Musik

Internationale muligheder for aktører i musikbranchen.

Transportstøtte, netværk og besøgsprogrammer

Er du professionel dansk musiker, orkester, ensemble eller band, så kan du søge om tilskud til internationale transportudgifter ved engagementer i udlandet. En del af tilskuddene uddeles af genreorganisationerne.

Det er således disse organisationer, der på baggrund af de aftaler, der er indgået med Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for musik, er ansvarlige for at administrere tilskud til international musikformidling inden for organisationernes genreområder. Er du i tvivl om hvilken genre du hører til, så kontakt den enkelte genreorganisation eller Kunstfonden.

OBS. Per 1. januar 2020 har SNYK overtaget puljen ”Internationale koncertaktiviteter – klassisk musik” og administrer transportstøtten for den klassiske musik. Ansøgningsfrister i 2020 er den 2. februar, den 2. april, den 15. august og den 1. oktober.

Kunstfondens Projektstøtteudvalg for Musik har sammenlagt de to internationale puljer ”Besøgsprogrammer” og ”Udviklings- og netværksaktiviteter” til en ny international pulje.

Den nye pulje hedder Internationale besøgsprogrammer og netværksaktiviteter og kommer til at have 3 årlige ansøgningsfrister. Den første frist bliver primo marts måned og ny ansøgningsvejledning er under udarbejdelse

Mere