Can Lis: Residency-ophold på Mallorca for arkitekter med flere

Frist: 06.09.2023, kl. 14:00

Kunstområde :

Tilskud til og ophold i huset Can Lis på Mallorca som residency-ophold for danske arkitekter og folk med tilknytning til den danske arkitekturscene

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Bemærk, at ansøgningsfristen er den 6. september 2023, kl. 14:00. Du kan først søge puljen en måned før fristen og du skal være opmærksom på, at der kan forekomme ændringer i puljebeskrivelsen frem til dagen, hvor puljen kan søges i tilskudsportalen.

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

 • Arkitekter med særlig tilknytning til den danske arkitekturscene kan søge. 
 • Enkeltpersoner, tegnestuer og grupper kan også søge ophold.

Udvalget vil i højere grad prioritere ansøgninger fra grupper, der ønsker at benytte huset i forbindelse med projekter og forskning af tværfaglig karakter.

Er I flere personer, der sammen vil søge om ophold, skal hvert medlem af gruppen indsende en elektronisk ansøgning, der henviser til gruppens andre ansøgere. Ansøgningerne skal have identiske beskrivelser.

Hvem kan ikke søge?

Du kan ikke søge om arbejdslegat fra Statens Kunstfond, hvis du er indskrevet på en uddannelse, der er godkendt til SU. Statens Kunstfond har valgt at begrænse ansøgerkredsen, da Kunstfonden har begrænsede midler og ønsker at prioritere at støtte professionelle kunstnere.

Statens Kunstfond har valgt at begrænse ansøgerkredsen, da Kunstfonden har begrænsede midler og ønsker at prioritere at støtte de professionelle kunstnere, der har opnået en vis erfaring. Det kan være det nye talent eller den mere erfarne kunstner. 

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur ønsker at fremme de kunstneriske dimensioner af arkitektur i Danmark og dansk arkitektur i udlandet. Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur ønsker i samarbejde med Utzon Fonden at give mulighed for residency-ophold i Can Lis, Jørn Utzons hus på Mallorca, for arkitekter og andre med tilknytning til den danske arkitekturscene.

Huset er et asketisk og konsekvent bygningsværk, der med sin beliggenhed, materialevalg og helt unikke indretning i et karakteristisk arkitektonisk udtryk er et ideelt sted til at fordybe sig i en arbejdsintensiv periode.

Huset har to bredbåndsmodem til internetopkobling, men ikke pc, tv eller dvd-afspiller. Vi gør opmærksom på, at huset ikke er tolerant over for f.eks. maling. Hvis du ønsker at anvende remedier, som kan sætte varige spor, bedes du gøre opmærksom på det i ansøgningen, og det kræver en særlig aftale, inden opholdet påbegyndes.

Huset rummer kun et par mindre soveværelser og er generelt beskedent indrettet. Det skal bemærkes at huset er placeret på en klippe uden nærmere afskærmning. Det kan derfor ikke anbefales at tage mindreårige børn med.

Du kan ansøge om:

1)      at få stillet Can Lis vederlagsfrit til rådighed i en udbudt periode, samt

2)      tilskud til rejse- og transportudgifter i forbindelse med opholdet.

Hvis du ønsker at ansøge om tilskud til dækning af rejse- og transportudgifter, skal du angive det i ansøgningen samt vedlægge et budget, der uddyber de udgifter, du søger om tilskud til. 

Hvis du ønsker at ansøge om tilskud til rejse- og transportudgifter i forbindelse med opholdet, så skal du angive det i ansøgningen samt vedlægge et budget, der uddyber de udgifter, du søger om tilskud til. Andre udgifter der er forbundet med opholdet skal du selv stå for og du har desværre ikke mulighed for at ansøge om yderligere tilskud hos Statens Kunstfond. 

Hvilke perioder kan du søge ophold: 

Du kan ansøge om et ophold på 13 dage (svarende til én periode) eller et ophold på 26 dage (svarende til to sammenhængende perioder).

Ønsker du at ansøge om et ophold på 26 dage, skal du være opmærksom på, at der skal være tale om to sammenhægende perioder (eksempelvis periode 1+2 eller 2+3).

I visse perioder er der åbent hus arrangementer i Can Lis. I de perioder kan du derfor ikke ansøge om et sammenhængende ophold.

Bemærk, at du ved efterårets ansøgningsfrist i 2022 har mulighed for at søge residency-perioder for hele 2023.

