Publikationer

Hent Statens Kunstfonds publikationer.

I Kunstfonden udgiver vi løbende publikationer, rapporter og undersøgelser inden for en række emner:

Kunst og kunststøtte generelt

2015

Effekten af Kunststøtte (pdf)
- et forprojekt om problemstillinger og metoder

2013

Statens Kunstråds testamente (pdf)
- en opsamling på de vigtigste indsatser og en række anbefalinger til den kommende Statens Kunstfond

2010

Spændvidder (pdf)
- en forskningsbaseret analyse af kunstens og Statens Kunstråds vilkår og rolle

2007

Kulturel mangfoldighed set i forhold til Kunstrådet (pdf)
- en inspirationsrapport til Statens Kunstråd

Kunst i offentlige rum

2019

Kunst i hverdagen

Kunst som løftestang
Inspiration til udvikling i udsatte by- og boligområder

2016

Kunst i det offentlige rum
Nationalt overblik over offentlig økonomi, praksis og formål

Børn og unge

2017:

Kortlægning af forskning i effekten af børn og unges møde med kunst
Rapport

Undersøgelse af Huskunstnerordningen
Rapport (pdf)
Caseanalyser (pdf)

Kunstneriske partnerskaber i den åbne skole (pdf)
Forskningsdesign for børn og unges møde med kunst i skolen

2015:

Effekten af børn og unges møde med kunst (pdf)
Forslag til forskningsdesign

Arkitektur

2017

Rapport: Regional udvikling - Danmark & Japan
Opsummering af oplæg, debatter og samtaler mv. ved symposier afholdt juni 2017.

Hent den danske udgave (pdf)

Hent den engelske udgave (pdf)

Musik

2018

Dansk deltagelse på Classical:NEXT (pdf)
Evalueringsrapport

Hvordan styrker vi landskabet for professionelle klassiske ensembler og orkestre i Danmark? (pdf)
- Rapport, udarbejdet for Statens Kunstfond af Artana i 2017

Nye veje for den klassiske orkestermusik (pdf)
- En rapport fra Statens Kunstfond der konkluderer på tilstanden for de klassiske ensembler og orkestre i Danmark.

2017

Fold Musik Ud (pdf)
- Charter for diversitet i dansk musikliv

2010

Musikfestivalanalyse (pfd)
- Overblik over det danske festivallandskab og danske musikfestivalers betydning for den musikalske udvikling i Danmark

Scenekunst

2019:

Evaluering af Udviklingsplatformen (pdf)
Midtvejsevaluering 2019

Ledelsessvar (pdf)
Udviklingsplatformens ledelsessvar på midtvejsevalueringen

2016:

Garantiordningen og Turnénetværket
Evaluering 

 

Mere