Honorarstøtte til rytmiske spillesteder

Tilskud til spillesteders og musikforeningers udgifter til musikerhonorarer

Mere