Godkendelse af forestillinger: Refusionsordningen

Frist: 15.08.2024, kl. 14:00

Teatre, producenter af professionel scenekunst og scenekunstaktører, som har erfaring som kuratorer, kan søge om at få godkendt en professionel forestilling til at indgå i Refusionsordningen for kommuners og ikke-kommunale institutioners udgifter til køb af forestillinger (inklusive udenlandske gæstespil). Forestillingen skal være færdigproduceret på ansøgningstidspunktet.

Der er tre ansøgningsfrister: 15. august 2024, 1. november 2024 og 1. marts 2025

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.
Note:

OBS! Der er til fristen 15. august 2024 krav om videoregistrering af forestillinger for alle ansøgere.

De to puljer ’godkendelse af forestillinger: Refusionsordningen’ og ’godkendelse af udenlandske gæstespil: refusionsordningen’ er fusioneret pr. 1. januar 2024.

Ansøgningsvejledning og ansøgningsbilag er opdateret til fristen d. 15. august 2024. Læs venligst alle nedenstående afsnit grundigt igennem inden du ansøger.

Ansøgningsskemaet lægges på senest en måned før fristen. Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 14:00 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid.

Ansøg

Hvem kan søge?

Teatre og producenter af professionel scenekunst kan søge om godkendelse af forestillinger rettet mod

 • børn (dvs. til og med 15 år)
 • unge (dvs. til og med 24 år)
 • opsøgende scenekunst: forestillinger for børn, unge og voksne, der spiller på steder, hvor der normalt ikke spilles teater, f.eks. et bibliotek, et torv eller en institution.

Desuden kan teatre, producenter og scenekunstaktører, som har erfaring som kuratorer ansøge om refusionsgodkendelse af professionelle udenlandske gæstespil i forbindelse med festivaler eller andre former for gæstespil i Danmark.

Hvilke forestillinger er automatisk godkendt til refusion?

Forestillinger, der er produceret med tilskud efter lov om scenekunst er automatisk godkendt til refusion og behøver ikke at søge. Det gælder f.eks. forestillinger, der er produceret med tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

Bemærk, at refusionsgodkendelsen ophører fem sæsoner efter, at teatret ikke længere modtager tilskud efter lov om scenekunst. Hvis en godkendt forestilling bliver overdraget til et teater, der ikke modtager tilskud efter lov om scenekunst, udløber godkendelsen fem sæsoner efter overdragelsen. Derefter skal teatret ansøge om ny refusionsgodkendelse.

En eventuel refusionsgodkendelse gælder for én eller flere teatersæsoner ad gangen. En teatersæson er perioden 1. juli - 30. juni.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond har til opgave at fremme scenekunsten i Danmark og dansk scenekunst i udlandet

Formålet med Refusionsordningen er at give kommuner og ikke-kommunale institutioner i Danmark et incitament til at købe refusionsgodkendte forestillinger, så der vises forestillinger af professionel kvalitet i hele landet.

Sådan vurderes din ansøgning

Ansøgningsproceduren foregår ved en vurdering af en skriftlig ansøgning. Projektstøtteudvalget for Scenekunst foretager en scenekunstfaglig vurdering af den enkelte forestilling.

Der lægges vægt på forestillingens kvalitative og teaterfaglige standard i forhold til den aldersmæssige målgruppe, som forestillingen henvender sig til.

Scenekunstfaglig vurdering 

Projektstøtteudvalget for Scenekunst vurderer hver enkelt forestilling ud fra en definition af, hvad det vil sige at være professionel, og hvad der menes med scenekunst. 

Hvornår er man professionel?

Det er forestillingens hovedmedvirkende (fx instruktør/scenograf/koreograf samt en væsentlig del af de medvirkende, fx skuespillere, dansere mv.), der skal være professionelle i kraft af

 • en scenekunstfaglig uddannelse fra en af staten anerkendt uddannelsesinstitution eller
 • præstation eller karriere på basis af færdigheder gennem aktiviteter inden for scenekunst 

Amatører kan medvirke i en forestilling. Det afgørende er

 • at det kunstneriske ansvar ligger hos en professionel kunstnerisk ledelse, og
 • at det forekommer kunstnerisk velbegrundet at anvende amatører

Hvad er scenekunst?

En forestilling er scenekunst,

 • når den er baseret på et samlende scenekunstnerisk koncept (f.eks. et dramaturgisk forløb, visuelt univers, performativ idé, koreografisk udtryk eller lignende)

Kvalitativ standard

I vurderingen af forestillingens kvalitative standard lægger udvalget vægt på:

 • forestillingens idé og kunstneriske intention
 • dramaturgi, scenisk løsning og iscenesættelse
 • sammenhængen mellem form og indhold
 • evnen til at omsætte indhold til et præcist valgt udtryk
 • de medvirkendes sceniske færdigheder
 • relation til publikum og overvejelser om den aldersmæssige målgruppe
 • at forestillingens kunstneriske nødvendighed kommer til udtryk

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via vores tilskudsportal, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Når du først har oprettet din profil på vores tilskudsportal, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Obligatorisk standardbilag med oplysninger om forestillingen, som du vedhæfter det elektroniske ansøgningsskema i Tilskudportalen. Du skal bruge denne skabelon, som du henter her
 • Alle forestillinger, der søges godkendt til refusionsordningen skal i det obligatoriske standardbilag tilføje et videolink, der retvisende registrerer forestillingen. Optagelsen behøver ikke være professionelt produceret.
 • CV på de kunstneriske medvirkende (maks. 1 side per person, gerne med foto og med beskrivelse af de medvirkendes funktion i forestillingen)

Udvalget skal i henhold til bekendtgørelserne behandle ansøgningerne ud fra den skriftlige beskrivelse af forestillingerne, og derfor er det vigtigt, at forestillingerne er grundigt beskrevet eller har et videolink, der giver et retvisende billede af forestillingen. 

Bemærk, at du skal indsende en elektronisk ansøgning for hver forestilling, du søger refusionsgodkendelse til.

Hvis forestillingen tidligere har været godkendt til refusion. skal det fremgå af den elektroniske ansøgning.

Hvis du ansøger med en forestilling, der ved en tidligere ansøgningsrunde ikke er blevet refusionsgodkendt, skal du redegøre for, hvordan forestillingen har udviklet sig siden sidste ansøgning.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag, men inden for ansøgningsperioden kan du (fra samme sag) redigere din ansøgning og indsende en ny version. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den senest indsendte ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet.
 • at du ikke kan overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NEM-konto til det CVR-nummer, du benytter

Økonomi

Der kan udelukkende søges om godkendelse af forestillinger, der allerede er færdigproducerede.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 8 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter se en kvittering på skærmen. Du modtager ikke en mail.

Du kan under hele forløbet se din ansøgning i portalen under ’Mine ansøgninger’.

Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem. Hvis noget mangler, kan du stående på samme sag sende en redigeret version. Denne version 2 skal være fuldstændig, fx skal du medsende samtlige bilag.

Al kommunikation imellem os om din sag sker gennem tilskudsportalen.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om, hvilke forestillinger, der skal refusionsgodkendes.

Ansøg
Mere