Kunst og sociale fællesskaber fase 1

Statens Kunstfond og Norsk kulturråd samarbejder om et forskningsprogram, der skal stimulere forskning om kunsts rolle og funktion i samfundet med særligt vægt på kunsts offentlige side, forskellige former for fællesskabsdannelser og kunsts værdi og effekt på individ- og samfundsniveau. Via udbud af midler til forskningsprojekter skal programmet stimulere til nordisk forskningssamarbejde og studier med udgangspunkt i den nordiske kunstscene.

Det fælles forskningsprogram skal bidrage til ny viden om samt nye perspektiver på, hvordan kunst virker i samfundet, hvordan kunst udfolder sig indenfor og selv bidrager til at etablere forskellige sociale fællesskaber, og hvordan den samfundsmæssige betydning af kunst kan forstås i en nordisk kontekst.

Formidling af aktiviteter og resultater

Programmet skal bidrage til at styrke forskningen om kunst- og kulturliv i Norden og til at styrke samarbejdet mellem nordiske forskere på tværs af forskningstraditioner. Forskningsresultater vil blive formidlet til det nordiske kunst- og kulturliv samt det kulturpolitiske beslutningssystem.

Programmets aktiviteter og resultater formidles i form af publikationer, seminarer, konferencer m.m.

Om programmet

”Kunst og sociale fælleskaber” åbner op for studier som udspringer af flere fagtraditioner, som kan bidrage til nye perspektiver på og forståelser af kunstens offentlige side, betydningen af kunsten som mødested og udgangspunkt for fællesskabsdannelser.

En del af baggrunden for programmet er endvidere en forståelse af, at kunst ikke bare er noget som samler forskellige mennesker og bidrager til fællesskabsdannelse, men også noget, der skaber meningsudveksling, uenighed og forskelle. Kunst kan splitte. Samtidigt er det sådan, at ikke alle tager aktivt del i forskellige typer sociale fællesskaber. Nogen står eller holdes udenfor. Det er ønskeligt med projekter, der undersøger også disse perspektiver.

Forskningsprogrammet er åbent for projekter som udforsker, hvordan kunsten fungerer i samfundet. Det er ønskeligt med projekter som på forskellig vis tematiserer:

  • Kunsts offentlige side: Forsamlinger og fællesskabsdannelser omkring kunst og kulturaktiviteter. Hvordan kunst som udgangspunkt for oplevelse, indsigt og kritik skaber og bidrager til at opretholde og udvikle fællesskab.
  • Kunst som infrastruktur: Undersøgelser af hvordan kunst skaber relationer og former processer i samfundet, hvordan kunst er grundlag for dissens og virker via konflikter og forhandlinger.
  • Kunsts effekt og betydning på samfundsniveau: Undersøgelser af effekter af kunst og kulturaktiviteter for intentionelle og ikke-intentionelle brugere. Undersøgelse af kunsts ikke-markedsomsatte værdier.
Mere