Garantiordningen – optagelse af forestillinger

Frist: 01.06.2022, kl. 14:00

Kunstområde :

Optagelse af forestillinger til Garantiordningen for voksenturneteatre vedrørende sæsonerne 2022/23 og 2023/24.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

OBS! Bemærk: Dette er ansøgningsvejledningen for fristen 1. juni 2021. Der kan komme ændringer til fristen 1. juni 2022. Den korrekte ansøgningsvejledning vil være tilgængelig senest en måned før fristen. Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 14:00 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid.

 

Hvem kan søge?

Aktører, der producerer professionelle scenekunstforestillinger til turné i Danmark, kan søge om at få deres færdigproducerede forestillinger optaget i Garantiordningen.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet er at medvirke til, at smallere forestillinger kommer rundt i landet.

Smalle forestillinger er forestillinger, der er genreudvidende, som udforsker scenekunsten, som præsenterer nye æstetikker, som gentænker scenekunstens formater, og som er kunstnerisk risikovillige.

Du kan også søge optagelse af:

 • Genopsætning af forestillinger
 • Familieforestilling, der kan spille for et publikum fra 16 år og op

Du kan ikke søge optagelse af:

 • Forestillinger målrettet mod et børnepublikum (0-16 år). Disse forestillinger hører under Refusionsordningen. Læs mere om Refusionsordningen her
 • Amatørteater
 • Forestillinger, som udvalget vurderer, kan klare sig på markedsvilkår

Du kan søge om optagelse i sæsonerne 1. juli 2022 til 30. juni 2023 og 1. juli 2023 til 30. juni 2024.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der udvælger rækken af forestillinger til at indgå i Garantiordningen i de enkelte sæsoner.

I udvælgelsen prioriteres:

 • Forestillinger med høj kunstnerisk kvalitet
 • Turnévenlige forestillinger målrettet et voksenpublikum
 • Smalle forestillinger

Bemærk, at I ikke kan ændre godkendelsen til en anden forestilling senere. Søg derfor om godkendelse til den/de forestillinger, I forventer at turnére med i perioden.

Udvalget lægger i vurderingen af kunstnerisk kvalitet vægt på:

 • en stærk og original kunstnerisk intention – indholdsmæssigt og udtryksmæssigt
 • klare overvejelser om sammenhængen mellem form og indhold
 • evne til at omsætte indhold til præcist valgt udtryk
 • evne og vilje til afsøgning af scenekunstneriske udtryk
 • klare valg i relation til publikum

Udvalget har desuden fokus på:

Udvalget forbeholder sig ret til at balancere uddelingen i forhold til geografisk spredning, spredning i forhold til genre, målgruppe og fordeling af optagne forestillinger i de enkelte sæsoner.

Bemærk, at et produktionstilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst ikke er ensbetydende med, at forestillingen optages i garantiordningen.

Du kan danne dig et indtryk af, hvilke forestillinger, der er optaget i ordningen:

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

I ansøgningsskemaet skal du:

 • Lave en kort beskrivelse af forestillingen
 • Oplyse om genren: Gadeteater/Site specific, Koreografisk/bevægelsesbaseret, Nycirkus, Objekt/animation, Performance, Tekstbaseret
 • Oplyse hvilken sæson(er), der søges om optagelse til

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Beskrivelse af forestillingen på maks. 2 sider, herunder hvordan forestillingen er egnet til turné
 • CV på de medvirkende kunstnere på maks. én side per person med foto. Vedhæft CV’erne i ét samlet dokument

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå

Økonomi

Du kan udelukkende søge om optagelse af forestillinger til at indgå i Garantiordningen.

Hvis du har brug for finansiering af turné, kan du evt. søge puljen Scenekunst for børn, unge og voksne.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest ultimo september 2021. 

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver de forestillinger, der optages i Garantiordningen offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst kan yde støtte til professionel scenekunstvirksomhed efter:

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når din forestilling er optaget i Garantiordningen, skal du registrere forestillingen på den landsdækkende scenekunstportal, scenen.dk via Tereba (Teater Register Basen). På scenen.dk kan potentielle købere se forestillingens godkendelsesstatus. Både teatre, teaterforeninger, kulturhuse med flere bruger nemlig scenen.dk, når de køber forestillinger, der er optaget i Garantiordningen. 

Du skal også registrere din forestilling på turneteater.dk. Bookinger af forestillingen skal fra sæson 2020/21 ske via turneteater.dk for at kunne udløse en underskudsgaranti til turnéarrangøren.

Køber af forestillingen kan få en underskudsdækning på maks. 16.000 kr., dog maks. 50% af forestillingens indkøbspris. Se på turneteater.dk hvilke betingelser der er for at få udbetaling fra Garantiordningen.

Mere