Tildelt af Legatudvalget for Litteratur

Foto: Morten Holtum, Gyldendal.

Tildelt af Legatudvalget for Litteratur

Glenn Christian

Glenn Christian er en ener i dansk lyrik. I sine indtil videre fjorten digtsamlinger har han fremskrevet et stedse vildere univers præget af en nærmest aktivistisk, konfrontatorisk tilgang til sproget. Glenn Christian konstruerer verdener, hvor virkeligheden gradbøjes og destabiliseres, hvor grænsen mellem menneske og dyr til dels er udvisket, og hvor alt er besjælet. Hans digte beskæftiger sig tit med kropslige forandringer og/eller personligheder i opløsning, hvilket jævnligt afspejles i teksternes layout på siderne. Senere bøger som Taarn (2021) og Narren (2022) er præget af en dyster neo-gotisk atmosfære, hvis lige man meget sjældent finder i poesien – i det hele taget er skriften gennemsyret af en stramt styret vildskab, som i den grad fortjener at blive hædret med det treårige arbejdslegat.

Glenn Christian modtager det treårige arbejdslegat på 855.000 kroner.

 

Mere