Ophold under Statens Kunstfonds særlige residency aftaler

Frist: 28.04.2021, kl. 23:59

Kunstområde :

Ophold på et af de fire internationale residencies, Statens Kunstfond har aftaler med, for danske billedkunstnere og kuratorer.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Udbruddet af Coronavirus betyder, at flere residencyophold planlagt til afholdelse i 2020, udskydes til 2021. Det betyder, at der i denne runde udbydes færre residencypladser for ophold i 2021 end vanligt.

 

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 23:59 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid. Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned før fristen.

Ansøg

Hvem kan søge?

 • Kunstnere, kuratorer og kunstformidlere med væsentlig tilknytning til den danske kunstscene

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme samtidskunst i Danmark og dansk samtidskunst i udlandet ved at give danske kunstnere og kuratorer mulighed for at få ophold på internationale residencies, der giver den enkelte mulighed for at udvikle og fordybe sig i sin kunstneriske praksis og styrke sit internationale netværk. 

Projektstøtteudvalget har aftaler med fire internationale residencies, som danske kunstnere og kuratorer kan søge:

Bruxelles 

Kunstnere kan ansøge om seks måneders ophold på WIELS i Bruxelles fra 1. jul. – 31. dec. 2022.
Der udbydes én plads til én billedkunstner. Kuratorer kan ikke søge. 

Los Angeles

Kunstnere og kuratorer kan søge om tre eller seks måneders ophold på 18th Street Arts Center
Der udbydes to pladser á tre måneder (1. jan – 31. mar. 2022) og én plads af seks måneder (1. okt. 2022– 31. mar 2023)

New York

Kunstnere kan søge om 1-12 måneders ophold på ISCP i 2022. Kuratorer kan søge om 1-3 måneders ophold. Ansøger skriver selv, hvilken periode der foretrækkes og udvalget foretager en prioritering. 

Paris

Kunstnere og kuratorer kan søge om 3 måneders ophold i 2022 på Cité internationale des arts. Der udbydes fire pladser. Ansøger skriver selv, hvilken periode der foretrækkes og udvalget foretager en prioritering.

Vær opmæksom på, at du maks. kan søge plads på to af disse fire residencies.

Find deltaljer om, hvad der er inkluderet i ophold på de forskellige residencies her.

Sådan vurderes din ansøgning

Udvalget behandler ansøgninger ud fra følgende kriterier:

 • Ansøgeren kan dokumentere høje kunstneriske og kunstfaglige kvalifikationer
 • Ansøgerens planer for residencyopholdet har et højt kunstnerisk og kunstfagligt niveau
 • Det ansøgte residency har en tydelig relevans for ansøgerens kunstneriske eller kunstfaglige projekt og praksis 

Kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau

Udvalget vurderer ansøgerens kunstneriske og kunstfaglige kvalifikationer ud fra den vedlagte dokumentation.

Ud fra denne vurderer udvalget om ansøgeren i sin praksis har:

 • Medtænkt dialog med modtageren i sine værker – f.eks. ift. væsentlighed, relevans, fortælling og/eller budskab.
 • Inddraget interessante idémæssige kontekster - f.eks. en relation til en specifik situation, et specifikt emne, til historie/samtid med videre.
 • Reflekteret over de fysiske kontekster -  f.eks. relationen mellem værk og institutionel ramme og/eller stedsspecificitet.
 • Udført gennemtænkte projekter - dvs. arbejdet velovervejet med medier, materiale, særpræg, personligt udtryk, kunnen, præcision, teknik og/eller færdigheder.
 • Udvist nytænkning - f.eks.: mod, forventningsbrud, gentænkning, nye perspektiver og/eller koncept.

Alle fem forhold behøver ikke at være til stede, men det er afgørende, at ansøgeren i sin praksis har arbejdet med flere af dem.

Det er afgørende, at ansøgeren har en velbegrundet faglig plan for residencyopholdet og kan beskrive, hvorfor og hvordan et ophold, netop på det ansøgte sted og i den ansøgte periode, vil styrke praksis.

Udvalget vurderer også om det ansøgte residency har en tydelig relevans for ansøgerens kunstneriske eller kunstfaglige projekt og praksis.

Ud fra en samlet vurdering af ovenstående tildeler udvalget residencypladser.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Beskrivelse på engelsk af din motivation for opholdet (maks. 1 A4 side). Beskrivelsen skal udfyldes i den obligatoriske skabelon, som du henter her.
  • I skabelonen skal du beskrive dit mål for det residencyophold du søger tilskud til. Det kan for eksempel være at styrke dit internationale netværk, etablere samarbejder med udenlandske kunstnere eller kuratorer, få indgående kendskab til kunstscenen i byen du opholder dig i eller lignende. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.
 • CV på maks. 1 A4-side (filformat: Word eller PDF).
 • For kuratorer: dokumentation af kuratorisk praksis i form af f.eks. billeder af kuraterede udstillinger, publikationsliste. Min. 5 billeder der svarer til maks. 5 A4-sider. 
 • For kunstnere: Billedmateriale, der din praksis. Min. 5 billeder der svarer til maks. 5 A4-sider.

Bemærk, at du højest kan søge om ophold på to af de fire residencies. Hvis du søger ophold på to residencies, skal du indsende en særskilt beskrivelse af din motivation for et ophold på hver enkelt residency. Du skal angive de ansøgte residencies i prioriteret rækkefølge i det digitale skema.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Alle fire residencies er forskellige og tilbyder hver især forskellige faciliteter. Men uanset hvor du bliver tildelt en residencyplads, får du et tilskud til at dække almindelige leveomkostninger, tilskud til returrejse og eventuelt boligtilskud. 

Du kan finde deltaljer om, hvad der er inkluderet i ophold på de forskellige residencies her på vores hjemmeside.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 12 uger efter ansøgningsfristen, og alle ansøgere fra samme ansøgningsrunde får svar inden udgangen af juni 2021. 

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet.

Når udvalget behandler ansøgninger til Bruxelles og Los Angeles, udvælger de kandidater til shortlister. De udvalgte kandidaters ansøgninger sendes herefter til WIELS og 18th Street Arts Center, der står for den endelige udvælgelse af ansøgerne. Når de udvalgte ansøgninger er blevet behandlet, udsender Statens Kunstfonds sekretariat svarbreve. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og det er derfor, du skal afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvis du får tildelt et residency-ophold via denne pulje, skal du efterfølgende sende os en evaluering af opholdet.

Hvem vurderer ansøgningen

 • Ved ansøgninger om residency i New York og Paris, er det Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage et residency-ophold.
 • Ved ansøgninger om residency i Bruxelles og Los Angeles udvælger Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst 5-10 ansøgere til en shortliste. Herefter er det residency-værten, der træffer den endelige udvælgelse på baggrund af de ansøgere, udvalget har shortlistet.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere