Udvalgets strategi for perioden 2022-2025

Projektstøtteudvalget for Scenekunst satser på tre områder i perioden 2022-2025

Vi arbejder efter Kunstfondens visioner, herunder visionerne for børn og unge og geografisk spredning.

Vi vil overordnet set arbejde med fokus på bæredygtighed og et langsigtet perspektiv i alle aspekter både mentalt, socialt og miljømæssigt.

Vi har formuleret tre indsatsområder:

Udvikling af genrer og formater: Her vil vi holde os åbne for den udvikling af genrer og formater, der er i tiden og understøtte den bedst muligt, og vi vil være opmærksomme på, hvordan denne udvikling er i dialog med og inspirerer den allerede eksisterende og etablerede scenekunst.

Internationalt arbejde: Internationalt arbejde skal tænkes ind i det strategiske arbejde hos scenekunstaktørerne fra starten og gerne med et langsigtet strategisk og bæredygtigt perspektiv for øje. Vi vil hente international inspiration til at udvikle og løfte nye genrer.

Langsigtet tænkning: Vi vil give kunstnerne mulighed for fordybelse, tid og overskud til at udvikle scenekunsten, så der opstår endnu bedre tilbud om scenekunst til publikum, og på den måde sikres forestillingerne et længere liv.

Mere