Annisette Koppel, f. 1948

Modtager af hædersydelse, tildelt i 2019 / Musik

Begrundelse for tildeling

Annisette Koppel har i mere end 50 år været en unik, skabende stemme i dansk musikliv. Efter Thomas Koppels pludselige død i 2006 er det lykkedes Annisette at rejse sig som en kompetent sangskriver af både musik og tekst og dermed at videreføre Savage Rose i en ny, stærk konstellation. Sangskrivningen er kollektivt funderet og indbefatter bl.a. også døtrene Billie Koppel og Naja Rosa Koppel, med Annisette som samlende musikalsk kraftcenter, som stadig brænder utrætteligt for at nå menneskers hjerter med sin musikalske urkraft, og for det fortjener Annisette Koppel Statens Kunstfonds hædersydelse.

I 1967 kom Annisette med i bandet Savage Rose, hvor Thomas Koppel skrev musikken, og broderen Anders Koppel skrev teksterne. Arbejdsfordelingen var fra starten klar. Annisette var sanger, med det der skulle blive en af de mest skelsættende sangstemmer i dansk beat- og rockmusik. Hendes intensitet og stærke politiske holdninger satte sit præg på musikken. Hun blev den musik, Thomas Koppel komponerede, og besad en helt særlig poetisk åre. Da Anders Koppel i 1974 takkede af, begyndte Annisette at skrive sangtekster på dansk, og albummet ’Solen Var Også Din’ fra 1978 markerer dermed en ny tid for Savage Rose. Pladen blev et stort undergrunds-hit i en række lande. Savage Rose spillede i ind- og udland til støttearrangementer, i fængsler og i flygtningelejre og gjorde sig som protestorkester til demonstrationer rundt i Danmark i forbindelse med havnearbejderstrejken i 1983.

Annisette Koppel er ophavskvinde på over 170 værker, hvoraf hovedparten er skrevet sammen med hendes mand Thomas Koppel i et arbejdsfællesskab, hvor Thomas groft sagt var komponisten, og Annisette var kvinden bag ordene. Men at Annisette også har været skabende kompositorisk er uomtvisteligt. Annisette har altid forholdt sig meget ydmyg omkring sin skaberrolle, men udtaler i et videointerview med komponistforeningen DJBFA: ”Jeg ville faktisk ønske, at flere mennesker vidste, at jeg har skrevet sange rigtig længe. Også før Thomas døde”. Sammen har de bl.a. også skrevet musik til flere independent-film i Californien.

Teksterne kredser om håbet, freds- og kærlighedsbudskabet kombineret med politisk stillingtagen. Lige dele poesi og politisk talerør. Bandet Savage Rose udsprang af tiden omkring ungdomsoprøret, og Annisettes tekster er gennem hele karrieren inspireret af det, hun omgiver sig med. Som da hun skrev ’Palæstinas Sang’ under et længerevarende ophold i en palæstinensisk flygtningelejr i 1981. Da bandet stod over for deres internationale gennembrud, nedlagde de veto mod at tage til Vietnam og spille for de udstationerede amerikanske tropper – et træk, som blev en medvirkende årsag til, at en lukrativ amerikansk pladekontrakt strandede.

På 'Sangen for livet' i 1988 fik det poetiske mere plads, selv om budskaberne var politiske. Frihed og partisanere, strejker og storbybørn uden hjem, titelsangen på albummet rummer alle 80'ernes problemer i en stor poetisk kærlighedssang til livet. Dog var det med bandets første engelsksprogede album siden ’Wild Child’ i 1973, nemlig ’Black Angel’ fra 1995, at musikken og teksterne for alvor nåede ud til et stort publikum.

For Annisette er det levede liv, teksterne, stemmen og musikken dybt forbundne elementer, og det er for dette sammenvævede, insisterende og vedholdne skaberliv, at Legatudvalget For Musik indstiller hende til Statens Kunstfonds hædersydelse.

Mere