SUPERFLEX: One Two Three Swing! Copenhagen Contemporary, 2018. Foto: Anders Sune Berg

Sammen om kunsten

- et fælles fondsinitiativ der sætter nye kunstneriske formater og kunstoplevelser i søen under coronakrisen.

Vi står sammen om nye kunstoplevelser

Statens Kunstfond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Augustinus Fonden, Bikubenfonden, Det Obelske Familiefond og kulturministeren gik i forsommeren 2020 sammen om at invitere kunstlivets aktører til at kickstarte nye kunstneriske udtryk og oplevelser inden for rammerne af coronakrisens restriktioner.

Se listen over de 71 projekter der fik tilskud fra Statens Kunstfond (pdf) 

Casesamling

Som opsamling på initiativet er der udarbejdet en casesamling, som består af otte cases, der beskriver erfaringerne med udvikling af nye formater og tendenser på tværs af projekterne.

Hent casesamlingen (pdf)

Om puljen

Ballerina ved sø i grusgrav
Foto: Colourbox

Om puljen

'Open Call: Sammen om kunsten'

Kunstfonden afsatte sammen med kulturministeren 10 mio. kr. til indsatsen ’Sammen om kunsten’, der henvendte sig til professionelt virkende kunstnere og kunstnergrupper, kunst- og kulturinstitutioner og foreninger.  

Kunstfond og kulturministerens pulje 'Open Call: Sammen om kunsten' havde ansøgningsfrist den 10. juni 2020. 

Læs pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelse af indsatsen (13. maj 2020)

Læs den oprindelige ansøgningsvejledning

De øvrige fonde har afsat midler til projekter under indsatsens formål og i tråd med deres individuelle kriterier for støtte. Læs mere på fondenes egne hjemmesider. 

 

Mere