Ophold under Statens Kunstfonds særlige residency aftaler

Frist: 30.04.2020

Kunstområde :

Statens Kunstfond har aftaler med fem internationale residencies, som danske billedkunstkunstnere og kuratorer kan søge ophold på

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Du kan indsende din ansøgning indtil kl. 23:59 på dagen for ansøgningsfrist, men det anbefales at indsende i god til inden fristens udløb.

Ansøgningsskema er tilgængeligt en måned før ansøgningsfrist.

OBS. Kun én årlig ansøgningsfrist. 2020: 30. april

Ansøg

Hvem kan søge?

Kunstnere, kuratorer og kunstformidlere med væsentlig tilknytning til den danske kunstscene

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme samtidskunst i Danmark og dansk samtidskunst i udlandet ved at give danske kunstnere og kuratorer mulighed for at få ophold på internationale residencies, der giver den enkelte mulighed for at udvikle og fordybe sig i sin kunstneriske praksis og styrke sit internationale netværk. 

Eksempel på mål/aktivitet: Ophold på residency hørende under Statens Kunstfonds aftaler.

Projektstøtteudvalget har aftaler med fem internationale residencies, som danske kunstnere og kuratorer kan søge:

 • Bruxelles 
  Kunstnere kan ansøge om seks måneders ophold på WIELS i Bruxelles fra 1. jul. – 31. dec. 2020. Der udbydes én plads til én billedkunstner. Kuratorer kan ikke søge. 

 • London
  Kunstnere og kuratorer kan søge om tre måneders ophold på Delfina Foundation fra 1. oktober – 31. december 2019. Der udbydes én plads til én billedkunstner eller kurator.
  Bemærk at dette ophold har særligt fokus på "Art, Science and Technology"- læs mere.

 • Los Angeles
  Kunstnere og kuratorer kan søge om tre eller seks måneders ophold på 18th Street Arts Center
  Der udbydes to pladser á tre måneder (1. jan – 31. mar. 2020) og én plads af seks måneder (1. okt. 2020– 31. mar 2021)

 • New York
  Kunstnere kan søge om 1-12 måneders ophold på ISCP i 2020. Kuratorer kan søge om 1-3 måneders ophold. Ansøger skriver selv, hvilken periode der foretrækkes og udvalget foretager en prioritering. 

 • Paris
  Kunstnere og kuratorer kan søge om 3 måneders ophold i 2020 på Cité internationale des arts. Der udbydes fire pladser. Ansøger skriver selv, hvilken periode der foretrækkes og udvalget foretager en prioritering.

Vær opmæksom på, at du maks. kan søge plads på to af disse fem residencies.

Find deltaljer om, hvad der er inkluderet i ophold på de forskellige residencies her.

Sådan vurderes din ansøgning

Udvalget behandler ansøgninger ud fra følgende kriterier:

 • Ansøgeren kan dokumentere høje kunstneriske og kunstfaglige kvalifikationer
 • Ansøgerens planer for residencyopholdet har et højt kunstnerisk og kunstfagligt niveau
 • Det ansøgte residency har en tydelig relevans for ansøgerens kunstneriske eller kunstfaglige projekt og praksis

Kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau
I vurderingen af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau lægger projektstøtteudvalget vægt på, om ansøger konkret og præcist i tekst og billeder kan beskrive det projekt, der søges støtte til: Hvad kommer publikum til at opleve?

Udvalget foretager en samlet vurdering af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau ud fra fem parametre. Det er ikke en forudsætning for at opnå støtte, at det ansøgte projekt ligger højt på alle parametre, men det er afgørende, at projektet ligger højt på flere parametre.

De fem parametre for kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau er: 

 • Projektet skaber en samtale omkring sig
  Udvalget vurderer her f.eks. dialog med modtageren; om projektet når ud til modtageren i forhold til f.eks. væsentlighed, relevans, fortælling og/eller budskab.
 • Projektet inddrager en interessant idémæssig kontekst
  Udvalget vurderer her f.eks. projektets relation til en specifik situation, et specifikt emne, til historie/samtid med videre. 
 • Projektet har et reflekteret forhold til sin fysiske kontekst
  Udvalget vurderer her f.eks. relationen mellem projekt og platform og/eller lignende forhold, der vedrører den fysiske kontekst, f.eks. institutionel ramme og/eller stedsspecificetet. 
 • Projektets udførsel er gennemtænkt
  Udvalget vurderer her udførslen i forhold til f.eks. medier, materiale, særpræg, personligt udtryk, kunnen, præcision, teknik og/eller færdigheder. 
 • Projektet er båret af nytænkning
  Udvalget vurderer her f.eks. mod, forventningsbrud, gentænkning, nye perspektiver og/eller koncept.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

 • Du skal indsende din ansøgning digitalt.
 • Du skal vedhæfte en række obligatoriske bilag til det digitale skema. Se nedenfor.
 • Du kan kan maks. søge plads på to af de fem residencies. 
 • Hvis du søger plads på to residencies skal du indsende en særskilt motivation for ophold på hvert enkelt residency. De ansøgte residencies angives i prioriteret rækkefølge i det digitale skema.

