Strategisk fokus

Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design har følgende strategiske fokus i perioden 2022-2025

Som udvalg arbejder vi strategisk med tre indbyrdes forbundne tematikker: debat og dannelse er det første. Vi ser behov for at styrke den faglige dialog og kritiske debat om kunsthåndværk- og design samt skærpe fokus på målgrupper inden for fagene såvel som i offentligheden.

Den anden tematik er materiale og produktion. Vi tror på, at vi kan fremme den bæredygtige udvikling gennem faglig indsigt i og formidling af materialesans og viden om produktion og metoder.

Endelig vil vi tilskynde udveksling og forankring gennem tværgående samarbejder og kunstnerisk udveksling med fokus på lokal forankring og Norden i verden.

Mere