Besøgsprogrammer

I Kunstfonden ønsker vi at styrke danske kunsthåndværkere og designere internationalt. Det gør vi blandt andet ved at invitere vigtige aktører fra den udenlandske kunsthåndværk- og designscene til møder i Danmark. 

På vegne af Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design inviterer Slots- og Kulturstyrelsen kuratorer og andre nøglepersoner fra museer, udstillingssteder, designbegivenheder og organisationer samt journalister til Danmark. Det internationale besøgsprogram foregår kun ved direkte invitation og kan derfor ikke søges.

Formål

Vores formål med det internationale besøgsprogram er at fremme danske kunsthåndværkeres og designeres internationale karrierer ved at styrke internationale kuratorers og journalisters kendskab til udøvernes praksisser.

Hvem kommer

Har du selv et særligt begrundet ønske om, at møde en fremtidig gæst, er du velkommen til at henvende dig til Sara Thetmark, som vil forelægge din henvendelse for den inviterede gæst.  

Hvis du selv har et begrundet ønske om at invitere en specifik aktør på besøg, er du ligeledes velkommen til at kontakte os.

Program

Slots- og Kulturstyrelsen udarbejder i samarbejde med gæsten et fuldt program for besøget og fungerer som vært ved besøget. Gæsterne har oftest et helt specifikt projekt eller en særlig tematik, som de ønsker at researche til under besøget. Det program, der lægges for et givent besøg, tager afsæt i gæstens konkrete ønsker om at besøge for eksempel bestemte udøvere, gallerier eller institutioner.

Slots- og Kulturstyrelsen supplerer så vidt muligt gæstens ønsker ved at stille forslag til møder med en lang og bred række af danske udøvere, der eventuelt kunne indtænkes i programmet. Såfremt gæsten fatter interesse for styrelsens forslag, inkluderes disse i besøgsprogrammet. Programmet tager ofte også udgangspunkt i aktuelle udstillinger, begivenheder med videre, der finder sted i den periode besøget afholdes.

Hvis den inviterede gæst ikke har specifikke ønsker til møder, udfærdiger Slots- og Kulturstyrelsen et program, der tegner en overordnet profil af aktuelle tendenser og aktører på den danske kunsthåndværk- og designscene. I disse tilfælde prioriterer styrelsen at foretage en programlægning, der repræsenterer bredden af den danske scene.

Mere