Soleima spiller koncert på Spillestedet Harders i Svendborg. Harders er et af de nye regionale spillesteder fra 2025. Foto: Anders Lund.

Udpegning af regionale spillesteder skal sætte større aftryk på musikbranchen

Statens Kunstfond har fordelt 38 millioner kroner til 19 regionale spillesteder.

04. juni 2024

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har udpeget 19 regionale spillesteder, der fra 2025 og fire år frem skal være toneangivende i udviklingen af det danske musikmiljø til glæde for publikum, udøvende, koncertarrangører og andre aktører i musiklivet i Danmark.

Ved den aktuelle ansøgningsrunde har udvalget modtaget omkring 20 procent flere ansøgninger end ved den forrige, og ansøgerfeltet har samlet set præsenteret et højt ambitionsniveau, som har vakt optimisme hos udvalget.

 

RIKKE ØXNER, UDVALGSLEDER FOR STATENS KUNSTFONDS PROJEKTSTØTTEUDVALG FOR MUSIK, SIGER:

”I udvalget er der stor begejstring for udpegningen af de regionale spillesteder. Vi har givet spillestederne mere frihed i ansøgningsprocessen, og de har kvitteret med ansøgninger med et højt ambitionsniveau, der lover godt for spillestedsområdet de kommende år. Den nye udpegning skal tydeliggøre de regionale spillesteders store indsats for det danske musikmiljø. Håbet er, at de vil gå forrest i udviklingen og derved inspirere bredt i branchen.

De regionale spillesteder er forskellige, og man hverken kan eller skal sammenligne eksempelvis Vega i København med Maskinhallen i Frederikshavn. Derfor har vi understreget nogle sammenhænge spillestederne imellem og grupperet dem, så omverdenen kan se, hvorfor udpegningen ser ud, som den gør.

Vi har måttet prioritere blandt mange stærke ansøgninger og er landet på en geografisk fordeling af regionale spillesteder rundt i landet, der suppleres af de mange rytmiske spillesteder, der tildeles honorarstøtte. Det er vores håb og klare anbefaling, at den nuværende ordning for netværks- og genrespillesteder sammen med de nye formater for livescenen videreføres af Folketinget fra 2025. På den måde kan vi skabe et landsdækkende og helstøbt støttesystem for spillesteder – til stor gavn for både publikum og den lokale sammenhængskraft.”

 

Tydelig identitet skal sprede flere ringe i vandet

Det er udvalgets ønske, at de regionale spillesteder sætter et større aftryk på det samlede musikliv i Danmark, så andre aktører i højere grad kan hente inspiration hos de regionale spillesteder. Derfor har udvalget placeret de 19 spillesteder i fire grupper for at tydeliggøre det enkelte spillesteds primære fokus. Alle spillesteder arbejder mere eller mindre på tværs af de fire grupper, men det har været vigtigt for udvalget, at spillestederne i højere grad kan specialisere sig, prioritere og tydeliggøre deres position i dansk musikliv.

National profil
Spillesteder der sætter et tydeligt aftryk på det danske livemiljø:
Musikhuset Posten/Dexter – 2,5 millioner kroner årligt (Odense)
Train – 2,7 millioner kroner årligt (Aarhus)
Vega – 3,75 millioner kroner årligt (København)

Regionale samlingspunkter
Spillesteder med særlig meningsfuld placering i det regionale musikmiljø:
Fermaten – 1,855 millioner kroner (Herning)
Godset – 3 millioner kroner (Kolding)
Kulturværftet – 1,5 millioner kroner (Helsingør)
Musikhuzet Bornholm – 1,6 millioner kroner (Bornholm)
STARS – 1,95 millioner kroner (Vordingborg)
Sønderborghus – 1,9 millioner kroner (Sønderborg)
Turbinen – 1,5 millioner kroner (Randers)

Kunstnerisk profil
Spillesteder med særligt mod i programlægning:
Alice – 3,25 millioner kroner (København)
Det Musiske Hus/Maskinhallen – 1,5 millioner kroner (Frederikshavn)
Turkis – 1,5 millioner kroner (Aarhus)

Inspirerende musikmiljøer
Spillesteder med særligt fokus på at skabe musikmiljøer via netværk, målgrupper og publikumsudvikling:
Gimle – 1,5 millioner kroner (Roskilde)
Harders – 1,5 millioner kroner (Svendborg)
Klaverfabrikken – 1,5 millioner kroner (Hillerød)
Studenterhuset – 1,875 millioner kroner (Aalborg)
Tapperiet & Teaterbygningen – 1,5 millioner kroner (Køge)
VoxHall – 1,65 millioner kroner (Aarhus)

 

Forpligtende samarbejde på tværs af de regionale spillesteder

Et af de nye tiltag for de regionale spillesteder er et forpligtende samarbejde spillestederne imellem, hvor nogle af musikbranchens øvrige fokusområder og problemstillinger kan løftes op og udvikles på nationalt plan. Spillestederne har udtrykt et ønske om at tage emner som grøn omstilling, diversitet, frivillighed m.v. op i dette forum.

 

Løfter bunden for støttebeløb til 1,5 millioner kroner

Det mindste støttebeløb er løftet fra 1 millioner kroner til 1,5 millioner kroner årligt for at give spillestederne mere tyngde og understøtte rollen som regionalt spillested.

 

Ændringer i forhold til den nuværende udpegningsperiode

En ny periode for regionale spillesteder betyder, at der er kommet nye til, mens andre spillesteder ikke længere kan kalde sig regionale spillesteder. Blandt de nye er Tapperiet og Harders, der p.t. er udpeget som netværks- og genrespillesteder. Ny er også Turbinen i Randers, der tidligere har været regionalt spillested, samt Turkis i Aarhus, der ikke tidligere har været regionalt spillested. Samtidig er det et farvel til Tobakken i Esbjerg, der lukkede i indeværende periode. Paletten i Viborg, Spillestedet Thy og Radar i Aarhus er ikke længere på listen over regionale spillesteder.

 

Mangler du mere info?

Statens Kunstfonds pressetelefon: 41 39 38 53

Fakta

Koncert
Rockbandet Ice Age spiller koncert på Harders. Foto: Simon Staun.

Fakta

om regionale spillesteder

  • De regionale spillesteder støttes med 38 millioner kroner årligt fra 2025 - 2028.
  • De regionale spillesteder er medfinansieret af de kommuner, der huser spillestederne.
  • 31 spillesteder har ansøgt om at blive regionalt spillested. 19 spillesteder er blevet udvalgt.
  • Det mindste støttebeløb er løftet fra 1 millioner kroner årligt til 1,5 millioner kroner årligt.
  • Det højeste støttebeløb er 3,75 millioner kroner årligt til spillestedet Vega.

 

 

 

Mere