 

2023

periode

startdato

slutdato

forår

1

21.01

3.02

 

2

4.02

17.2

 

3

18.2

3.3

 

4

4.3

17.3

 

5

18.3

31.3

 

6

1.4

14.4

 

7

15.4

28.4

 

8

29.4

12.5

 

9

13.5

26.5

 

10

27.5

9.6

efterår

11

21.10

3.11

 

12

4.11

17.11

 

13

18.11

1.12

 

14

2.12

15.12

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent. Da udvalgets midler imidlertid er begrænsede, kan udvalget ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger.

Udvalget ønsker at prioritere ansøgninger som skaber en værdifuld tilføjelse til arkitekturen og til samfundet.

Udvalget vurderer kunstnerisk kvalitet ud fra følgende tre hovedkriterier:

 • Refleksion:
  En grundlæggende forståelse for den kontekst, du arbejder i og en omtanke i forhold til de greb der benyttes, det udtryk der skabes og det aftryk der efterlades på omverdenen. 

  Hvad: I din ansøgning bør du reflektere over og beskrive, hvad formålet er med dit arbejde, hvad du ønsker det skal bidrage med, hvordan det forholder sig til den sammenhæng der arbejdes i og hvilken påvirkning det måtte have på omgivelserne.
   
 • Relevans:
  Vilje til at skabe et bidrag, der er er en værdifuld tilføjelse til arkitekturen og samfundet eller giver grundlag for nye vedkommende erkendelser.

  Hvorfor: I din ansøgning bør du beskrive hvorfor du mener det er relevant at udføre og hvem det kan være betydningsfuldt for.
   
 • Æstetisk forståelse:
  En grundlæggende æstetisk forståelse og en nysgerrighed for fagets virkemidler og en bevidsthed om, hvordan der skabes sanselige erfaringer.

  Hvordan: I din ansøgning bør du beskrive, hvordan du vil skabe nye erfaringer, hvilke erfaringer du ønsker at fremme og hvilke faglige midler du vil gøre brug af.

I vurderingen af ansøgningen vil der blive lagt vægt på, at opholdet benyttes til faglig fordybelse, forskning eller tværfaglig dialog. Projekter der ønsker at udforske den kunstneriske dimension af arkitekturen eller som grundlæggende forholder sig til faglige, samfunds- eller miljømæssige problemstillinger vil blive prioriteret.

Endvidere vil projekter med en ambition om at videreformidle udkommet af opholdet for offentligheden blive vægtet højt. 

Desuden skal du være opmærksom på:

Ved udvalgets prioritering af ansøgningerne vurderer udvalget først og fremmest den kunstneriske kvalitet. Da udvalgets midler imidlertid er begrænsede kan udvalget derfor ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger med det fulde ansøgte beløb.

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt, ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre mangfoldighed og en spredning af kunststøtten.

Hvis du modtager et mindre beløb end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå i behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via vores tilskudsportal, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Når du først har oprettet din profil på vores tilskudsportal, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen. For puljer med løbende ansøgningsfrist kan du dog ikke rette i din ansøgning, når du først har indsendt den via portalen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • CV – maks. 2 A4 siders tekst á 2400 tegn (filformat: Word eller PDF)
 • Uddybende beskrivelse af formålet med opholdet – maks. 2 A4-siders tekst á 2400 tegn (filformat: Word eller PDF)
 • I din beskrivelse af formålet skal du også beskrive, hvad dit mål er for opholdet, du søger tilskud til. Det kan for eksempel være (en udstilling, et formidlingsprojekt, en artikel etc). Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.
 • Kunstnerisk dokumentation maks. 5 sider (filformat: Word eller PDF)

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maks. må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF og Word. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at du ikke kan overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NEM-konto til det CVR-nummer, du benytter.

Økonomi

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er flyttet fra Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt tilskuddet til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du et tilskud bliver det udbetalt senest tre uger før din residency periode.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Vær opmærksom på, at der ikke er trukket skat af det udbetalte beløb. Modtager du tilskuddet i dit CPR-nummer, indberettes tilskuddet som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da, vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter se en kvittering på skærmen. Du modtager ikke en mail.

Du kan under hele forløbet se din ansøgning i portalen under ’Mine ansøgninger’.

Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem. Hvis noget mangler, kan du stående på samme sag sende en redigeret version. Denne version 2 skal være fuldstændig, fx skal du medsende samtlige bilag.

Al kommunikation imellem os om din sag sker gennem tilskudsportalen.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi i Statens Kunstfond uddeler tilskud, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om, hvem der skal modtage tilskud. 


Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Mere