Kvalitetsudviklingsprojekter på egnsteatre

Frist: 01.05.2020

Kunstområde :

Tilskud til kvalitetsudvikling af egnsteatre.

 

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Deadline er kl. 24 på datoen for ansøgningsfristen. OBS! Denne ansøgningsvejledning er tilrettet i forhold til fristen 1. maj 2020. Ansøgningsskemaet lægges på senest en måned før fristen.

 

Ansøg

Hvem kan søge?

Alle egnsteatre i Danmark som er omfattet af en statslig godkendt egnsteateraftale.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond kan yde tilskud til projekter, der kan medvirke til udvikling af den faglige og kunstneriske kvalitet på egnsteatrene i forhold til teatrets kunstneriske produktioner, organisation og kommunikation.

Der kan ansøges om tilskud til kvalitetsudviklingsprojekter inden for:

 • scenekunstnerisk grundforskning
 • ledelsesudvikling
 • organisationsudvikling
 • strategiudvikling ved proces med involvering af ekstern konsulent
 • kommunikationsudvikling

samt kvalitetsudviklingsprojekter, der har til formål:

 • at etablere netværk mellem egnsteatrene
 • at samarbejde med uddannelsesmiljøer
 • at etablere netværk og samarbejde mellem egnsteatre og det frie eller institutionaliserede scenekunstmiljø - både nationalt og internationalt

Det ydes ikke tilskud, såfremt Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst allerede har bevilget tilskud til projektet fra anden pulje.

Hvad kan der søges til

Alle aktiviteter, der kan medvirke til at fremme den kvalitative udvikling på egnsteatrene, heriblandt:

 • Projekter indenfor det kunstneriske område, som ikke er direkte forestillingsrelaterede
 • Initiativer der har til formål at udvikle og højne den kunstneriske kvalitet af det pågældende teaters scenekunstneriske produktion
 • Projekter indenfor ledelses-, organisations- og kommunikationsudvikling
 • Projekter der har til formål at etablere netværk mellem egnsteatrene
 • Projekter der har til formål at etablere netværk mellem egnsteatre og det øvrige scenekunstmiljø – nationalt og internationalt
 • Forskningsorienterede projekter

Der ydes ikke støtte såfremt Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst allerede har bevilget tilskud til projektet fra anden pulje.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

I vurderingen lægges vægt på:

 • at projektet kan medvirke til at udvikle kvaliteten på det enkelte teater enten kunstnerisk, organisatorisk eller kommunikationsmæssigt
 • at projektet foregår i samarbejde med andre scenekunstaktører - nationalt som internationalt
 • at der evt. inddrages bistand fra ekstern konsulent
 • at udviklingsprojektets resultater og erfaringer formidles og deles med landets øvrige egnsteatre

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst forbeholder sig ret til at balancere uddelingen i forhold til en geografisk spredning af tilskud.

Udvalget forventer, at følgende er grundigt beskrevet i ansøgningen:

 • klart beskrevet idé
 • realisering - arbejdsmetode

Oplysninger om ansøgers eventuelle tidligere tilskud fra Statens Kunstfond tre år tilbage vil indgå som grundlag for behandling af ansøgningen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar, før du går i gang.

Følgende bilag skal vedhæftes til det elektroniske ansøgningsskema:

 • Beskrivelse af det ansøgte (max 2 sider) - vedhæftes som ét dokument

Hvis du ønsker at angive links til din hjemmeside eller en anden hjemmeside, hvor dine forestillinger findes, f.eks. YouTube eller MySpace, så skal du skrive dem i den projektbeskrivelse, som du vedhæfter ansøgningen. Linkene skal gå direkte til den side, hvor dine oplysninger findes. Det kan ikke garanteres, at udvalget ser indholdet af dine links.

Endvidere kan vedhæftes:

 • Andet relevant bilagsmateriale (max 5 sider)

Bemærk: Den samlede størrelse af de vedhæftede filer må ikke overstige 15 mb.

Yderligere materiale ud over det ovennævnte vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen.

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil blive behandlet på det foreliggende grundlag.

Økonomi

Udbetaling:

 • Vi udbetaler et evt. tilskud til den NEM-konto, der er tilknyttet det CPR/CVR-nummer, der er angivet i ansøgningen
 • Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet
 • Tilskud på over 100.000 kr., og hvor projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales i rater

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. 

Du kan danne dig et indtryk om typiske beløbsstørrelser i listen over tidligere tildelinger på kunst.dk. 

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden 1. august 2020. Fra du har indsendt ansøgningen, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet.

Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet udmeldt samlet på kunst.dk.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen. 

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst kan yde støtte til professionel scenekunstvirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed og Bekendtgørelse af lov om scenekunst.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Der skal afrapporteres på alle drifts- og projekttilskud. Læs mere om kravene til afrapportering her.  

Vær opmærksom på, at:

 • Regnskabet for projektet kan indgå i årsrapporten, hvor projektet skal fremstå som en særskilt regnskabsnote
 • hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskud, skal dette afspejles i afrapporteringen

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Ansøg
Mere