Finn Thybo Andersen, f. 1943

Modtager af hædersydelse, tildelt i 2020 / Billedkunst

Begrundelse for tildeling

Finn Thybo Andersen har fra starten af sit kunstneriske virke arbejdet med at udvide kunstbegrebet med et afsæt i et socialt engagement, og et ønske om at kunsten skal være for alle. Derfor foregår arbejdet ofte i samarbejde med andre, som da han i 60´erne var en del af ”Kanonklubben”, som var en professorløs arbejdsgruppe på Kunstakademiet, der eksperimenterede med happenings, gruppebaserede praksisser og situationsbestemt kunst. Sideløbende var Thybo Andersen en del af gruppen ”Plagiatdrengene”, dannet af Poul Gernes. De producerede bl.a. værket 31 billeder i 2 variationer, der blev opført på Fiol Teatret. Det var tableau-teater, hvor Gernes og Thybo var vildmændene i rigsvåbenet.

I 1970 besluttede Thybo Andersen, på linje med flere af hans samtidige kollegaer, bl.a. kunstner og ægtefælle Kirsten Dufour, at forlade kunstverdenen og kunstinstitutionen som konsekvens af problematikken om: Liv contra kunst, og i stedet skabe solidaritetsarbejde. Han organiserede indsamlinger af tøj og penge, arrangerede loppemarkeder og skaffede relevant materiale til udviklingslande, for først i 1991 at vende tilbage til kunstscenen.

Med dette udgangspunkt har Finn Thybo Andersen arbejdet undersøgende med et udvidet værkbegreb, som for eksempel da han i 2001 var med til at starte YNKB, Ydre Nørrebros Kunst- og Kultur Bureau, som er en kunstgruppe med base på Nørrebro. YNKB arbejder for at relokalisere den kunstneriske aktivitet til det lokale miljø, med mellemmenneskelige relationer og dialogiske projekter. Et andet eksempel er ”People’s Museum” et kunstkulturhistorisk museum i byen Birziet 20 km fra Ramallah på den besatte Vestbred, som fungerer som en platform, hvor palæstinenserne kunne fortælle deres egne historier og være et bidrag til en forankring af den palæstinensiske identitet.

Finn Thybo Andersens store engagement har dermed spillet en central rolle i mange projekter, her kunne også nævnes arbejdet for bevarelsen af Astrid Noachs atelier i Rådmandsgade på Nørrebro og i den forbindelse etableringen af Foreningen ANA, samt Nørrekærbiennalen og Land.

Finn Thybo Andersen indstilles til hædersydelsen for sine vedvarende eksperimenter med de kollektive processer som arbejdsfelt, og for sin insisteren på dialog som kunstnerisk værktøj i forhold til at skabe debat om sociale mekanismer og politiske systemer.

Mere