Can Lis: Residency-ophold på Mallorca for arkitekter med flere

Frist: 16.09.2022, kl. 23:59

Kunstområde :

Tilskud til og ophold i huset Can Lis på Mallorca som residency-ophold for danske arkitekter og folk med tilknytning til den danske arkitekturscene

 

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 23:59 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid. Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned før fristen.

Ansøg

Hvem kan søge?

 • Arkitekter med særlig tilknytning til den danske arkitekturscene kan søge. 
 • Enkeltpersoner, tegnestuer og grupper kan også søge ophold.

Udvalget vil i højere grad prioritere ansøgninger fra grupper, der ønsker at benytte huset i forbindelse med projekter og forskning af tværfaglig karakter.

Hvem kan ikke søge?

Studerende på Arkitektskolen Aarhus, Det Kongelige Kunstakademis Skoler for arkitektur, Design og Konservering, Københavns Universitets landskabsarkitektuddannelse, Aalborg Universitet, Arkitektur og Design og Danmarks Tekniske Universitet, Bygningsdesign (bachelor, master, kandidat) eller tilsvarende uddannelser i udlandet.

Statens Kunstfond har valgt at begrænse ansøgerkredsen, da Kunstfonden har begrænsede midler og ønsker at prioritere at støtte de professionelle kunstnere, der har opnået en vis erfaring. Det kan være det nye talent eller den mere erfarne kunstner. 

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur ønsker at fremme de kunstneriske dimensioner af arkitektur i Danmark og dansk arkitektur i udlandet. Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur ønsker i samarbejde med Utzon Fonden at give mulighed for residency-ophold i Can Lis, Jørn Utzons hus på Mallorca, for arkitekter og andre med tilknytning til den danske arkitekturscene.

Huset er et asketisk og konsekvent bygningsværk, der med sin beliggenhed, materialevalg og helt unikke indretning i et karakteristisk arkitektonisk udtryk er et ideelt sted til at fordybe sig i en arbejdsintensiv periode.

Huset har to bredbåndsmodem til internetopkobling, men ikke pc, tv eller dvd-afspiller. Vi gør opmærksom på, at huset ikke er tolerant over for f.eks. maling. Hvis du ønsker at anvende remedier, som kan sætte varige spor, bedes du gøre opmærksom på det i ansøgningen, og det kræver en særlig aftale, inden opholdet påbegyndes.

Huset rummer kun et par mindre soveværelser og er generelt beskedent indrettet. Det skal bemærkes at huset er placeret på en klippe uden nærmere afskærmning. Det kan derfor ikke anbefales at tage mindreårige børn med.

Du kan ansøge om:

1)      at få stillet Can Lis vederlagsfrit til rådighed i en udbudt periode, samt

2)      tilskud til rejse- og transportudgifter i forbindelse med opholdet.

Hvis du ønsker at ansøge om tilskud til dækning af rejse- og transportudgifter, skal du angive det i ansøgningen samt vedlægge et budget, der uddyber de udgifter, du søger om tilskud til. 

Hvis du ønsker at ansøge om tilskud til rejse- og transportudgifter i forbindelse med opholdet, så skal du angive det i ansøgningen samt vedlægge et budget, der uddyber de udgifter, du søger om tilskud til. Andre udgifter der er forbundet med opholdet skal du selv stå for og du har desværre ikke mulighed for at ansøge om yderligere tilskud hos Statens Kunstfond. 

Hvilke perioder kan du søge ophold: 

Du kan ansøge om et ophold på 13 dage (svarende til én periode) eller et ophold på 26 dage (svarende til to sammenhængende perioder).

Ønsker du at ansøge om et ophold på 26 dage, skal du være opmærksom på, at der skal være tale om to sammenhægende perioder (eksempelvis periode 1+2 eller 2+3).

I visse perioder er der åbent hus arrangementer i Can Lis. I de perioder kan du derfor ikke ansøge om et sammenhængende ophold.

Bemærk, at du ved efterårets ansøgningsfrist i 2021 har mulighed for at søge residency-perioder for hele 2022.

I skemaet nedenfor kan du se de perioder, der er udbydes til efterårets frist.

Forår 2022

1.      periode 15/1 – 28/1

2.      periode 29/1 – 11/2

3.      periode 12/2 - 25/2

4.      periode 12/3 – 25/3

5.      periode 26/3 - 8/4

6.      periode 23/4 - 6/5

 

Efterår 2022

7.      periode 23/10 – 4/11

8.      periode 5/11 – 18/11

9.      periode 19/11 - 2/12

10.    periode 3/12 – 16/12

 

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent.

Udvalget vil prioritere overraskende og tankevækkende ansøgninger, der udviser mod til at udforske, udfordre og udvikle arkitekturfaget, og som grundlæggende forholder sig til arkitekturens rolle i verden og dens betydning i hverdagen. I vurdering af de kunstneriske kvaliteter vil udvalget lægge særlig vægt på tre grundkriterier: mod, relevans og æstetisk forståelse.

·        Ved mod forstår udvalget en vilje til at udfordre, udforske og udvikle fagets substans og grænser på overraskende, nytænkende og tankevækkende måder.

·        Relevans forstår udvalget som en kritisk og etisk bevidsthed i forhold til faglige, miljø- eller samfundsmæssige spørgsmål og problemstillinger.

·        Æstetisk forståelse handler for udvalget om fremme af æstetiske erfaringer og erkendelser, og om en udviklet forståelse af fagets virkemidler.

I vurderingen af ansøgningen vil der blive lagt vægt på, at opholdet benyttes til faglig fordybelse, forskning eller tværfaglig dialog. Projekter der ønsker at udforske den kunstneriske dimension af arkitekturen eller som grundlæggende forholder sig til faglige, samfunds- eller miljømæssige problemstillinger vil blive prioriteret.

Endvidere vil projekter med en ambition om at videreformidle udkommet af opholdet for offentligheden blive vægtet højt. 

Desuden skal du være opmærksom på:

Ved udvalgets prioritering af ansøgningerne vurderer udvalget først og fremmest den kunstneriske kvalitet. Da udvalgets midler imidlertid er begrænsede kan udvalget derfor ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger med det fulde ansøgte beløb.

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt, ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre mangfoldighed og en spredning af kunststøtten.

Hvis du modtager et mindre beløb end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå i behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • CV - maksimum 2 A4 sider (fil format: Word eller PDF)
 • Uddybende beskrivelse af formålet med opholdet - maksimum 5 A4-sider (fil format: Word eller PDF)
 • I din beskrivelse af formålet skal du også beskrive, hvad dit mål er for opholdet, du søger tilskud til. Det kan for eksempel være (en udstilling, et formidlingsprojekt, en artikel etc). Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.
 • Kunstnerisk dokumentation maksimum 5 sider (for eksempel billedfiler, fil format: JPG eller PDF)

Er I flere personer, der sammen vil søge om ophold, skal hvert medlem af gruppen indsende en elektronisk ansøgning, der henviser til gruppens andre ansøgere. Ansøgningerne må gerne have identiske bilag. Hvis I kun indsender én ansøgning, udbetales alle midler til den person, der står anført som ansøger.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt        
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, Excel og JPG. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er flyttet fra Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt tilskuddet til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du et tilskud bliver det udbetalt senest tre uger efter, du har modtaget svarbrevet.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Men der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da, vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi i Statens Kunstfond uddeler tilskud, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om, hvem der skal modtage tilskud. 


Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere