Garantiordningen – optagelse af forestillinger

Frist: 02.06.2020, kl. 23:59

Kunstområde :

Optagelse af forestillinger til Garantiordningen for voksenturneteatre vedrørende sæsonerne 2020/21 og 2021/22.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

DEADLINE er inden kl. 24 på ansøgningsdatoen!

OBS! Dette er ansøgningsvejledningen til fristen 1. juni 2019. Der kan komme ændringer til næste frist. Den opdaterede vejledning ligger parat senest en måned før fristen.

 

Ansøg

Hvem kan søge?

Professionelle scenekunstaktører: mindre teatre, scenekunstgrupper og uafhængige scenekunstnere.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk.     

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet er at medvirke til, at også smallere forestillinger kommer rundt i landet.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst udvælger en række forestillinger til at indgå i Garantiordningen i sæsonerne 1. juli 2020 til 30. juni 2021 og 1. juli 2021 til 30. juni 2022.

Når en forestilling er optaget, kan en køber af forestillingen få en underskudsdækning på maks. 16.000 kr. Se hvordan underskud opgøres, og hvilke betingelser der er for at få udbetaling fra Garantiordningen her.

Du kan også søge, hvis din forestilling er en:

 • Genopsætning
 • Familieforestilling, der kan spille for et publikum fra 16 år og op

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der udvælger forestillingerne.

I udvælgelsen prioriteres:

 • smalle forestillinger, forestillinger med høj kunstnerisk kvalitet og forestillinger målrettet et voksenpublikum

Bemærk, at et produktionstilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst ikke er ensbetydende med, at forestillingen optages i garantiordningen.

Udvalget lægger i vurderingen af kunstnerisk kvalitet vægt på:

 • en stærk og original kunstnerisk intention – indholdsmæssigt og udtryksmæssigt
 • klare overvejelser om sammenhængen mellem form og indhold
 • evne til at omsætte indhold til præcist valgt udtryk
 • evne og vilje til afsøgning af scenekunstneriske udtryk
 • klare valg i relation til publikum

Udvalget har desuden fokus på:

 • spredning til publikum i hele landet
 • spredning af genrer
 • mangfoldighed i bred forstand både i det kunstneriske hold og i forhold til publikum

Udvalget forbeholder sig ret til at balancere uddelingen i forhold til geografisk spredning, spredning i forhold til genre, mangfoldighed og målgruppe.

Der optages ikke:

 • Forestillinger målrettet mod et børnepublikum (0-16 år). De hører under Refusionsordningen. Læs mere om Refusionsordningen her
 • Amatørteater
 • Forestillinger, som udvalget vurderer, kan klare sig på markedsvilkår

Du kan danne dig et indtryk af, hvilke forestillinger, der er optaget i ordningen her.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar, før du går i gang.

I ansøgningsskemaet skal du:

 • lave en kort beskrivelse af forestillingen
 • oplyse om genren: Gadeteater/Site specific, Koreografisk/bevægelsesbaseret, Nycirkus, Objekt/animation, Performance, Tekstbaseret

Følgende skal vedhæftes til ansøgningsskemaet:

 • Beskrivelse af det ansøgte (maks. to sider – vedhæftes i et dokument - dette gælder også egnsteatre og små storbyteatre)
 • Cv på de medvirkende kunstnere (maks. én side pr. person med foto vedhæftes i ét samlet dokument - dette gælder også egnsteatre og små storbyteatre)

Bemærk:

 • Der kan kun vedhæftes PDF- og Excelfiler i ansøgningsskemaet
 • Den samlede størrelse af de vedhæftede filer må ikke overstige 15 mb
 • Yderligere materiale ud over det nævnte vil ikke indgå i vurdering af ansøgningen

Økonomi

Ordningen vedrører optagelse af forestillinger.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse medio oktober. Fra du har indsendt ansøgningen, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet, hvorefter der gøres klar til udmelding, som sker samlet til alle på én gang.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen. 

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst kan yde støtte til professionel scenekunstvirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Registrere forestillingen på scenekunstportalen scenen.dk. Det sker via databasen Tereba. Formidlingen af forestillingerne på portalen er vederlagsfri.

For at registrere din(e) produktion(er) i Tereba skal du gøre følgende:

1.     Gå ind på www.tereba.dk og opret din profil og produktion.

2.     Husk at udfylde fanebladet ”juridisk”. Vælg den/de ordninger, som produktionen er godkendt til, og udfyld journalnummeret samt godkendelsesperioden.

Du kan kontakte Tereba på tlf. 35 24 01 00 eller info@tereba.dk

Vær opmærksom på, at du ikke kan udskifte en forestilling med en anden efter optagelse i Garantiordningen, da det er den konkrete forestilling, og ikke producenten som optages i Garantiordningen.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der udvælger forestillingerne på baggrund af de indkomne ansøgninger. Udvalget foretager en kunstnerisk vurdering af den enkelte ansøgning. 

Ansøg
Mere