Samarbejdsaftale

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst vil gerne bidrage til større muligheder for dynamik i scenekunstmiljøet i Danmark blandt andet gennem frugtbare og givende samarbejder 

Gældende fra 1. juni 2016

 

Aftalen gælder for samarbejder, der etableres mellem institutionsteatre og teatre/scenekunstgrupper, der modtager bevillinger fra Statens Kunstfond

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst vil gerne sikre, at de samarbejder, der iværksættes kan ske under mange forskellige former.

Udvalget opfordrer til, at samarbejde uanset form præges af en høj grad af gensidighed, transparens og kontinuitet

Udvalget vil fremadrettet i forbindelse med ansøgningsbehandling prioritere at støtte samarbejder, der præges af ovenstående principper.

Hvem er institutionsteatrene?

Institutionsteatrene er de teatre, som i følge lovgivningen er uden for udvalgets støtteområde, dvs. landsdelsscenerne, Folketeatret, teatrene under det Det Københavnske Teatersamarbejde, Den Jyske Opera og Det Kongelige Teater.

Godkendelse af samarbejdsaftaler

Denne samarbejdsaftale omfatter produktion af nye forestillinger. 

I forhold til gæstespil, det vil sige allerede producerede forestillinger, er det op til parterne selv at forhandle pris og vilkår for gæstespillet.

For tilskudsmodtageren gælder det at:
Alle aftaler skal godkendes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst min. 3 måneder inden prøvestart.

Projektstøtteudvalget vil fremover i sin godkendelse af aftaler lægge vægt på nedenstående principper:

 • Kunstnerisk gensidighed i samarbejdet
 • En høj grad af transparens, for eks. at der på forhånd ligger klare aftaler om den økonomiske fordeling mellem parterne
 • Vilje til et kontinuerligt samarbejde, f.eks. flerårige samarbejder

Udover at bygge på ovenstående principper stilles der følgende minimumskrav til aftalerne:

Værtsteatret skal som minimum bidrage med:

 • Påtage sig aktivt værtskab og produktionsmæssig og eventuel kunstnerisk sparring, herunder nødvendige prøvefaciliteter i det omfang det er muligt.
 • Venue til rådighed for prøver minimum 5 hverdage før premieren og hele spilleperioden, inklusive garderober, varme og rengøring og en basis viceværtfunktion
 • Teknik: Almindelig basispakke af teknisk udstyr: lys, lyd, afviklingsudstyr
 • Synlighed: Plads på værtsteatrets hjemmeside og anden basisinformation
 • Billetsalg
 • Publikumsfaciliteter inkl. foyerpersonale

Disse og andre forhold forhandles på plads i individuelle aftaler afhængig af projekt, teater og format herunder f.eks.:

 • Billetindtægter
 • Prøvelokaler
 • Teknisk udstyr udover basispakke
 • PR udover basis synlighed
 • Brug af faciliteter som værksted og skræddersal, samt lagre (kostume + rekvisit osv.)
 • Produktionsleder / teknisk personale
 • Premierearrangement
 • Billetter til rådighed for projektteatret osv.

 

Rettigheder:

Det skal fremgå i alt materiale, at forestillingen er en co-produktion mellem projektteatret og værtsteatret, samt at projektet er støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

Projektteatret kan efterfølgende vælge at prøve at genopsætte, gæstespille eller sende forestillingen på turné i andre sammenhænge. Værtsteatret kan indgå i samarbejdet om dette.

Vilkår forhandles samarbejdsparterne imellem.

 

Ved kunstneriske uoverensstemmelser:

I tilfælde af større kunstneriske konflikter har tilskudsmodtageren/projektteatret det kunstneriske ansvar for forestillingen, men ved væsentlige ændringer i projektet, i forhold til det der ligger til  grund for aftalen, kan værtsteatret ophæve samarbejdet.

Mere