Kunstfondens Kernefortælling

Kunsten er et spejl, vi holder op for os selv. Som individer og som samfund. Kunsten viser os vores historie, vores nutid og fremtid.

Den åbner vores øjne for det skønne og det hæslige, ophæver grænsen mellem fantasi og virkelighed, varmer vores hjerter, forskrækker og trøster os. Kunsten fører os sammen og viser os det, der er anderledes end os selv.

Som Danmarks største kunstfond er det vores privilegie at give tilskud til mere end 6.000 projekter, institutioner og ansøgere hver eneste år. Dermed er vi med til at sikre, at billedkunst, film, musik, litteratur, scenekunst, arkitektur, kunsthåndværk og design kommer ud og rammer bredt i den danske befolkning og udlandet – blandt andet i form af forfatterarrangementer, kunst på skoler og hospitaler og festivaler for musik, teater og litteratur.

Og hvad vinder vi som samfund så ved det?

I Statens Kunstfond ved vi, at kunstoplevelsen er nødvendig for at forstå sig selv, og at kunsten først opstår i mødet med den, der oplever den.

Kunsten giver gåsehud og indsigt, den forvandler os og sætter sig fast i vores kroppe. Den får os til at tænke og spørge.

Den skubber os ud af vores vante rammer og gør verden større. Mennesker mødes, samtaler indledes og nye fællesskaber tager form omkring kunsten.

Statens Kunstfond er sat i verden for at skabe oplevelser som disse. På denne måde spiller kunsten også en vigtig demokratisk rolle. Kunsten minder os om, at vi alle har noget at fortælle. At vi alle har gavn af at lytte til hinanden. At være åbne og sætte os i andres sted. At vi er et samfund med plads til både ligheder og forskelle, konflikt og enighed.

Det er kort og godt derfor, at Statens Kunstfond findes.

Mere