Hanne Nielsen (f. 1959) og Birgit Johnsen (f. 1958)

Modtager af hædersydelse, tildelt i 2021 / Billedkunst

Begrundelse for tildeling

Hanne og Birgit har arbejdet sammen som kunstnerduo siden 1993, hvor videomediet har haft en central placering i deres produktion. De har ofte eksperimenteret med mediets form, hvor de med stor grundighed er dykket ned i, hvad filmmediet kan og udvidet dets mulighedsrum i form af nytænkende installationer, der inddrager hele beskuerens krop og sanseapparat. Herigennem undersøger og udforsker de begreber som sandhed, autenticitet, virkelighed og fiktion.

De emner de arbejder med tager ofte udgangspunkt i det nære, men peger altid på en større samfundsrelevant problematik og ofte med en stor portion humor. Et eksempel kunne være videoværket Afrivning af løg fra 1995 som i al sin enkelhed viser Hanne og Birgit, der i fællesskab river løg så tårerne løber. Videoen varer i 6:27 minutter og handler både om en triviel hverdagshandling og fremstår samtidigt som et feministisk udsagn.

I udsmykningen fra 2017 SNIT og FLADE / STILLEBEN gennem Z-AKSEN fra 2017, på det nye universitetshospital i Aarhus har Hanne og Birgit valgt at bruge hospitalets egen teknik til at lave video, som i dette tilfælde er CT scanninger. Udsmykningen består af en række skærme og af folier på glas og stribebemaling af en række vægge, der strækker sig over flere etager. På skærmene vises scanninger af ting, hvor vi ser snitflader på ting vi kender, men snitfladerne veksler mellem det genkendelige og det fremmede. Scanningerne bevæger sig ganske langsomt igennem en række objekter i et meditativt tempo, som lige præcis er hurtigt nok til at man kan se, at det bevæger sig og langsomt nok til at man får en fornemmelse af alle snittene. Udsmykningen har et tydeligt blik tilbage med kunsthistoriske referencer til stilleben, men laves med en teknik der peger fremad og viser os verden på en ny måde. 

Et andet værk der tager fat i en meget konkret virkelighed, er videoinstallation Ved Hegnet fra 2019 som består af et langt hegn og en video, der viser en langsom panorering langs Vildsvinehegnet mellem den dansk/tyske grænse. Man ser hegnet og den bagvedliggende vilde natur som giver billedet en romantisk baggrund som kontrast til hegnet, samtidig afspilles der fra hornhøjtalere ved det fysiske hegn i udstillingen lyden af militærparademusik. I videoinstallationen optræder også to hætteklædte personer, der introducerer en modstand i form af nogle små hjemmelavede mobiltelefonsforstærkere, der sender lyd den anden vej med et budskab om mobilisering og solidaritet. Værket reflekterer over grænsen som fænomen, i en tid hvor der bliver bygget nye mange steder. 

Hanne og Birgit peger på, hvordan det irrationelle kan skabe uventede rum og nye betydninger. De har et stort bagkatalog, hvor de har skildret den verden vi lever i med en fin poesi samtidig med et vedholdende engagement i politiske problematikker såsom køns- og identitetsproblematikker. Et arbejde, der sammen med deres altid undersøgende og eksperimenterende tilgang til videomediet har givet dem pionerstatus på den danske kunstscene. Derfor indstilles Hanne Nielsen og Birgit Johnsen til Statens Kunstfonds hædersydelse.

Mere