Godkendelse af forestillinger: Refusionsordningen

Teatre kan søge om at få godkendt en færdigproduceret forestilling til at indgå i Refusionsordningen for kommuners udgifter til køb af forestillinger. Der er to årlige fristen den 15. juni og den 15. september. OBS! Internationale gæstespil oprettes som selvstændig pulje fra og med fristen 17. januar - ansøgningsvejledning og skema ligger klar senest én måned før fristen.

Mere