10 anbefalinger fra Projektstøtteudvalget

Her kan du læse 10 anbefalinger fra Projektstøtteudvalget for Billedkunst til, hvordan du laver en god ansøgning om tilskud til værkproduktion og udstilling

HVAD ER EN GOD ANSØGNING?

 1. Hvor meget skal du søge om?
  Der ikke er fastsat et loft for, hvor stort et beløb man kan søge, eller for hvor store tilskud der kan gives.
  Projektstøtteudvalget ønsker at have frihed til at forholde sig til hver enkelt ansøgning og træffe afgørelse ud fra det enkelte projekt. Når dette er sagt, har Projektstøtteudvalget ikke ubegrænsede midler. I alt har udvalget ca. 47 mio. om året og typisk bliver ca. halvdelen fordelt i puljen for værkproduktion og udstilling til ca. 750 ansøgninger. Det gennemsnitlige tilsagn er altså på godt 30.000 kr.
  Statistik viser, at 86 % af de tilsagn der bliver givet er på, eller under, 50.000 kr. Det betyder dog kke, at du skal tilpasse dit projekt og dit budget efter det! Der bliver også givet tilskud på over 100.000 kr og du skal altid søge på baggrund af dit reelle budget for realisering af dit kunstprojekt. Udvalget forholder sig til hver enkelt ansøgning og træffer afgørelse ud fra det enkelte projekt. Men tallene kan måske være en hjælp ift. at tilpasse forventninger til udvalgets formåen.
   
 2. Overordnet: Brug den obligatoriske word-skabelon (Bilag 1) og sørg for at udfylde alle dele. Husk altid at vedhæfte alle de krævede bilag når du sender din ansøgning ind: CV, billeder, udstillingsaftale mv.
   
 3. Projektbeskrivelsen: Tag udgangspunkt i de grundlæggende ”hv-ord”: hvad, hvem, hvor, hvorfor, hvordan. F.eks.: Hvad er det for et værk, der skal produceres? Hvordan skal det produceres? Hvor skal det udstilles? Hvad er udstillingsstedets profil? Hvad er udstillingssammenhængen? Hvorfor er det væsentligt? Hvem er publikum? Osv.
  Hold din projektbeskrivelse så kort som muligt. Du må bruge op til 3.500 anslag, men du må meget gerne bruge færre!
   
 4. Du behøver ikke, at anvende et særligt akademisk sprog. Vær hellere konkret og direkte i din projektbeskrivelse. Igen: Hold din projektbeskrivelse så kort som muligt. Du må bruge op til 3.500 anslag, men du må meget gerne bruge færre!
   
 5. Projektbeskrivelse og budget skal gerne afspejle hinanden. Det betyder ikke, at hver enkelt udgift til materialer skal udpensles nøje i projektbeskrivelsen, men du skal undgå, at der optræder hele udgiftsposter i dit budget, som ikke umiddelbart giver mening ift. din projektbeskrivelse.
   
 6. Vær så konkret og præcis som muligt i dit budget. Undersøg, hvad tingene koster, så udvalget kan forholde sig til et realistisk budget.
   
 7. Det er en god idé, at få medfinansiering fra andre kilder til dit projekt, men du må gerne søge det fulde beløb i Statens Kunstfond (medmindre andet er angivet).
   
 8. Dit billedmateriale skal være opdateret og tilpasset den konkrete ansøgning. Undgå at bruge det samme billedmateriale i dine ansøgninger år efter år.
   
 9. Der må gerne være en sammenhæng mellem det beløb du søger og udstillingens outreach. Det er ikke en god idé at søge om flere hundredetusinde kroner, hvis udstillingens sammenhæng er et mindre udstillingssted i en kort periode.
   
 10. Der må gerne være en rimelig sammenhæng mellem det søgte beløb til et værk, og om det indgår i en gruppeudstilling eller soloudstilling. Typisk giver det mere mening at give større produktionsstøtte til dit værk, hvis det indgår i en soloudstilling, end i en gruppeudstilling.
Mere