Retningslinjer for samarbejdsaftaler

Retningslinjerne gælder for teatre/scenekunstgrupper, der modtager tilskud fra Projektstøtteudvalget for Scenekunst og vedrører samarbejder, der etableres med institutionsteatre. Samarbejdsaftaler skal godkendes af udvalget senest tre måneder inden projektstart.

Revideret den 14. november 2023

 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst vil gerne sikre, at de samarbejder, der iværksættes, kan ske under mange forskellige former og til fordel for begge parter.

Udvalget opfordrer til, at samarbejde uanset form præges af en høj grad af disse principper:

 • gensidighed - så begge parter tager ansvar for samarbejdet,
 • transparens - så der er klare aftaler om, hvem der gør hvad og
 • kontinuitet - hvor udvalget gerne ser, at der etableres længerevarende samarbejde

Hvem er institutionsteatrene?

Institutionsteatrene er de teatre, som i følge lovgivningen er uden for udvalgets støtteområde, dvs. landsdelsscenerne, Folketeatret, teatrene under Det Københavnske Teatersamarbejde, Den Jyske Opera og Det Kongelige Teater.

Samarbejdsaftaler skal godkendes

Disse retningslinjer for samarbejdsaftaler omfatter produktion af nye forestillinger, som modtager støtte fra Projektstøtteudvalget for Scenekunst. 

Alle aftaler skal godkendes af udvalget senest tre måneder inden projektstart.

Der er følgende minimumskrav til aftalerne:

Værtsteatret skal som minimum bidrage med:

 • Påtage sig aktivt værtskab og produktionsmæssig og eventuel kunstnerisk sparring, herunder nødvendige prøvefaciliteter i det omfang det er muligt.
 • Venue til rådighed for prøver minimum 5 hverdage før premieren og hele spilleperioden, inklusive garderober, varme og rengøring og en basis viceværtfunktion
 • Teknik: Almindelig basispakke af teknisk udstyr: lys, lyd, afviklingsudstyr
 • Synlighed: Plads på værtsteatrets hjemmeside og anden basisinformation
 • Billetsalg
 • Publikumsfaciliteter inkl. foyerpersonale

Disse og andre forhold forhandles på plads i individuelle aftaler afhængig af projekt, teater og format herunder f.eks.:

 • Billetindtægter
 • Prøvelokaler
 • Teknisk udstyr udover basispakke
 • PR udover basis synlighed
 • Brug af faciliteter som værksted og skræddersal, samt lagre (kostume + rekvisit osv.)
 • Produktionsleder / teknisk personale
 • Premierearrangement
 • Billetter til rådighed for projektteatret osv.

Rettigheder

Det skal fremgå i alt materiale, at forestillingen er en co-produktion mellem projektteatret og værtsteatret, samt at projektet er støttet af Statens Kunstfond, og Statens Kunstfonds logo skal anvendes i al markedsføring. Se retningslinjerne for dette her

Projektteatret kan efterfølgende genopsætte, gæstespille eller sende forestillingen på turné i andre sammenhænge. Værtsteatret kan indgå i samarbejdet om dette.

Vilkår forhandles samarbejdsparterne imellem.

Ved kunstneriske uoverensstemmelser

Tilskudsmodtageren/projektteatret har det kunstneriske ansvar for forestillingen og det juridiske ansvar for tilskuddet fra Projektstøtteudvalget for Scenekunst. Ved væsentlige ændringer i projektet, i forhold til det der ligger til grund for aftalen, kan værtsteatret ophæve samarbejdet. Parterne aftaler, hvad der er væsentlige ændringer.

Mere