Open Call: Edinburgh Festival Fringe 2022

Open call til scenekunstaktører om deltagelse i Edinburgh Festival Fringe 2022 og i et forberedende konsulentforløb.

 

Mere