Begrundelse

Mand smiler og kigger ind i kameraet
Morten Goll. Foto: Clara Schade Poulsen

Det treårige arbejdslegat (855.000 kr.)

Billedkunst 2021

Tilbage til nyhed

Begrundelse

Morten Goll

Morten Goll har med sit virke i Trampolinhuset været en helt særlig markant figur på den danske kunstscene. Med sit ihærdige, indgående og insisterende arbejde med flygtninge- og immigrationspolitik har Morten Goll vist os, at kunst kan gøre en forskel.

Morten Golls socialt engagerede kunstneriske praksis har i de sidste 20 år fokuseret på at skabe sociale sammenhænge, som gør det muligt at eksperimentere med inkluderende demokratiformer, med et konstruktivt samtidskritisk perspektiv. Snarere end en konventionel kulturkritik har Morten Goll skabt pluralistiske fællesskaber som alternativer til kulturelle dogmer og realpolitik.

Inden for de seneste 12 år har Morten Goll været initiativtager til, faciliteret og ledt væsentlige projekter som Asyl Dialog Tanken (ADT), Test-site Trampolinhuset og Trampolinhuset. Det fysiske Trampolinhus lukkede permanent den 29. december 2020 efter 10 års virke, grundet manglende finansiering.

Det er for Morten Golls helt unikke position og evne til at skabe rum for fællesskaber af stor betydning for mange mennesker, at han tildeles Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat.

Om kunstneren

Morten Goll (f. 1964) er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi og Otis College of Art and Design, Los Angeles. Han bidrager med Trampolinhuset til den kommende udgave af verdens måske vigtigste udstilling, Documenta som ”Lumbung Partner”, hvilket blandt andet indebærer, at Trampolinhuset, sammen med 10-20 andre socialt engagerede kunstneriske organisationer, vil arbejde med begrebet bæredygtighed i kunstneriske strategier i perioden frem til udgangen af 2022.

 

Mere