10 anbefalinger fra Projektstøtteudvalget

Her kan du læse 10 anbefalinger fra Projektstøtteudvalget for Billedkunst til, hvordan du laver en god ansøgning

  • Vær så præcis som muligt i dit budget. Undersøg, hvad rejser osv. koster og indhent tilbud. Du skal ikke lægge dokumentation ved din ansøgning, men vi sætter pris på budgetter, vi kan se, er realistiske.
  • Vi anbefaler, at du også har medfinansiering fra andre kilder til dit projekt, men du må gerne søge det fulde beløb i Statens Kunstfond (medmindre andet er angivet).
  • Vedlæg meget gerne både skitser for det konkrete værk, du søger støtte til, og billeder af tidligere færdige værker. Skitser kan være upræcise, så kombinationen med færdige værker giver et tydeligere indtryk af din praksis.
  • Dit billedmateriale må gerne være opdateret og tilpasset den konkrete ansøgning. Undgå at bruge det samme billedmateriale i dine ansøgninger år efter år.
  • Der må gerne være en sammenhæng mellem det ansøgte beløbs størrelse og udstillingens outreach. Det er ikke en god idé at søge om flere hundredetusinde kroner, hvis udstillingens sammenhæng er et mindre udstillingssted i en kort periode.
  • Der skal være en rimelig sammenhæng mellem det søgte beløb til et værk, og om det indgår i en gruppeudstilling eller soloudstilling. Typisk giver det mere mening at give større produktionsstøtte til dit værk, hvis det indgår i en soloudstilling, end i en gruppeudstilling.
  • Arbejder du med tidsbaseret kunst (performance) eller video/lyd, så er det stadig vigtigt, at du formidler i billeder og tekst, hvad dit værk handler om. Men læg også meget gerne et link til en kort video.
  • Er I et udstillingssted, der søger udstillingsstøtte, skal I over tid være opmærksomme på at vise alsidighed i forhold til, hvilke kunstnere I viser.
  • Det er ikke nødvendigt at anvende et særligt akademisk sprog. Den tekst, du skal levere, skal selvfølgelig være læselig og forståelig, men det er ikke nødvendigt at alliere sig med en formidler eller teoretiker. Du skriver til et fagudvalg, som godt er i stand til at forstå, hvad kunstnere siger og skriver.
  • Selvom der er plads til 4.000 tegn i skabelonen, må din tekst gerne være kortere. Du skal skrive tilstrækkeligt til, at vi kan forstå dit projekt, men du skal ikke skrive mere end nødvendigt.
Mere