Kvalitetsudviklingsprojekter på egnsteatre

Frist: 01.05.2021, kl. 23:59

Kunstområde :

Tilskud til kunstnerisk, organisatorisk og kommunikationsmæssig udvikling af egnsteatre.

 

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

OBS! Ansøgningsvejledningen vedr. fristen i 2020. Opdateret vejledning kommer på senest en måned før fristen. Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 23:59 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid. Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned før fristen.

 

Hvem kan søge?

 • Alle egnsteatre i Danmark som er omfattet af en statslig godkendt egnsteateraftale.

I kan søge tilskud til:

 • alle aktiviteter, der kan medvirke til at fremme den kvalitative udvikling på egnsteatrene. Det kan være:
  • projekter inden for det kunstneriske område, som ikke er direkte forestillingsrelaterede
  • initiativer der har til formål at udvikle og højne den kunstneriske kvalitet af det pågældende teaters scenekunstneriske produktion
  • projekter inden for ledelses-, organisations- og kommunikationsudvikling
  • projekter der har til formål at etablere netværk mellem egnsteatrene
  • projekter der har til formål at etablere netværk mellem egnsteatre og det øvrige scenekunstmiljø både nationalt og internationalt
  • forskningsorienterede projekter

I kan ikke søge tilskud til:

 • et projekt, som Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst allerede har bevilget tilskud til fra anden pulje

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond kan yde tilskud til projekter, der kan medvirke til udvikling af den faglige og kunstneriske kvalitet på egnsteatrene i forhold til teatrets kunstneriske produktioner, organisation og kommunikation.

Der kan ansøges om tilskud til kvalitetsudviklingsprojekter inden for:

 • scenekunstnerisk grundforskning
 • ledelsesudvikling
 • organisationsudvikling
 • strategiudvikling ved proces med involvering af ekstern konsulent
 • kommunikationsudvikling

samt kvalitetsudviklingsprojekter, der har til formål:

 • at etablere netværk mellem egnsteatrene
 • at samarbejde med uddannelsesmiljøer
 • at etablere netværk og samarbejde mellem egnsteatre og det frie eller institutionaliserede scenekunstmiljø - både nationalt og internationalt

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

I vurderingen lægges vægt på:

at projektet kan medvirke til at udvikle kvaliteten på det enkelte teater enten kunstnerisk, organisatorisk eller kommunikationsmæssigt

 • at projektet foregår i samarbejde med andre scenekunstaktører - nationalt som internationalt
 • at der evt. inddrages bistand fra ekstern konsulent
 • at udviklingsprojektets resultater og erfaringer formidles og deles med landets øvrige egnsteatre

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst forbeholder sig ret til at balancere uddelingen i forhold til en geografisk spredning af tilskud.

Udvalget forventer, at følgende er grundigt beskrevet i ansøgningen:

 • klart beskrevet idé
 • realisering – arbejdsmetode

Har I inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af jeres ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I skal indsende jeres ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som I finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan I finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan I orientere jer i, så I er sikre på at have alle oplysninger og bilag klar, inden I udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så I skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at I bruger browseren Chrome eller Firefox, når I udfylder jeres ansøgning. 

I skal vedhæfte følgende bilag:

 • Beskrivelse af det ansøgte, som I vedhæfter i ét dokument (maks. 2 sider)
 • Budget - vedhæftes i denne obligatoriske skabelon, som I henter her.
  • I budgetskabelonen skal I beskrive, hvad jeres mål er for det projekt, I søger tilskud til. I skal her angive geografisk spredning, et bestemt antal opførelser, antal publikummer og antal billetsalg og/eller andre mål, der er relevante for jeres projekt. Hvis I skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om I har opfyldt de mål, I skriver i jeres ansøgning.
 • CV på de medvirkende kunstnere, konsulenter med flere (maks. 1 side per person) - vedhæftes som ét dokument

Hvis I ønsker at angive links til jeres hjemmeside eller en anden hjemmeside, hvor jeres aktiviteter findes, f.eks. via YouTube eller MySpace, skal I skrive dem i projektbeskrivelsen, som I vedhæfter i ansøgningen. Linkene skal gå direkte til den side, hvor jeres oplysninger findes. Det kan ikke garanteres, at udvalget ser indholdet af jeres links.

I kan også vedhæfte:

 • Andet relevant bilagsmateriale (maks. 5 sider)

Hvis I søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal I også skrive det i ansøgningen.

I skal være opmærksomme på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at I ikke kan eftersende bilag eller ændre i jeres ansøgning, når den først er indsendt. Mangler jeres ansøgning bilag eller anden information, skal I indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, I har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at jeres ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning
 • at I selv er ansvarlige for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor jeres kvitteringsmail, hvor jeres bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

I kan danne jer et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis I får tilskud, skal I have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CVR-nummer, I oplyser i ansøgningen. Hvis I for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal I sikre, at I har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden I får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis I, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan I få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal I udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager I tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, I har oplyst for jeres udgiftsperiode. I bør derfor afstemme startdatoen for jeres projekt med den dato, hvor jeres første udgifter for projektet falder.
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Vær opmærksom på, at der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb, og at vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

I får svar på jeres ansøgning på e-mail inden 1. august 2020.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder I også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når I har indsendt jeres elektroniske ansøgning, vil I umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder I jeres ansøgningsnummer, som I skal oplyse, hvis I henvender jer til os.

Her kan I også se de bilag, I har vedhæftet i ansøgningen. Det er jeres eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge jeres ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, I har søgt dem til. Og derfor skal I afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan I skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud I har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Mere