med skabende kunst. Du kan finde en formular på vores hjemmeside, som du skal bruge til at indsende din beretning.

Modtagere af treårige arbejdslegater kan i de pågældende tre år ikke søge arbejdslegater i Statens Kunstfond.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Musik, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Mere