Arbejdslegater for litteratur

Frist: 01.02.2021, kl. 23:59

Kunstområde :

Arbejdslegater for skabende kunstnere inden for litteraturområdet.

 

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Ansøgningsfristen i 2021 forventes at blive 1. februar. Der kan komme ændringer i ansøgningskriterier og ansøgningsfrist, som offentliggøres senest en måned før ansøgningsfristen. Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 23:59 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid.

Ansøg

Hvem kan søge?

 • Skønlitterære forfattere, herunder dramatikere, essayister og udøvere af mundtlig litteratur
 • Forfattere og illustratorer af børne- og ungdomslitteratur
 • Forfattere af almen kultur- og faglitteratur
 • Illustratorer og tegneserieskabere (ikke børne- og ungdomslitteratur)
 • Oversættere til og fra dansk

Du skal minimum have ét selvstændigt værk, udgivet eller opført i eget navn, eller tilsvarende inden for udvalgets støtteområde. Bemærk, at du skal vælge ét af de fem områder ovenfor, når du søger.

Legatudvalget for Litteratur giver tilskud til kunstnere, herunder oversættere og forfattere af faglitteratur, med en væsentlig tilknytning til den litterære scene i Danmark, der arbejder med værker, som udgives eller opføres på dansk. Udvalget giver også tilskud til oversættere, der oversætter til og fra dansk.

Dramatikere skal være opmærksomme på, at de også har mulighed for at søge arbejdslegat i Statens Kunstfonds Legatudvalg for Scenekunst. Legatudvalget for Litteratur giver kun tilskud til dramatikere, der arbejder med skreven dramatik.

Illustratorer og tegneserieskabere har mulighed for at søge arbejdslegat i Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design. Legatudvalget for Litteratur giver kun tilskud til tegneserieskabere og illustratorer, der har en litterær og/eller fortællende tilgang til feltet.

Læs mere her hvis du arbejder på tværs af kunstarter, og ønsker at søge om arbejdslegat.

Hvem kan ikke søge?

 • Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur støtter ikke forfattere, hvis arbejde hovedsagelig ligger inden for: håndbøger, hobbybøger, selvhjælpsbøger, ordbøger, undervisningsmateriale, udstillingskataloger og lokalhistorie mv.
 • Du kan ikke søge om arbejdslegat fra Statens Kunstfond, hvis du er studerende på en af de statslige kunstneriske uddannelser (dvs. kunstakademierne, arkitektskolerne, designskolerne, Den Danske Scenekunstskole, Forfatterskolen, musikkonservatorierne, Filmskolen) eller studerende på videregående uddannelser, der er godkendt til SU.
  Statens Kunstfond har valgt at begrænse ansøgerkredsen, da Kunstfonden har begrænsede midler og vil gerne prioritere at støtte de professionelle kunstnere, der har opnået en vis erfaring. Det kan være det nye talent eller den mere erfarne kunstner.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med arbejdslegater er at give højt kvalificerede og talentfulde kunstnere mulighed for at videreudvikle deres kunstneriske arbejde.

Legater gives til fortsat kunstnerisk virke til kunstnere, der via deres hidtidige produktion har vist et særligt talent.

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent. Da udvalgets midler imidlertid er begrænsede, kan udvalget ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger.

Udvalget vil primært forholde sig til de medsendte tekstprøver, men vil også se på ansøgers øvrige produktion og virke. Det siddende udvalg lægger i sin vurdering særligt vægt på ét eller flere af følgende kriterier:

 • Originalitet: en stærk og original kunstnerisk intention og praksis
 • Formbevidsthed: klare overvejelser om sammenhængen mellem metode, form og indhold
 • Substantielt indhold: en tydelig kunstnerisk og/eller samfundsmæssig relevans
 • Værkerne er nybrydende: evne og vilje til afsøgning af nye kunstneriske udtryk

For oversættere vil der særligt blive lagt vægt på, at oversættelsen videreformidler både originalværkets betydning og dets form, og at tonen i originalværket rammes på en overbevisende og sikker måde. Desuden kan udvalget også vælge at se på den litterære kvalitet af de værker, oversætteren hidtil har arbejdet med.

For illustratorer vil der blive lagt vægt på, at der er et reflekteret samspil mellem illustrationer og eventuel tekst.

For forfattere af almen kultur- og faglitteratur vil der særligt blive lagt vægt på ansøgerens evne til at formidle faglitterære emner på en vedkommende måde for en bredere læserskare.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

Bemærk, at du kun kan indsende én ansøgning per ansøgningsfrist til Legatudvalget for Litteratur.

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • En motiveret ansøgning med oplysninger om de seneste års kunstneriske arbejde. Nævn gerne, hvad du arbejder på i øjeblikket. Maksimum to A4-sider.
 • Værkliste, der dokumenterer dit kunstneriske arbejde
 • Uddrag fra maksimum 2 værker (er værket oversat, så angiv dét). Du kan enten indsende uddrag fra 2 tidligere værker eller fra et tidligere værk og en prøve fra det, du arbejder på i øjeblikket (det vil sige ikke artikler, anmeldelser og lignende).  

Hvis du søger tilskud hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

Uddragene skal have følgende omfang:

 • For skønlitteratur, almenkulturel faglitteratur og børne- og ungdomslitteratur: Uddrag, tekstprøve eller illustrationsprøve på maksimum 10 sider per værk.
 • For skreven dramatik: Maksimum 20 sider per værk.
 • For mundtlige genrer og reportage: Uddrag, tekstprøve eller lydoptagelse på cirka 10 sider/10 minutter per værk.
 • For illustratorer og tegneserieskabere: Illustrations- og tekstprøve på maksimum 10 sider per værk.
 • For oversætterarbejdslegater: Uddrag eller tekstprøve fra oversættelse såvel som originaltekst på maksimum 10 sider per værk (dvs. 5 sider fra originalteksten og 5 sider med din oversættelse af disse 5 sider).

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: Pdf, Word, Excel og mp3. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Du skal ikke søge om et bestemt beløb. Legatudvalget for Litteratur beslutter beløbsstørrelsen på arbejdslegatet, eller om der skal gives et treårigt arbejdslegat.  

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på arbejdslegater ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får et legat, bliver det udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR- eller CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er flyttet fra Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt tilskuddet til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du:

 • et arbejdslegat, bliver det udbetalt senest tre uger, efter du har modtaget svarbrevet.
 • et treårigt arbejdslegat, bliver det udbetalt i tre rater. Den første rate bliver udbetalt i løbet af tre uger, efter du har modtaget svarbrevet. Anden og tredje rate bliver udbetalt de følgende to år. Du vil kunne finde datoer for udbetaling af anden og tredje rate i dit tilsagnsbrev.

Vær opmærksom på, at der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb, og at vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Modtager du et treårigt arbejdslegat, vil du efter de tre år blive bedt om at indsende en beretning om legatets betydning for dit kunstneriske arbejde.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Ansøg
Mere