Musik

Internationale muligheder for aktører i musikbranchen.

Transportstøtte, netværk og besøgsprogrammer

Er du professionel dansk musiker, orkester, ensemble eller band, så kan du søge om tilskud til internationale transportudgifter ved engagementer i udlandet. En del af tilskuddene uddeles af genreorganisationerne.

Søg tilskud hos genreorganisationerne

Nedenstående organisationer er, efter aftale med Kunstfonden Projektstøtteudvalg for Musik, ansvarlige for at administrere tilskud til international musikformidling inden for organisationens genreområde.  

Er du i tvivl om, hvilken genre du hører til, så kontakt den enkelte organisation eller Kunstfonden:

Søg til internationale besøgsprogrammer og netværksaktiviteter

Kunstfonden har sammenlagt to internationale puljer ”Besøgsprogrammer” og ”Udviklings- og netværksaktiviteter” til en ny international pulje. Den nye pulje hedder ’Internationale besøgsprogrammer og netværksaktiviteter’ og har 3 årlige ansøgningsfrister. Ansøg nedenfor:

Mere