10 anbefalinger fra Projektstøtteudvalget

Her kan du læse 10 anbefalinger fra Projektstøtteudvalget for Billedkunst til, hvordan du laver en god ansøgning om tilskud til værkproduktion og udstilling

HVAD ER EN GOD ANSØGNING?

 1. Hvor meget skal jeg søge om? 
  Der er ikke fastsat et loft for, hvor meget du kan søge. Udvalget forholder sig til hver enkelt ansøgning og træffer afgørelse ud fra det enkelte projekt. 
  Dog kan tal fra tidligere år give dig en íde om puljen ramme: 
  Hver år har udvalget ca. 23. mio. de kan fordele i puljen. Typisk modtager de ca. 1.500 ansøgninger om året.
  Ca. 50% af ansøgningerne får tilsagn, mens 50% får afslag.
  - 96 % af de tilsagn der blev givet i 2019 var på under 75.000 kr. 
  - 82% var på under 45.000 kr.
  - 59% var på under 25.000 kr.
   
 2. Overordnet: Brug den obligatoriske word-skabelon (Bilag 1) og sørg for at udfylde alle dele. Husk altid at vedhæfte alle de krævede bilag når du sender din ansøgning ind: CV, billeder, udstillingsaftale mv.
   
 3. Projektbeskrivelsen: Tag udgangspunkt i de grundlæggende ”hv-ord”: hvad, hvem, hvor, hvorfor, hvordan. F.eks.: Hvad er det for et værk, der skal produceres? Hvordan skal det produceres? Hvor skal det udstilles? Hvad er udstillingsstedets profil? Hvad er udstillingssammenhængen? Hvorfor er det væsentligt? Hvem er publikum? Osv.
   
 4. Du behøver ikke, at anvende et særligt akademisk sprog. Vær hellere konkret og direkte i din projektbeskrivelse. Begræns din projektbeskrivelse til én A4 side.
   
 5. Projektbeskrivelse og budget skal gerne afspejle hinanden. Det betyder ikke, at hver enkelt udgift til materialer skal udpensles nøje i projektbeskrivelsen, men du skal undgå, at der optræder hele udgiftsposter i dit budget, som ikke umiddelbart giver mening ift. din projektbeskrivelse.
   
 6. Vær så konkret og præcis som muligt i dit budget. Undersøg, hvad tingene koster, så udvalget kan forholde sig til et realistisk budget.
   
 7. Det er en god idé, at få medfinansiering fra andre kilder til dit projekt, men du må gerne søge det fulde beløb i Statens Kunstfond (medmindre andet er angivet).
   
 8. Dit billedmateriale skal gerne være opdateret og tilpasset den konkrete ansøgning. Undgå at bruge det samme billedmateriale i dine ansøgninger år efter år.
   
 9. Der må gerne være en sammenhæng mellem det beløb du søger og udstillingens outreach. Det er ikke en god idé at søge om flere hundredetusinde kroner, hvis udstillingens sammenhæng er et mindre udstillingssted i en kort periode.
   
 10. Der må gerne være en rimelig sammenhæng mellem det søgte beløb til et værk, og om det indgår i en gruppeudstilling eller soloudstilling. Typisk giver det mere mening at give større produktionsstøtte til dit værk, hvis det indgår i en soloudstilling, end i en gruppeudstilling.
Mere