SUPERFLEX: One Two Three Swing! Copenhagen Contemporary, 2018. Foto: Anders Sune Berg

Sammen om kunsten

- et fælles fondsinitiativ der sætter nye kunstneriske formater og kunstoplevelser i søen under coronakrisen.

Vi står sammen om nye kunstoplevelser

Statens Kunstfond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Augustinus Fonden, Bikubenfonden, Det Obelske Familiefond og kulturministeren har i forsommeren inviteret kunstlivets aktører til at kickstarte nye kunstneriske udtryk og oplevelser inden for rammerne af coronakrisens restriktioner.

Se listen over de 71 projekter (pdf)

Hvis du har fået tilskud  

Hvis du har fået et tilskud til udvikling og realisering af et større initiativ fra Statens Kunstfond og kulturministerens 'Sammen om kunsten'-pulje, skal du indsende en detaljeret projektplan til bild@slks.dk. Du skal hente nedenstående projektskabelon. Fristen for indsendelse er den 14. august.

Sammen om kunsten, projektskabelon 

Læs den oprindelige ansøgningsvejledning

Om puljen

Ballerina ved sø i grusgrav
Foto: Colourbox

Om puljen

'Open Call: Sammen om kunsten'

Kunstfonden har sammen med kulturministeren afsat 10 mio. kr. til indsatsen ’Sammen om kunsten’, der henvender sig til professionelt virkende kunstnere og kunstnergrupper, kunst- og kulturinstitutioner og foreninger.  

Kunstfond og kulturministerens pulje 'Open Call: Sammen om kunsten' havde ansøgningsfrist den 10. juni 2020. 

Læs pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelse af indsatsen (13. maj 2020)

Læs den oprindelige ansøgningsvejledning

De øvrige fonde har afsat midler til projekter under indsatsens formål og i tråd med deres individuelle kriterier for støtte. Læs mere på fondenes egne hjemmesider. 

 

Mere