Kvalitetsudviklingsprojekter på egnsteatre

Frist: 01.05.2023, kl. 14:00

Kunstområde :

Egnsteatre kan søge til visionære og langsigtede projekter, der kan fremme teatrenes kunstneriske eller faglige kvalitet, fx i form af resicencies og udviklingsprojekter.

 

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Du kan indsende ansøgning fra 11. april 2023, hvor ansøgningsskemaet er klar.

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 14:00 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid.

 

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

 • Alle egnsteatre i Danmark som er omfattet af en statslig godkendt egnsteateraftale.

Er du berettiget til at søge?

Du kan ikke søge tilskud til:

 • projekter og aktiviteter, der allerede finansieres inden for teatrets gældende egnsteateraftale
 • projekter og aktiviteter, som Statens Kunstfond allerede har bevilget tilskud til fra anden pulje
 • teknisk udstyr og biler

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond kan yde tilskud til projekter, der kan medvirke til udvikling af egnsteatrenes faglige og kunstneriske kvalitet i forhold til teatrets kunstneriske produktioner, organisation, ledelse, kommunikation, residencies, genrebredde og publikumsudvikling.

I kan ansøge om tilskud til kvalitetsudviklingsprojekter inden for:

 • scenekunstnerisk grundforskning
 • scenekunstnerisk samarbejdsprojekter med frie scenekunstnere/-grupper (nationale eller internationale)
 • residencyværtsskab for frie scenekunstnere/-grupper (nationale eller internationale)
 • organisations-, ledelses- og kommunikationsudvikling
 • strategiudvikling ved proces med involvering af ekstern konsulent
 • publikumsudvikling
 • udvidelse af teatrets genremæssige fokus ved at tilbyde residencies til eller samarbejde med frie grupper, som repræsenterer andre genrer end dem, teatret selv primært arbejder med

samt kvalitetsudviklingsprojekter, der har til formål:

 • at etablere netværk mellem egnsteatrene
 • at samarbejde med uddannelsesmiljøer
 • at etablere netværk og samarbejde mellem egnsteatre og det frie eller institutionaliserede scenekunstmiljø - både nationalt og international

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

I vurderingen lægges vægt på:

 • at projektet kan medvirke til at udvikle det enkelte egnsteaters kunstneriske eller faglige kvalitet, herunder at ansøger har gjort sig overvejelser om projektets bæredygtighed
 • at projektet foregår i samarbejde med andre scenekunstaktører - nationalt som internationalt
 • at projektet medvirker til at udvikle teatrets genremæssige bredde
 • at udviklingsprojektets resultater og erfaringer formidles og deles med landets øvrige egnsteatre

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægger udvalget vægt på:

 • en stærk og original kunstnerisk intention og praksis
 • en tydelig kunstnerisk og/eller samfundsmæssig relevans
 • klare overvejelser om sammenhængen mellem metode, form og indhold
 • evne til at omsætte indhold til præcist valgt udtryk
 • evne og vilje til afsøgning af nye scenekunstneriske udtryk
 • klare valg i relation til publikum   

I vurderingen af projektets bæredygtighed lægges der bl.a. vægt på:

 • at aktører samarbejder og ikke indgår eksklusivaftaler med deltagende kunstnere og teatre
 • at residencies/gæstespil/turnéaktiviteter omfatter flere tilknyttede aktiviteter (netværk, workshop/masterclasses, research)
 • turnéaktiviteter udfoldes regionalt med flere sammenhængende engagementer i samme region og periode
 • at der tænkes i og arbejdes med længerevarende aktiviteter, herunder også når der opbygges netværk
 • at der så vidt muligt overvejes, om indledende møder og research kan foretages online
 • at miljømæssigt bæredygtige transportformer prioriteres
 • at fragt af scenografi og lignende optimeres, blandt andet ved valg af transportform og materialer

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst forbeholder sig ret til at balancere uddelingen i forhold til en geografisk spredning af tilskud.

Har I inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af jeres ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I skal indsende jeres ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som I finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan I finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan I orientere jer i, så I er sikre på at have alle oplysninger og bilag klar, inden I udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så I skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at I bruger browseren Chrome eller Firefox, når I udfylder jeres ansøgning. 

I det elektroniske ansøgningsskema skal du:

 • skrive resumé af det, du søger om tilskud til
 • skrive hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens kunstfond

I skal vedhæfte følgende bilag:

 • Beskrivelse af det ansøgte i forhold til (maks. 2 sider)
  • en klart beskrevet idé
  • realisering/arbejdsmetode
  • formidling af erfaringer og resultater til de øvrige egnsteatre
 • Budget - I skal bruge den obligatoriske skabelon (excel). I budgettet skal I skrive beløb i danske kroner og tjekke, at der ikke er tomme sider, når I gemmer filen som PDF.
  • I budgetskabelonen skal I beskrive, hvad jeres mål er for det projekt, I søger tilskud til. I skal her angive geografisk spredning, et bestemt antal opførelser, antal publikummer og antal billetsalg og/eller andre mål, der er relevante for jeres projekt. Hvis I skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om I har opfyldt de mål, I skriver i jeres ansøgning.
 • CV på de medvirkende kunstnere, konsulenter med flere (maks. 1 side per person) 
 • Evt. dokumentation på samarbejdsaftale
 • Evt. dokument med maks. 3 links, der fører direkte hen til foto/videodokumentation
 • Evt. andet relevant bilagsmateriale (maks. 5 sider)

I skal være opmærksomme på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at I ikke kan eftersende bilag eller ændre i jeres ansøgning, når den først er indsendt. Mangler jeres ansøgning bilag eller anden information, skal I indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, I har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at jeres ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning
 • at I selv er ansvarlige for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor jeres kvitteringsmail, hvor jeres bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

I kan danne jer et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis I får tilskud, skal I have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CVR-nummer, I oplyser i ansøgningen. Hvis I for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal I sikre, at I har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden, I får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Modtager I tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, I har oplyst for jeres udgiftsperiode. I bør derfor afstemme startdatoen for jeres projekt med den dato, hvor jeres første udgifter for projektet falder.
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Men der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb.

Hvornår får du svar?

I får svar på jeres ansøgning på e-mail inden 1. august 2022.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder I også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når I har indsendt jeres elektroniske ansøgning, vil I umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder I jeres ansøgningsnummer, som I skal oplyse, hvis I henvender jer til os.

Her kan I også se de bilag, I har vedhæftet i ansøgningen. Det er jeres eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge jeres ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, I har søgt dem til. Og derfor skal I afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan I skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud I har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Mere