Forskningsprogram: Kunst og sociale fællesskaber

Fælles nordisk forskningsprojekt undersøger forholdet mellem kunst og sociale fællesskaber.

Om programmet:

Fase 1

Fase 2

Udgivelser, fase 1

 

"Kunst og sociale fællesskaber" er et forskningsprogram i samarbejde mellem Statens Kunstfond og Norsk kulturråd, der skal stimulere til forskning i kunstens sociale betydning og funktion. Programmet beskæftiger sig især med kunstens forhold til fællesskaber som fænomen, begreb og kulturpolitiske værdi.

Fase 1 af "Kunst og sociale fællesskaber" er gennemført i perioden 2018-2021 med fokus på, hvordan fællesskaber opstår, forandres og udfoldes i konkrete kunstneriske sammenhænge.

Fase 2 af "Kunst og sociale fællesskaber" bliver gennemført i perioden 2021-2023 og anlægger et større samfundsmæssigt og historisk perspektiv med  fokus på vores forståelse af hvilken betydning fællesskaber og forestillinger om fællesskaber har i kulturpolitik og kunst.

Mere