Foto: Bettina Nielli Briand

Børn og unges møde med kunst

I 2017 offentliggjorde vi resultaterne af forskningsprojektet, som havde til formål at samle op på erfaringerne med kunstprojekter specielt for børn og unge.

Forskningsprojekt:
2015 - 2017

Kunstfondens huskunstnerforløb

I forskningsprojektet så forskere fra universiteterne i Aalborg, Aarhus, Roskilde og København, Professionshøjskolen Absalon samt Agderforskningen i Norge nærmere på konkrete erfaringer med Kunstfondens huskunstnerforløb.

Ny metode til evaluering af projekter

Med henblik på at balancere kunstnerisk kvalitet og kunstnerens kvalifikationer i forhold til børns og unges møde med kunst med didaktiske overvejelser opstiller de en helt ny model for, hvordan man kan vurdere værdien af at invitere professionelle kunstnere indenfor på skoler og institutioner i kortere og længere tid.

Metoden kan anvendes til at tilrettelægge og evaluere projekter både i Huskunstnerordningen og i regi af Åben skole og andre sammenhænge, hvor børn og unge præsenteres for kunsten.

Læs omsamling om forskningsprojektet

Hent rapporterne

Mere