Beregning af hædersydelsernes størrelser

Herunder kan du se, hvordan vi beregner størrelsen på hædersydelserne

Beregning af hædersydelser 

Når vi beregner størrelsen på hædersydelserne, tager vi udgangspunkt i den pågældende kunstners øvrige, aktuelle indkomst. Det vil sige, at vi beregner hædersydelsernes størrelser for den enkelte modtager på grundlag af et gennemsnit af kunstnerens skattepligtige indkomst de seneste tre år – fratrukket den udbetalte hædersydelse.

Undtagelsesvis beregner vi hædersydelsen efter modtagerens forventede fremtidige indkomst. Det kan for eksempel være, hvis kunstnerens indkomstforhold ændrer sig væsentligt i forhold til vedkommendes gennemsnitlige skattepligtige indkomst for de seneste tre kalenderår, og specifikt hvis ændringen skyldes: 

  • at kunstneren er nyindtrådt i ordningen 
  • at kunstneren er ramt af sygdom 
  • at kunstneren har frasagt sig lønnet arbejde eller anden form for løbende indkomst 
  • at kunstneren er gået på pension

De nedenstående beløb er angivet i niveau per 1. april 2023. 

Maksimumydelse 

Kunstnere med en gennemsnitlig skattepligtig indkomst på eller under ca. 226.000 kr./år modtager maksimumydelse som pt. udgør ca. 175.000kr./år 

Mellemydelse 

Kunstnere med en gennemsnitlig skattepligtig indkomst på mere end 226.000 kr./år får en ydelse, der svarer til 75% af det overstigende indkomstbeløb. 

Minimumsydelse 

Kunstnere med en gennemsnitlig indkomst på ca. 434.000 kr./år eller derover, modtager minimumsydelse på ca. 19.000 kr./år. Dette gælder dog kun for kunstnere, der har fået tildelt sin hædersydelse før 1. januar 2014. 

Kunstnere som får eller har fået tildelt en hædersydelse efter 1. januar 2014, og har en gennemsnitlig skattepligtig indkomst på ca. 434.000 kr./år eller derover, modtager ikke nogen ydelse. 

Ikke-indtægtsregulerede ydelser 

Nogle af de hædersydelser, som Kunstfonden har tildelt før 1978, er ikke reguleret i forhold til indkomst. I dag er der to kunstnere, som modtager ikke-indtægtsregulerede ydelser, og denne form for ydelse udgør cirka 100.000 kr./år. 

Ydelser til kunstneres efterladte 

Som efterladt ægtefælle til en hædersydelsesmodtager (tildelt før 1. januar 2014) kan man få tildelt en ydelse. 

Ydelsen tildeles dog kun, hvis den efterladtes gennemsnitlige, skattepligtige indkomst i de seneste tre år forud for dødstidspunktet ikke overstiger ca. 330.000 kr. Størrelsen på ydelsen udgør halvdelen af den ydelse, som den afdøde kunstner modtog på dødstidspunktet. Som efterladt ægtefælle modtager man ydelsen for livstid. 

I øjeblikket er der 37 modtagere af ydelsen til kunstneres efterladte. 

Økonomi 

På Finansloven for 2022 er følgende afsat til hædersydelser: 

  • Indtægtsregulerede hædersydelser: 31,5 mio. kr. 
  • Ikke-indtægtsregulerede hædersydelser: 0,8 mio. kr. 
  • Ydelser til efterladte efter kunstnere: 1,6 mio. kr. 

Fordelingen af maksimum-, mellem- og minimumsydelser

 

Maksimumydelse     

Mellemydelse

Minimumsydelse / ingen ydelse

Billedkunst

71%

14%

13%

Litteratur

38%

29%

33%

Musik

50%

24%

24%

Kunsthåndværk og design

63%

21%

17%

Arkitektur

14%

36%

50%

Scenekunst

42%

25%

33%

Film

50%

38%

13%

I alt:

53% 22% 24%

Pr. 16. november 2023

     
Mere