Tildelt af Legatudvalget for Billedkunst

Foto: privat og Kristian Touborg, Salty Waters x 2 og The Heart.

Tildelt af Legatudvalget for Billedkunst

Sian Kristoffersen

I sin kunstneriske praksis trækker Sian Kristoffersen på referencer fra populærkulturen, litteraturen og kunsthistorien, der kommer til udtryk gennem skulptur og installation. Materialer som gips, træ, bronze og tekstil flettes sammen i poetiske og taktile tableauer og undersøger dualiteter mellem mytologiske fortællinger og samtidens virkelighed. I installationen ’Pleasure Garden’ fra 2023 viser Kristoffersen netop denne dualitet: En have, der er iscenesat, omringet af vækstlys og fragmenterede kroppe i gips og amorfe skulpturer. Her afsøges haven som total nydelse, men med menneskets tilstedeværelse kan det også bidrage med klimamæssige konsekvenser.

Sian Kristoffersens kunst skaber fortællinger, som på forunderlig vis kryber ind under huden hos beskueren, indtager plads og tilføjer en kritisk refleksion over, hvordan vores historie kan opleves ud fra et nutidigt perspektiv. 
 

Sian Kristoffersen modtager et treårigt arbejdslegat på 855.000 kroner.

 

Mere