Særlige arbejdslegater 2021

Afrapportering / Redegørelse

Modtagere af de Særlige arbejdslegater 2021 skal senest 1. april 2022 indsende en kort redegørelse for, hvilket kunstnerisk udbytte legatet har givet, og eventuelt hvilke konkrete resultater i form af værker, udstillinger, udgivelser, forestillinger mv., der er blevet skabt på baggrund af legaterne (gerne ledsaget af eventuel billeddokumentation eller tilsvarende.

Når du har indsendt den korte redegørelse elektronisk, modtager du en kvittering for indsendelse på mail. Herefter skal du ikke gøre mere. Vær dog opmærksom på, at den stikprøvekontrol og registersamkørsel, som vi varslede gennemført i august/september 2021, vil blive gennemført inden udgangen af maj 2022. Hvis du bliver udtaget til stikprøve, hører du fra os inden udgangen af maj.

INDSEND ELEKTRONISK

Den korte redegørelse er en elektronisk blanket, som skal indeholde:

  • Navn og CPR-nummer
  • E-mailadresse
  • Journalnummer (dette fremgår af bevillingsbrevet)
  • Det bevilgede og anvendte beløb
  • En kort redegørelse (maks. ½ side eller 500 ord) for, hvad legatet har givet dig mulighed for at udvikle eller afprøve, og eventuelt hvilke konkrete resultater i form af værker, udstillinger, udgivelser, forestillinger mv., der er blevet skabt på baggrund af legaterne (gerne ledsaget af eventuel billeddokumentation eller tilsvarende).

Du signerer redegørelsen ved at indsende den med Nem ID.

DU STÅR INDE FOR ANVENDELSEN AF DIT TILSKUD

Når du indsender din redegørelse, står du inde for, at dit tilskud er anvendt til det formål, som det er bevilliget til. Du står også inde for, at de betingelser for anvendelse af tilskuddet, som fremgår af dit bevillingsbrev, er opfyldt.

Det er vigtigt at bemærke, at afgivelse af urigtige oplysninger kan straffes efter straffelovens §163.

Mere