10 anbefalinger fra Projektstøtteudvalget

Hvordan laver du en god ansøgning om tilskud til værkproduktion og udstilling?

HVAD ER EN GOD ANSØGNING?

 1. Brug altid de seneste opdaterede word-skabeloner, der ligger på puljen, både til projektbeskrivelse, budget, CV og udstillingsaftale.
  Læs hele puljevejledningen grundigt igennem, ikke mindst delen "Hvad skal ansøgningen indeholde".
  Orienter dig i puljevejledningen og skabeloner - og søg i god tid.
   
 2. Projektbeskrivelsen: Hold den kort! Max 2.500 tegn. Tag udgangspunkt i de grundlæggende ”hv-ord”: hvad, hvem, hvor, hvorfor, hvordan. F.eks.: Hvad er det for et værk, der skal produceres? Hvordan skal det produceres? Hvor skal det udstilles? Hvad er udstillingssammenhængen? Hvorfor er det væsentligt?  Osv.
   
 3. Vær konkret og direkte i din projektbeskrivelse. Du behøver ikke, at anvende et særligt akademisk sprog.
   
 4. Projektbeskrivelse og budget skal afspejle hinanden. Undgå fx, at der optræder hele udgiftsposter i dit budget, som ikke umiddelbart giver mening ift. din projektbeskrivelse.
   
 5. Budget: Vær så konkret og præcis som muligt. Undersøg, hvad tingene koster, så udvalget kan forholde sig til et realistisk budget.
   
 6. Det er en god idé, at få medfinansiering fra andre kilder til dit projekt, men du må gerne søge det fulde beløb i Statens Kunstfond (medmindre andet er angivet).
   
 7. Tilpas dit billedmateriale til den konkrete ansøgning. Undgå at bruge det samme billedmateriale i dine ansøgninger år efter år.
   
 8. Overvej om der er en sammenhæng mellem det beløb du søger og udstillingens outreach. Det er fx ikke en god idé at søge om flere hundredetusinde kroner, hvis udstillingens sammenhæng er et mindre udstillingssted i en kort periode.
   
 9. Der må gerne være en rimelig sammenhæng mellem det søgte beløb til et værk, og om det indgår i en gruppeudstilling eller soloudstilling. Typisk giver det mere mening at give større produktionsstøtte til dit værk, hvis det indgår i en soloudstilling, end i en gruppeudstilling.
   
 10. Hvor meget skal du søge om? - Du skal altid søge på baggrund af dit reelle budget for realisering af dit kunstprojekt. Udvalget forholder sig til hver enkelt ansøgning og træffer afgørelse ud fra det enkelte projekt.  Der er altså ikke sat et loft for, hvor stort et beløb man kan søge, eller for hvor store tilskud der kan gives.

  Men når dette er sagt, er Projektstøtteudvalgets samlede ramme, for alle udvalgets puljer og indsatser, ca. 48 mio. om året, og med mange kvallificerede ansøgninger betyder det, at at langt størstedelen de tilsagn, der bliver givet til værkproduktion og udstilling er under 50.000 kr.

  Det betyder ikke, at du skal tilpasse dit projekt og dit budget efter det! Men tallene kan måske være en hjælp ift. at tilpasse forventninger til udvalgets formåen.
Mere