Følgende bilag skal vedhæftes til det digitale skema:

 • Engelsk beskrivelse af din motivation for opholdet (maks. 1 A4 side)
  Beskrivelsen skal udfyldes i en obligatorisk skabelon, som du downloader her 
  Hvis du søger ophold på to residencies skal du udfylde skabelonen to gange med en særskilt motivation for ophold på hvert enkelt residency.
 • CV på max 1 A4-side. Fil format: word eller pdf.
 • For kuratorer: dokumentation af kuratorisk praksis i form af f.eks. billeder af kuraterede udstillinger, publikationsliste. Min. 5 billeder svarende til max 5 A4-sider. 
 • For kunstnere: Billedmateriale, der dokumenterer den/de udstillende kunstners praksis. Min. 5 billeder svarende til max 5 A4-sider.

Vigtige tekniske detaljer

 • Bilagene må ikke zip-komprimeres
 • Pdf og word format foretrækkes. Pages-filer modtages ikke.
 • Evt. manglende bilag kan ikke eftersendes. Mangler din ansøgning bilag eller information, skal du i stedet indsende ny og komplet ansøgning. Det er altid den sidst indsendte ansøgning der bliver behandlet.
 • Benyt browseren Chrome
 • Ansøgningen skal indeholde alle de krævede bilag når du sender den ind
 • Bilagene må maks. fylde 15 MB i alt 

Økonomi

Hvert af de fem residencies er forskellige og tilbyder forskellige faciliteter, men uanset hvor du bliver tildelt en residencyplads, får du oveni tilskud til dækning af almindelige leveomkostninger, tilskud til returrejse og evt. boligtilskud. 

Hvad er inkluderet i opholdet?

Du kan finde deltaljer om, hvad der er inkluderet i ophold på de forskellige residencies her.

Hvornår får du svar?

Alle ansøgere får svar samtidigt, uanset om der er tale om et tilsagn eller et afslag. Svar udsendes så hurtigt som muligt. Alle afgørelser forventes at ligge klar inden for 8-12 uger efter ansøgningsfristen, dvs. ca. fra 3. juli - 24. juli 2019. I løbet af de 8-12 uger bliver ansøgningerne gjort klar til udvalget, udsendt, læst og behandlet.

I behandlingen af ansøgninger til hhv. Bruxelles, Los Angeles og London udvælger udvalget kandidater til shortlister, og de pågældende ansøgninger sendes derpå til endelig evaluering og udvælgelse hos WIELS, 18th St og Delfina Foundation. Når alle beslutninger ligger klar udsender sekretariatet svarbreve. Alle ansøgere får svar samtidigt, uanset om der er tale om et tilsagn eller et afslag. 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning modtager du umiddelbart efter en kvitteringsmail.

Når ansøgningsfristen er udløbet bliver ansøgningerne gjort klar til udvalget, udsendt, læst og behandlet. Det tager typisk 8-12 uger. Når alle beslutninger ligger klar udsender sekretariatet svarbreve. Alle ansøgere får svar samtidigt, uanset om der er tale om et tilsagn eller et afslag.

Vær opmærksom på, at Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere.

Lovgrundlag

Afgørelsen træffes efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Hvis du får tildelt et residencyophold via denne pulje, skal du efterfølgende indsende en evaluering af opholdet.

Dertil skal der skal afrapporteres, som der skal for alle projekt- og aktivitetstilskud. Her er det tilskuddets størrelse der bestemmer, hvordan der skal afrapporteres.

 • Ved tilskud på max 100.000 kr. skal du indsende en elektronisk erklæring om, at tilskuddet et anvendt til formålet.
 • Ved tilskud på 100.000 - 500.000 kr., skal du indsende regnskab og beretning, som er underskrevet af tilskudsmodtager og en regnskabskyndig person.

Hvem vurderer ansøgningen

 • Ved ansøgninger om residency i Bruxelles, Los Angeles og London: Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst shortlister tre-fem ansøgere, hvorefter residencyværten foretager den endelige udvælgelse på baggrund af de shortlistede ansøgere.
 • Ved ansøgninger om residency i New York og Paris: Statens Kunstfonds Projekstøtteudvalg for Billedkunst foretager den endelige udvælgelse.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere