I alt er 15 nye udvalgsmedlemmer udpeget til de nye legatudvalg, som træder i kraft i det nye år. Foto: Statens Kunstfond.

Nye medlemmer til Kunstfondens legatudvalg er fundet

Efter en ny proces med et Open Call, hvor alle har kunnet byde ind for at blive en del af de nye legatudvalg, sætter Kunstfonden nu navne på de nye medlemmer.

26. september 2023

Statens Kunstfonds Repræsentantskab har netop udpeget 15 medlemmer af de nye legatudvalg, der tiltræder i starten af det nye år.

Som noget nyt har alle, fx kunstnere eller andre med stor kunstfaglig indsigt og viden, haft mulighed for selv at tilkendegive deres interesse for at blive en del af legatudvalgene. Med det greb – et såkaldt Open Call – har Kunstfonden ønsket at få bragt flere navne i spil.

Størstedelen af de nyvalgte medlemmer er personer, der har indstillet sig selv. I alt havde 523 personer tilkendegivet deres interesse.

Henrik Tvarnø, leder af Statens Kunstfonds Repræsentantskab, siger:

”Vi håbede fra begyndelsen, at der ville være interesse for at melde sig. Men vi er overvældede over og glade for antallet af tilkendegivelser. Det er en krævende opgave at sidde i Kunstfondens udvalg, og det er imponerende, at så mange har været villige til at påtage sig opgaven.

Mange kandidater var yderst kvalificerede. Så vi håber, at der blandt de interesserede er forståelse for, at de fleste – og deraf mange kvalificerede – får et nej i denne omgang. Ganske enkelt fordi der kun skal udpeges 15 personer. Vi evaluerer nu processen med Open Call for at gøre den så smidig som mulig. Både for dem, der melder sig på banen, og for de arbejdsgrupper under Kunstfondens Repræsentantskab, der udfører det store arbejde med at læse og vurdere henvendelserne og derefter sammensætter kombinationen af nye udvalgsmedlemmer.

På den korte bane kan vi konkludere, at det har været en succes at prøve dette nye greb af. Vi har fået mere opmærksomhed, og vi har fået et bredere felt at vælge ud fra. Og vi har på effektiv vis demonstreret, at Statens Kunstfond arbejder transparent. Vi glæder os til at præsentere de personer, som Repræsentantskabet har udpeget. De vil kunne gøre en forskel, og de vil kunne fortsætte det vigtige virke fra de afgående udvalg.”

Repræsentantskabets 15 udpegede medlemmer er:

Legatudvalget for Billedkunst: Billedkunstnerne Anja Franke Hedegaard, Kristoffer Ørum og Birgitte Ejdrup Kirstensen.

Legatudvalget for Film: Filminstruktørerne Mira Jargil og Ulaa Salim.

Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design: Designer Pil Bredahl og Glaskunstner Maria Sparre-Petersen.

Legatudvalget for Litteratur: Forfatterne Merete Pryds Helle, Shadi Angelina Bazeghi og Rasmus Hastrup.

Legatudvalget for Musik: Komponist og Arrangør Mette Dahl Kristensen, Komponist Søren Nils Eichberg og Sangskriver Julie Aagaard Madsen.

Legatudvalget for Scenekunst: Sceneinstruktørerne Sargun Oshana og Catherine Poher.

Som udvalgsmedlem deltager man også i tværgående initiativer i Kunstfonden, og Legatudvalgslederne sidder desuden i Kunstfondens bestyrelse.

Mangler du mere info?

Statens Kunstfonds pressetelefon: 41 39 38 53

fakta

Publikummer til koncert
Medlemmer af legatudvalgene udpeges for en 4-årig periode. Foto: Colourbox.

fakta

Om legatudvalgene

Kunstfondens Legatudvalg er sammensat af medlemmer med indsigt og viden inden for det respektive udvalgs arbejdsområde. Den primære opgave for udvalgsmedlemmer er at tildele arbejdslegater, præmieringer og hædersydelser. Kunstfondens Repræsentantskab udpeger 15 personer, mens de sidste 9 udpeges af Kulturministeren.

Beskikkelsen gælder for perioden 2024 - 2027. Statens Kunstfond består af i alt 54 personer, der er udpeget af Kulturministeren og Statens Kunstfonds Repræsentantskab. De 54 personer sidder i 12 udvalg: seks legatudvalg og fem projektstøtteudvalg samt ét samlet projektstøtte- og legatudvalg for arkitektur. 

Alle medlemmer af Statens Kunstfond er udpeget for en 4-årig periode. De nye legatudvalg starter arbejdet fra årsskiftet. 

Repræsentantskabets opgave med at udpege medlemmer til udvalgene er fastsat i ’Lov om Statens Kunstfonds virksomhed’.

 

Mere