Musik

Internationale muligheder for aktører i musikbranchen.

Transportstøtte, netværk og besøgsprogrammer

Er du professionel dansk musiker, orkester, ensemble eller band, så kan du søge om tilskud til internationale transportudgifter ved engagementer i udlandet. En del af tilskuddene uddeles af genreorganisationerne.

Det er således disse organisationer, der på baggrund af de aftaler, der er indgået med Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for musik, er ansvarlige for at administrere tilskud til international musikformidling inden for organisationernes genreområder. Er du i tvivl om hvilken genre du hører til, så kontakt den enkelte genreorganisation eller Kunstfonden.

Mere