Fra den musikdramatiske forestilling 'Omve'n Hjemve' af Æ Teater, støttet af Statens Kunstfond. Foto: Zuhal Kocan.

Syv scener udpeget til ny musikdramatisk ordning

Kunstfonden har udvalgt syv scener og spillesteder rundt om i hele landet til projekter, der ligger i krydsfeltet mellem musik og scenekunst. Der er afsat i alt 3 millioner kroner frem til og med 2025.

6. juni 2023

Projekter inden for eksempelvis musikdramatik, moderne opera, performative orkesterværk, musikinstallation og moderne musical får fremover langt bedre muligheder for at blive realiseret.

Syv scener skal indgå i et netværk i et toårigt forsøg, hvor der stilles lokaler, produktionsfaciliteter og medarbejdere til rådighed for aktørerne.

Sine Tofte Hannibal, udvalgsleder Musikdramatisk Udvalg, fortæller:

”Musikdramatikken er en dynamisk kunstform, og Kunstfonden ønsker at give kunstnere endnu bedre rammer og rum til produktion af musikdramatik og andre tværæstetiske værker.

Vi har derfor udpeget syv forskellige scener, der demonstrerer et særligt potentiale inden for dette område og som har kapacitet til at tage produktioner ind og derved bidrage til at afhjælpe den mangel på prøvefaciliteter, vi oplever i dag.

Samtidig er det vores håb, at det netværk, der skabes blandt de syv scener, og den erfaringsudveksling, der sker dér, kan være med til at skubbe yderligere til området og skabe inspiration hos andre aktører rundt om i landet.”

De syv scener er:

  • Børnekulturhus Ama’r og Teater ZeBU, København
  • Fredericia Musicalteater
  • Kulturværftet, Helsingør
  • Metropolis, København
  • Nordisk Teaterlaboratorium, Holstebro
  • Radar, Aarhus
  • Teater Momentum, Den Fynske Opera og Nørregaards Teater, Odense

Fakta

Fra den musikdramatiske forestilling 'Omve'n Hjemve' af Æ Teater, støttet af Statens Kunstfond. Foto: Zuhal Kocan.

Fakta

Om udpegningen

Udpegningen er sket på baggrund af et Open Call, hvor 22 søgte om at blive en del af den nye ordning. De syv scener vil indgå i et netværk af steder med produktionsfaciliteter for tværæstetiske projekter inden for musik og scenekunst frem til udgangen af 2025.

Hver netværksscene kan modtage op til 250.000 kroner i tilskud på baggrund af en årlig afrapportering. Beløbet kan gå til udgifter forbundet med udlån af produktionsfaciliteter og relevante medarbejdere.

I alt er der afsat 1,5 millioner kroner årligt i 2024 og 2025.
 

OM STATENS KUNSTFONDS MUSIKDRAMATISKE UDVALG

Udvalget uddeler støtte til projekter fra puljen ’Tværæstetiske projekter for musik og scenekunst’. I perioden 2021-2024 er Teater Sort Hvid udpeget til at være scene for musikdramatik med støtte fra Kunstfonden på 2 millioner kroner årligt.

Musikdramatisk Udvalg består af Sine Tofte Hannibal (udvalgsleder), Andreas Vetö, Carsten Wittrock og David Cornelius Price.

Læs mere om udvalget

 

Mere